Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Den nationella kulturpolitiken - samspel mellan stat, regioner och kommuner Calle Nathanson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Den nationella kulturpolitiken - samspel mellan stat, regioner och kommuner Calle Nathanson."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Den nationella kulturpolitiken - samspel mellan stat, regioner och kommuner Calle Nathanson Avd tillväxt och samhällsbyggnad 08 452 74 22 calle.nathanson@skl.se

2 2 ”Kultur i det hållbara samhället” Positionspapper om kultur Kulturens betydelse för utveckling och tillväxt i tre dimensioner - socialt - miljömässigt - ekonomiskt Kultur som aspekt - kulturpolitik och andra politikområden  Kulturens egenvärde - bärare av samhällskritik - fundament för demokrati

3 3 Utvecklingsområde RUP med underliggande kulturprogram måste utvecklas och det finns behov av nya regionala kulturstrategier med livslängd 3-5 år - region i nära samarbete med kommuner samt lokalt näringsliv och civilsamhälle 1.För att skapa ett strategiskt regionalt och kommunalt underlag 2.Att användas för förhandling och överenskommelse med staten

4 4 KRUS – Kultur i Regionala Utvecklings Strategier Estetiska uttryck/kreativa näringar inte lika framträdande som kulturmiljö och kulturarv Tydligare koppling kulturprogram-RUP Unga som resurs sällan med Samverkan mellan olika parter saknas  RUP med underliggande kultur- och kulturmiljöprogram som kulturstrategi och avstämning med staten, livslängd 3-5 år

5 5 ”Tid för kultur” Kulturproposition 2009/10:3 Genomarbetat förslag - Regionaliseringen och portföljmodellen kvar - Aspektpolitiken i viss mån kvar - Myndighetssammanslagningen blir ej av - De kulturpolitiska målen delvis omskrivna Vart tog folkbildningen vägen? Fortfarande inga tydliga förslag kring den virtuella arenan

6 6 Aspektpolitiken och de kulturpolitiska målen Aspektpolitiken - Kultur och utbildning: Skapande skola utvecklas till att gälla även årskurs 4-6 - Kultur och näring: Kulturella och kreativa näringar samt regional tillväxt 20 mnkr x 3 år - Kultur och hållbara stadsmiljöer - Kultur och hälsa - Kultur och miljö De kulturpolitiska målen - Konstnärlig kvalitet - Barn och ungas rätt till kultur - Saknas mål om kultur och samhällsutveckling

7 7 Regionaliseringen En ny modell för fördelning av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet - införs 2011 i Skåne, Västra Götaland, Gotland och Halland - särskild utredare - även kunna införas i andra län som uppfyller villkoren - analys över andra statliga medel som kan ingå - Kulturrådet blir förhandlingsparten - Skåne får besluta om vilka regionala institutioner som ska ges stöd 2010

8 8 De tre R:na Statens insatser inriktas på expertstöd och kompetensutveckling Rikskonserter läggs ner, ny plattform för musiken Riksutställningar ska utredas Riksteatern ska minska den egna produktionen

9 9 Den statliga organisationen En ny myndighet för analys och uppföljning inom kulturområdet - uppdrag flyttas från Kulturrådet Riksarkivet ombildas till en sammanhållen myndighet - de sju landsarkiven inordnas i Riksarkivet Övriga förslag - Statens kulturråd ges i uppdrag att utveckla sitt utåtriktade arbete med barn- och ungdomskultur - KB får uppdrag att svara för nationell överblick, främja samverkan och driva på utvecklingen inom biblioteksväsendet - ”Kulturbryggan”, efterföljare till Framtidens kultur, från 2011, 25 mnkr + extern finansiering (utredas) - Regeringen kommer att bjuda in till dialog mellan kommuner, landsting och ideella sektorn

10 10 En offensiv kulturpolitik på lokal och regional nivå?! Regionaliseringen och portföljmodellen skapar incitament för ökad samverkan interkommunalt inom regionen Gäller att vara förberedd inför kommande förhandling med staten Utarbeta regionala kulturstrategier med koppling till RUP i samverkan med kommuner, det fria kulturlivet och civilsamhälleliga organisationer inom kulturområdet


Ladda ner ppt "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Den nationella kulturpolitiken - samspel mellan stat, regioner och kommuner Calle Nathanson."

Liknande presentationer


Google-annonser