Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omhändertagande av barn med komplexa hjärtfel Det multidisciplinära arbetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omhändertagande av barn med komplexa hjärtfel Det multidisciplinära arbetet."— Presentationens avskrift:

1 Omhändertagande av barn med komplexa hjärtfel Det multidisciplinära arbetet

2 Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Bakgrund Ett specifikt multidisciplinärt team bildades Nyckelåldrar och utredningsområden definierades för varje yrkeskategori Patientgrupp definierades Uppföljningsmöten bestämdes Startades januari 2008

3 Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Mål Ett komplett och multidisciplinärt omhändertagandet av barn/ungdomar med komplexa hjärtfel; från och med diagnostik till över- lämning till GUCH- verksamhet i Göteborgsområdet.

4 Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Patientgrupp Barn och ungdomar med Enkammarhjärta som kontrolleras på hjärtmottagningen i Göteborg

5 Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Presentation av teamet Kurator Sjukgymnast Arbetsterapeut Logope d Dietist Psykolog Kontaktsjuksköterska

6 Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Nyckelåldrarna för uppföljning Nyckelår Nyfödda 0-3 månader Spädbarnsåldern 3-18 månader 1 år småbarnsåren 1 - 3 år 3 år Förskoleåren 3 - 5 år 5 år Skolåren 6 -12 år 9 år Tonårsåren 13 -18 år 15 år

7 Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Uppföljningsschema Nyfödda 0-3 mån Spädbarnsåren1årSmåbarnsåren 3 år Förskoleår 5 år Skolåren 9 år Tonåren 15 år Sjukgymn- ast XXXXXX Arbetstera- peut XXXXXX DietistXXXX-- LogopedXXX--- KuratorXXXXXX PsykologXXXXXX TandläkareX

8 Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sjukgymnast  Utredningsområde  Motorisk utvecklingsnivå  Muskelstyrka  Fysisk funktion  Besök  Dagis/skola  Hem  Träningsprogram  Utifrån behov

9 Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Arbetsterapeut  Utredningsområde  Finmotorik  Förflyttning  Besök  Dagis /skola  Hem  Hjälpmedel  Sömn, Mat, Hygien, Värme

10 Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Logoped  Utredningsområde  Oralmotorik/sensorik  Sväljningsförmåga  Tal, språk och kommunikations- svårigheter  Behandling  Oralmotorisk/sensorisk  Äthjälpmedel  Stöd i matsituation

11 Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kurator  Utredningsområde  Psykosocialanalys: Familj, Nätverk, osv.  Copingstrategier  Information och praktiskt stöd  Föräldraförsäkringar och andra samhällsresurser  Patient förening  Emotionellt stöd  Krisstöd

12 Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Psykolog  Utredningsområde  Utvecklingsbedömning  Sjukdomsrelaterade beteende  Samspel och kommunikation  Bedömning  Remittering för vidare utredning/behandling  Stöd, uppföljning eller behandling  Behandling  Familj / individuell  Kognitivt, psykopedagogiskt eller psykodynamiskt

13 Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Dietist  Utredningsområde  Bedömning av energi- och näringsintag  Behandling  Energiförstärkning  Konsistensanpassning  Översyn av näring och produktval vid ev. användning av sondmat

14 Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kontaktsjuksköterska  Inbjudningsbrev och besöksschema till föräldrar  Koordination med teammedlemmar remisser och bokning  Vidare remisser till övriga instanser  Uppföljningsmöte med teammedlemmar för diskussion

15 Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Välkomna till Program för uppföljning av barn med komplicerade hjärtfel!  Som ett komplement till det medicinska omhändertagandet har vi nu möjlighet att följa upp ert barns utveckling…  Ett team bestående av olika yrkeskategorier kontrollerar barnet under sin uppväxt…  Barnet kallas till kontroll i följande nyckelåldrar…  Familjen få en kallelse av kontaktsjuksköterska i dessa åldrar och erbjuds ett besöksschema hos teamet…  Detta sker automatisk…  Vill du däremot inte deltar i programmet…

16 Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Nuläge Antal patienter som har deltagit i uppföljningsprogrammet från start 080101 – från start 080101 – 0-3 1 år 3 år 5 år 9 år 15 år 2102774

17 Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Vision   Ett komplett och multidisciplinärt omhändertagandet av barn / ungdomar med komplexa hjärtfel; oavsett diagnos   Upprätta en databas för insamling av information

18 Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Multidisciplinärt team för barn med komplicerade hjärtfel Tack!


Ladda ner ppt "Omhändertagande av barn med komplexa hjärtfel Det multidisciplinära arbetet."

Liknande presentationer


Google-annonser