Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Magdalena Wänerstam Dalarnas modell. Riskkartorna Samordning mellan gisexperter: Dalarna – Gävleborg Inget mer än det nödvändiga Samordning med ”riskkommunerna”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Magdalena Wänerstam Dalarnas modell. Riskkartorna Samordning mellan gisexperter: Dalarna – Gävleborg Inget mer än det nödvändiga Samordning med ”riskkommunerna”"— Presentationens avskrift:

1 Magdalena Wänerstam Dalarnas modell

2 Riskkartorna Samordning mellan gisexperter: Dalarna – Gävleborg Inget mer än det nödvändiga Samordning med ”riskkommunerna” (kommunbesök, mejlkontakt, informationsmöten etc.) –Gammal och inaktuell data Interna informationsmöten med arbetsgruppen Externa informationsmöten (riskforum, Dalälvsprojektet…)

3 Bilaga 2: Tabellerna Kvalitetsgranskas av ”riskkommunerna” + interna arbetsgruppen

4 Bilaga 3 Del 1 ”Generell beskrivning av metoder” Del 1 före del 2 för likheten Ingen metodskillnad på de fem fokusfrågorna (för likheten) Grov analys (ej metoden grovanalys) MSB:s Vägledning risk – och sårbarhetsanalyser

5 Påverkan…. ”bedöm risken för: –Påverkan på kulturarvet generellt” Risk = sannolikhet x konsekvens Metod för sannolikhet- och konsekvensgraderingar: Kvalitativ beskrivning med hjälp av en rankingskala

6 Sannolikhetsklasserna

7 Konsekvenser

8 Variabler i de olika fokusområdena

9 Riskvärdering (risk acceptabel eller ej)

10 ”Risk för påverkan på samhällets förmåga..” MSBFS 2010:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser –Föremågebedömning Indikatorer

11 ”Annan risk för påverkan….” Styrel Regional RSA Kommunernas projekt Andra rapporter/projekt….

12 Frågor?


Ladda ner ppt "Magdalena Wänerstam Dalarnas modell. Riskkartorna Samordning mellan gisexperter: Dalarna – Gävleborg Inget mer än det nödvändiga Samordning med ”riskkommunerna”"

Liknande presentationer


Google-annonser