Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att vara eller inte vara medicinskt ansvarig sjuksköterska, det är frågan…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att vara eller inte vara medicinskt ansvarig sjuksköterska, det är frågan…"— Presentationens avskrift:

1 Att vara eller inte vara medicinskt ansvarig sjuksköterska, det är frågan…

2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers - Komrev Vem är jag? Susanne Wallin Pettersson susanne.wallin-pettersson@se.pwc.se 0920-731 84 070-556 64 26

3 Öhrlings PricewaterhouseCoopers - Komrev Hur började det? Ny lagstiftning Nya huvudmannaskapsgränser Ny ansvarsfunktion Ny partner Nya mål och uppdrag Nya målgrupper

4 Öhrlings PricewaterhouseCoopers - Komrev Hur gick det? Vilsenhet Ensamhet Otrygghet Osäkerhet Svaghet Sårbarhet Håglöshet

5 Öhrlings PricewaterhouseCoopers - Komrev Därför blev det så svårt… Kunskapsbrist Otillräcklig styrning Svag verksamhetsledning Svagt organisationsstöd Samsyn saknas Reaktivt förhållningssätt Svagt agerande Kortsiktighet

6 Öhrlings PricewaterhouseCoopers - Komrev Hur är det idag? Bättre politiskt engagemang Tydligare styrning Kunskapen om uppdraget är bättre Verksamhetschef och mas samarbetar Mas ingår till viss del i ledningen Rollen något tydligare Masen något starkare

7 Öhrlings PricewaterhouseCoopers - Komrev Hur verkar masen i verksamheten? Situationsstyrt Operativt fokus Planlöst Biroll i organisationen Tusen – konstnär Splittrat arbetssätt Leder inte utvecklingen Tar inte plats i debatten

8 Öhrlings PricewaterhouseCoopers - Komrev Vad är kvar att utveckla? Mål och utvecklingsplaner Prioriteringar Systematiskt arbetssätt Riskorientering Samsyn Effektivare samarbete Strategiskt tänkande Långsiktighet Konsekvent och samlat agerande Patientfokus

9 Öhrlings PricewaterhouseCoopers - Komrev Den som har problem har också makten att förändra …

10 Öhrlings PricewaterhouseCoopers - Komrev Vad krävs för att ändra sina ”vanor”… Vana Kunskap Vad? Färdigheter Hur? Motivation Vilja VANA

11 Öhrlings PricewaterhouseCoopers - Komrev Vad är det egentligen som krävs: Kunskaper: Om uppdraget Om politikernas vilja Om patientriskerna Om bristerna Om möjligheterna Om utvecklings- behoven Motivation: Engagemang Lust Ledarskap Mod Tilltro Uthållighet Belöna Färdigheter: Struktur Samarbete Långsiktighet Strategier Systematik Lösningsfokus Tillit till ledarna

12 Öhrlings PricewaterhouseCoopers - Komrev Utmaningar nu och i framtiden Vårdkedjan Nya kompetensområden (Hemvården) Politiska kvalitetsgarantier Entreprenörernas verksamhet Likvärdigheten

13 Öhrlings PricewaterhouseCoopers - Komrev Uppdraget enligt HSL God hälsa på lika villkor Respekt för allas lika värde God vård Förebygga ohälsa

14 Öhrlings PricewaterhouseCoopers - Komrev Kraven i SOSFS 2005:12 Tillgodose hög patientsäkerhet God kvalitet i vården (patienttillfredsställelse) Främja kostnadseffektivitet Omsorgen om äldre och funktionshindrade

15 Öhrlings PricewaterhouseCoopers - Komrev Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att: 1.Patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet 2.Journaler förs i den omfattning som krävs i patientjournallagen 3.Patienten får den vård som läkare förordnat om 4.Rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande 5.Rutiner för kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när patientens tillstånd kräver det 6.Beslut om delegering av ansvar för vårduppgifter är patientsäkra 7.Anmälning görs till vårdgivaren när patient drabbats av allvarlig skada


Ladda ner ppt "Att vara eller inte vara medicinskt ansvarig sjuksköterska, det är frågan…"

Liknande presentationer


Google-annonser