Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Urbana stråk - deras betydelse och utformning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Urbana stråk - deras betydelse och utformning"— Presentationens avskrift:

1 Urbana stråk - deras betydelse och utformning
Rickard Persson, arkitekt, enheten för samhällsplanering Ragnhild Claesson, antikvarie, kulturmijöenheten Sound Settlements, LTH, 30 november 2010

2 Stråk som planeringsstrategi
Länka ihop olika delar av staden Skapa mötesplatser för handel och social interaktion Infrastruktur

3 Rosengårdsstråket Västra hamnen – Möllevången – Rosengård
Malmö stads projekt Social hållbarhet: mötesplatser - att länka ihop rikare och fattigare delar av staden Ekologisk hållbarhet: spårvagn, cykelleder, tågstationer Ekonomisk hållbarhet: mötesplatser, handel, partnerskap

4 Omvandling av fragmenterade städer -en studie av att integrera hållbarhetsmål genom urbana rörelsestråk Malmö högskola, Urbana studier Projektet pågår Finansierat av FORMAS Projektledare docent Carina Listerborn

5 Syfte: Undersöka hur stråk som begrepp och verktyg kan användas för att stödja mobilitet och integration med målet att skapa en hållbar stad Sex forskare, tre delstudier: Stråk som begrepp och idé för social integration Strategier, processer och roller inom stadsplanering för hållbar utveckling Platsskapande – hur kulturhistoriska och samtida värden identifieras och tas till vara

6 3. Platsskapande Kulturarv och kulturmiljö som resurs
Utgångspunkt: Tillhörighet till en plats kan skapas när jag får vara med och beskriva och tolka platsens betydelse jag får kunskap om platsens olika berättelser jag får vara med och bestämma hur platsen ska utvecklas

7 Platsskapande i medborgardialog
förutsättningslösa beskrivningar av en plats  bearbetning, urval, prioritering i samverkan  formulering av önskemål samverkan medborgare, planerare, politiker m.fl. modeller för medborgardialog modeller för karaktärisering av en plats modeller för värdering och urval

8 Referensgrupp: Malmö stad Länsstyrelsen MKB – Malmö kommunala bostäder
Institutet för hållbar stadsutveckling

9 Malmö 1580

10 Tack!


Ladda ner ppt "Urbana stråk - deras betydelse och utformning"

Liknande presentationer


Google-annonser