Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individuellt stöd till studenter med funktionshinder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individuellt stöd till studenter med funktionshinder."— Presentationens avskrift:

1 Individuellt stöd till studenter med funktionshinder

2 Att göra utbildning tillgänglig – hinder eller möjligheter?

3 Lagar, förordning, konvention FN:s konvention (Artikel 8,9,12,24) Förordning om statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken (SFS 2001:526) Diskrimineringslag (2008:567) Interna regelverk tex Pedagogisk handlingsplan, Plan för lika villkor, Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Regleringsbrev sedan året 1993

4 Utbildning är en fråga om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värden

5 Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet innebär att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

6 Viktiga frågor vid en bedömning Har personen med funktionsnedsättning blivit missgynnad? Finns det åtgärder som gör att personen kan komma i en jämförbar situation med en person utan denna funktionsnedsättning? Har verksamheten underlåtit att vidta åtgärder? Är åtgärderna som krävs skäliga?

7 Individuellt stöd till studenter med funktionsnedsättningar - Pedagogiskt stöd - ett samlingsbegrepp - Vad krävs för att få individuellt stöd? - Processbeskrivning

8 Pedagogiskt stöd - ett samlingsbegrepp MÅL: TILLGÄNGLIGT UNIVERSITET Lokaler Information Verksamhet SÄRLÖSNINGAR Individuellt stöd SÄRLÖSNINGAR Individuellt stöd Beslut/rekommendation Pedagogiskt stöd Övrigt kompenserande stöd Särskilt pedagogiskt stöd Övrigt pedagogiskt stöd

9 Funktionsnedsättningar är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Begränsningen kan bero på en skada eller sjukdom som fanns vid födseln, har uppstått senare i livet eller förväntas uppstå. Vad krävs för att få individuellt stöd? 1. Utredning/intyg på funktionsnedsättning 2. Registrerad på kurs/program

10

11 Annat viktigt att tänka på Ljudupptagning Studenter med funktionsnedsättning som med anledning av denna behöver särskilda hjälpmedel äger rätt att göra ljudupptagning av föreläsningar. Fastställa kursplaner och litteraturlista i god tid Kursplan måste finnas tillgänglig minst en månad före kursstart. Det är viktigt att litteraturlistan för kursen fastställs i god tid, så att litteratur som ska anpassas för studenter med funktionsnedsättning hinner framställas.

12 Statistik 2014 Individuellt stöd till studenter med funktionsnedsättningar

13

14

15

16 Undervisa tillgängligt

17 Varför är det viktigt att arbeta för tillgänglig undervisning? Alla studenter gynnas! Studier på lika villkor Diskrimineringslagen

18 Tips om pedagogiska strategier som gynnar alla! Berätta gärna för alla nya studenter i början av en kurs att det finns stöd för studenter med funktionsnedsättningar. Fråga studenten vad hen behöver – dialogen leder ofta till ett gott samarbete. Det är till stor hjälp för många att få tillgång till föreläsningsmaterial i förväg. Lägg gärna ut dem på lärplattformen. Ge tydliga uppgifter och instruktioner, helst både skriftligt och muntligt. Det är viktigt att materialet är konsekvent, logiskt och överskådligt.

19 Fler tips… Att inleda föreläsningen/kursens upplägg med att beskriva och att sammanfatta i slutet. Försök att inte gå för fort fram – låt gärna bilder ligga kvar en stund och ta pauser. Planera varierande examinationsformer så att studenter med olika förutsättningar får möjlighet att komma till sin rätt. Vänd dig mot studenten när du pratar. Använd mikrofon när det finns så att alla hör.

20 Frågeställningar 1.Hur organiserar ni undervisningen för att minimera hinder i studiemiljön? 2.Vilken beredskap anser ni att ni behöver ha för att möta studenter med funktionsnedsättningar i behov av alternativa undervisnings- och examinationsformer? 3.Hur ser ni till att tillgänglighetsperspektivet förs in redan i planeringen av era kurser, undervisning, examination?

21 Mycket av det vi kan göra kostar väldigt lite, men kan göra all skillnad för den enskilda studentens studiesituation och framtid. Information för studenter: www.student.umu.se/funktionsnedsattning


Ladda ner ppt "Individuellt stöd till studenter med funktionshinder."

Liknande presentationer


Google-annonser