Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Neurologen regionvård 2013 Patrick Vigren. Patientgrupper Epilepsi –Avancerade fall med multifarmaci –Epilepsikirurgi/vagusnervstimulator Parkinson/rörelserubbningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Neurologen regionvård 2013 Patrick Vigren. Patientgrupper Epilepsi –Avancerade fall med multifarmaci –Epilepsikirurgi/vagusnervstimulator Parkinson/rörelserubbningar."— Presentationens avskrift:

1 Neurologen regionvård 2013 Patrick Vigren

2 Patientgrupper Epilepsi –Avancerade fall med multifarmaci –Epilepsikirurgi/vagusnervstimulator Parkinson/rörelserubbningar –Duodopa –Apomorfin –DBS Hydrocephalus Stroke Akuta högspecialiserade utredningar MS Neuromuskulära sjukdomar

3 Planerade utredningar Videometri – genomsnitt 7 dagar med vak Duodopa – genomsnitt 14 dagar Apomorfin – genomsnitt 14 dagar DBS – 3 dagar Normaltryckshydrocephalus – 2 dagar (ev polikliniskt)

4 Förutsättningar inför 2013 Neurologiska kliniken Ackumulerade köer Färre slutenvårdsplatser (ssk-brist) Förbättrad ekonomi jämfört tidigare år Strokesatsning i Östergötland

5 Kalmar aug Progn VTF Medel- vårdtid 5,43,98,24,43,94,45,1 Läk- besök Sjv beh

6 Kalmar - KPP aug2013 prognos mkr4,74,64,77,05

7 aug Progn VTF Medel- vårdtid 5,04,64,94,65,34,33,0 Läk- besök Sjv beh Jönköping

8 Jönköping - KPP aug2013 prognos mkr8,48,23,34,95

9 Jönköping+Kalmar aug Progn VTF Läk- besök Sjv beh

10 Jönköping + Kalmar KPP aug2013 prognos mkr13,112,88,012,0

11 Åtgärder för slutenvården Epilepsi – Östgötaprojekt för videometier med fortsatt produktion för övriga landsting Parkinson – parallell telemedicin och slutenvårdsutredningar Enstaka patienter valfrihetsremiss

12 Analyserad prognos Uträknade prognosen underskattar både numerär och KPP Ingen kö för videometrier i februari –38 pat i kö just nu, 42 inplanerade t o m februari. Ingen kö för duodopautredningar vid årssskiftet –Parallella utredningar inneliggande och med telemedicin för 100% av pat inkl tillkommande Fortsatt köprojekt för DBS-utredningar till februari 2014


Ladda ner ppt "Neurologen regionvård 2013 Patrick Vigren. Patientgrupper Epilepsi –Avancerade fall med multifarmaci –Epilepsikirurgi/vagusnervstimulator Parkinson/rörelserubbningar."

Liknande presentationer


Google-annonser