Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omhändertagande av barn med komplexa hjärtfel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omhändertagande av barn med komplexa hjärtfel"— Presentationens avskrift:

1 Omhändertagande av barn med komplexa hjärtfel
Det multidisciplinära arbetet

2 Bakgrund Ett specifikt multidisciplinärt team bildades
Nyckelåldrar och utredningsområden definierades för varje yrkeskategori Patientgrupp definierades Uppföljningsmöten bestämdes Startades januari 2008 Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

3 Mål Ett komplett och multidisciplinärt omhändertagandet av barn/ungdomar med komplexa hjärtfel; från och med diagnostik till över-lämning till GUCH- verksamhet i Göteborgsområdet. Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

4 Patientgrupp Barn och ungdomar med
Enkammarhjärta som kontrolleras på hjärtmottagningen i Göteborg Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

5 Presentation av teamet
Sjukgymnast Kontaktsjuksköterska Arbetsterapeut Kurator Dietist Logoped Psykolog Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

6 Nyckelåldrarna för uppföljning
Nyckelår Nyfödda 0-3 månader Spädbarnsåldern 3-18 månader 1 år småbarnsåren 1 - 3 år 3 år Förskoleåren 3 - 5 år 5 år Skolåren 6 -12 år 9 år Tonårsåren år 15 år Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

7 Uppföljningsschema X - Nyfödda 0-3 mån Spädbarnsåren 1år Småbarnsåren
Förskoleår 5 år Skolåren 9 år Tonåren 15 år Sjukgymn-ast X Arbetstera-peut Dietist - Logoped Kurator Psykolog Tandläkare Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

8 Sjukgymnast Utredningsområde Besök Träningsprogram
Motorisk utvecklingsnivå Muskelstyrka Fysisk funktion Besök Dagis/skola Hem Träningsprogram Utifrån behov Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

9 Arbetsterapeut Utredningsområde Besök Hjälpmedel Finmotorik
Förflyttning Besök Dagis /skola Hem Hjälpmedel Sömn, Mat, Hygien, Värme Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

10 Logoped Utredningsområde Behandling Oralmotorik/sensorik
Sväljningsförmåga Tal, språk och kommunikations- svårigheter Behandling Oralmotorisk/sensorisk Äthjälpmedel Stöd i matsituation Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

11 Kurator Utredningsområde Information och praktiskt stöd
Psykosocialanalys: Familj, Nätverk, osv. Copingstrategier Information och praktiskt stöd Föräldraförsäkringar och andra samhällsresurser Patient förening Emotionellt stöd Krisstöd Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

12 Psykolog Utredningsområde Bedömning Behandling Utvecklingsbedömning
Sjukdomsrelaterade beteende Samspel och kommunikation Bedömning Remittering för vidare utredning/behandling Stöd, uppföljning eller behandling Behandling Familj / individuell Kognitivt, psykopedagogiskt eller psykodynamiskt Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

13 Dietist Utredningsområde Behandling
Bedömning av energi- och näringsintag Behandling Energiförstärkning Konsistensanpassning Översyn av näring och produktval vid ev. användning av sondmat Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

14 Kontaktsjuksköterska
Inbjudningsbrev och besöksschema till föräldrar Koordination med teammedlemmar remisser och bokning Vidare remisser till övriga instanser Uppföljningsmöte med teammedlemmar för diskussion Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

15 Välkomna till Program för uppföljning av barn med komplicerade hjärtfel!
Som ett komplement till det medicinska omhändertagandet har vi nu möjlighet att följa upp ert barns utveckling… Ett team bestående av olika yrkeskategorier kontrollerar barnet under sin uppväxt… Barnet kallas till kontroll i följande nyckelåldrar… Familjen få en kallelse av kontaktsjuksköterska i dessa åldrar och erbjuds ett besöksschema hos teamet… Detta sker automatisk… Vill du däremot inte deltar i programmet… Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

16 Nuläge Antal patienter som har deltagit i uppföljningsprogrammet från start – 0-3 1 år 3 år 5 år 9 år 15 år 2 10 7 4 Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

17 Vision Ett komplett och multidisciplinärt omhändertagandet av barn / ungdomar med komplexa hjärtfel; oavsett diagnos Upprätta en databas för insamling av information Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

18 Multidisciplinärt team för barn med komplicerade hjärtfel
Tack! Program för barn med komplicerade hjärtfel Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus


Ladda ner ppt "Omhändertagande av barn med komplexa hjärtfel"

Liknande presentationer


Google-annonser