Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantbrukets hänsyn vid stallgödselspridning Johannes Eskilsson Regelenheten, Växt- och Miljöavdelningen Jordbruksverket 2015-04-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantbrukets hänsyn vid stallgödselspridning Johannes Eskilsson Regelenheten, Växt- och Miljöavdelningen Jordbruksverket 2015-04-01."— Presentationens avskrift:

1 Lantbrukets hänsyn vid stallgödselspridning Johannes Eskilsson Regelenheten, Växt- och Miljöavdelningen Jordbruksverket 2015-04-01

2 Innehåll Orsak - näringsförluster Grund för lagstiftning Vilka delar ingår i lagstiftningen? Vilka försiktighetsmått finns för spridning av stallgödsel? Sammanfattning 2015-04-01

3 Näringsförluster från jordbruk 2015-04-01 Fosfor (P)Kväve (N)

4 Lagstiftning - regler Miljöbalken (1998:808) –Förordning (1998:899) om miljöhänsyn i jordbruket  Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring 2015-04-01 Nitratdirektiv (EU)

5 Känsliga områden Utpekade områden där reglerna är strängare 2015-04-01

6 Stallgödselregler Lagring av gödsel Begränsning av mängd gödsel som får tillföras Försiktighetsmått vid spridning av gödsel

7 Försiktighetsmått vid spridning Spridningstidpunkter Begränsningar under höst och vinter Aug-oktrestriktioner (känsligt område) Nov-febförbud (känsligt område) Dec-febnedbrukningskrav (övriga område) 2015-04-01

8 Försiktighetsmått vid spridning Förhållanden Spridningsförbud Närmare än 2 meter vid gräns till vattendrag På sluttande mark (> 10%) som gränsar till vattendrag (känsligt område) Vattenmättad, frusen eller snötäckt mark (känsligt område) 2015-04-01

9 Försiktighetsmått vid spridning Nedmyllningskrav Vid spridning på obevuxen mark Inom visst antal timmar 2015-04-01

10 Sammanfattning Mest restriktioner under höst och vinter Skillnader i kraven mellan känsligt och icke känsligt område Nedbrukningskrav Vår och sommar – pga. ammoniakförluster Höst och vinter – pga. risk för ytavrinning 2015-04-01

11 Slut 2015-04-01


Ladda ner ppt "Lantbrukets hänsyn vid stallgödselspridning Johannes Eskilsson Regelenheten, Växt- och Miljöavdelningen Jordbruksverket 2015-04-01."

Liknande presentationer


Google-annonser