Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En hållbar ungdomspolitik? Jonas Larsson-Thörnberg Ungdomsstyrelsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En hållbar ungdomspolitik? Jonas Larsson-Thörnberg Ungdomsstyrelsen"— Presentationens avskrift:

1 En hållbar ungdomspolitik? Jonas Larsson-Thörnberg Ungdomsstyrelsen Jonas.larsson-thornberg@ungdomsstyrelsen.se

2 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet Kontor i Stockholm ca 70 anställda Tre verksamhetsområden: - Internationellt - Organisationsstöd -Nationell och kommunal ungdomspolitik www.ungdomsstyrelsen.se

3 Övergripande mål för den nationella ungdomspolitiken - Alla unga ska ha verklig tillgång till välfärd, och - Alla unga ska ha verklig tillgång till inflytande Ungdomspolitikens huvudområden - Utbildning och lärande - Arbete och försörjning - Hälsa och utsatthet - Inflytande och representation - Kultur och fritid

4 Vad tänker du? Hur är det att vara ung idag? Vem är ung idag?

5 Perspektiv och förväntningar Möjlighetshorisont Förpliktelsen att välja

6 Samtiden och framtiden Förändrade livsvillkor Global, lokal och medial värld Skilsmässa mellan den ekonomiska makten och politiken Demografin och konjunkturen utmanar Nya relationer, aktiviteter och roller

7 Demografin Gruppen unga växer, fyrtiotalisterna på väg ut från arbetsmarknaden Generationsväxling och arbetskrafts-behov Hotad kompetensöverföring

8 Konjunkturen Unga påverkas först Unga påverkas mest Unga återhämtar sig sist

9 Diskutera! Hur är det att vara ung idag?

10 1.5 millioner unga, 13-25 år De flesta unga har det bra Stora skillnader inom gruppen unga Ungas ekonomi och boende oroar Mätt, men ensammare, otryggare och ängsligare än någonsin

11 Ungas värderingar 80 procent ser ljust på framtiden 70 procent är nöjd med sin hälsa 70 procent vill resa innan de fyller 35 år 70 procent planerar högskoleutbildning 60 procent kan tänka sig att bli företagare men samtidigt ser vi …..

12 Ungdomsstyrelsen har sett: Ungas etablering sker i många sektorer Organisering av ungdomsfrågor sker i stuprör Unga har många problem Unga vet inte vart de ska vända sig Insatserna tar lång tid och samma insatser upprepas Det ideella engagemanget tar många former

13 Tendenser i ungas väg etablering i samhället - Förhöjd etableringsålder - Jojo-etablering - Många unga står utanför studier och arbete

14 Unga är en resurs Den mest välutbildade generationen Unga vill arbeta Åldersheterogen arbetskraft berikar Ungas värderingar är mer jämställda, mindre främlingsfientliga och mindre homofoba Att investera i unga lönar sig i längden

15 Vägen till innanförskap Samverka och samorganisera Utbildning, utbildning, utbildning!!! Se över regelverken – t ex korta avbrott Praktik, prao och sommarjobb ger resultat Utarbeta individuella handlingsplaner Det ideella engagemanget gör skillnad

16 Trender och framtid Integration, jämställdhet, demokrati och folkrörelsefrågor, en del av ungdomspolitiken Ideella organisationers ökade betydelse Näringslivets ökade intresse för social sammanhållning - ”Alla ska med” Ungas ”dolda” livsvillkor i fokus

17 Diskutera! Hur ser framtiden ut, vilka utmaningar står ungdomspolitiken inför?

18 Ungdomspolitikens utmaningar Ungdomar är lika och olika Begränsade styrmöjligheter ( reglerad-oreglerad verksamhet ) Det mesta som påverkar våra liv har blivit globalt, medan politiken förblivit nationell

19 Utmaningar och möjligheter Mångfalden och polariseringen Individualiseringen Unga som resurs i kombination med vuxna förebilder och vuxen närvaro Friheten och möjlighetshorisonten

20 Vad är viktigt? Att skapa välfärd och framtidstro, med unga som resurs! Att skapa samhörighet i ett pluralistiskt samhälle Att bli någon och tillhöra något

21 Diskutera! Vad krävs för att få en hållbar lokal ungdomspolitik?

22 Vad krävs? Långsiktighet Uthållighet Mod

23 Vad göra? Utgå från det lokala- sno idéer globalt Och återigen, använd unga som en resurs Kunskap

24 Lupp - lokal uppföljning av ungdomspolitiken

25 Konceptet Årlig inbjudan Uppfylla vissa kriterier: - Politisk förankring att genomföra Lupp - Vilja att utveckla ungdomspolitiken - Resurser att satsa på projektet Kunskapsstöd från Ungdomsstyrelsen Kommunen genomför enkät, analyserar, skriver rapport och utvecklar sin ungdomspolitik

26 Utveckling Andel av Sveriges 290 kommuner

27 Syftet med Lupp Effektiv ungdomspolitik - sektorsövergripande Verktyg för att få kunskap om unga Datainsamling till Ungdomsstyrelsen

28 Områden i enkäten fritid skola politik, samhälle och inflytande trygghet hälsa arbete framtid

29 Tre ålderskategorier - tre enkäter skolår 7-9 gymnasiet 19-25 år

30 Goda exempel Mora kommun Borås Stad Region Dalarna Region Kalmar Region Gävleborg

31 Tack! Frågor? www.ungdomsstyrelsen.se jonas.larsson-thornberg@ungdomsstyrelsen.se


Ladda ner ppt "En hållbar ungdomspolitik? Jonas Larsson-Thörnberg Ungdomsstyrelsen"

Liknande presentationer


Google-annonser