Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Urbana stråk - deras betydelse och utformning Rickard Persson, arkitekt, enheten för samhällsplanering Ragnhild Claesson, antikvarie, kulturmijöenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Urbana stråk - deras betydelse och utformning Rickard Persson, arkitekt, enheten för samhällsplanering Ragnhild Claesson, antikvarie, kulturmijöenheten."— Presentationens avskrift:

1 Urbana stråk - deras betydelse och utformning Rickard Persson, arkitekt, enheten för samhällsplanering Ragnhild Claesson, antikvarie, kulturmijöenheten Sound Settlements, LTH, 30 november 2010

2 Stråk som planeringsstrategi Länka ihop olika delar av staden Skapa mötesplatser för handel och social interaktion Infrastruktur

3 Rosengårdsstråket Västra hamnen – Möllevången – Rosengård Malmö stads projekt Social hållbarhet: mötesplatser - att länka ihop rikare och fattigare delar av staden Ekologisk hållbarhet: spårvagn, cykelleder, tågstationer Ekonomisk hållbarhet: mötesplatser, handel, partnerskap

4 Omvandling av fragmenterade städer -en studie av att integrera hållbarhetsmål genom urbana rörelsestråk Malmö högskola, Urbana studier Projektet pågår 2011-2013 Finansierat av FORMAS Projektledare docent Carina Listerborn

5 Syfte: Undersöka hur stråk som begrepp och verktyg kan användas för att stödja mobilitet och integration med målet att skapa en hållbar stad Sex forskare, tre delstudier: 1. Stråk som begrepp och idé för social integration 2. Strategier, processer och roller inom stadsplanering för hållbar utveckling 3. Platsskapande – hur kulturhistoriska och samtida värden identifieras och tas till vara

6 3. Platsskapande Kulturarv och kulturmiljö som resurs Utgångspunkt: Tillhörighet till en plats kan skapas när jag får vara med och beskriva och tolka platsens betydelse jag får kunskap om platsens olika berättelser jag får vara med och bestämma hur platsen ska utvecklas

7 förutsättningslösa beskrivningar av en plats  bearbetning, urval, prioritering i samverkan  formulering av önskemål samverkan medborgare, planerare, politiker m.fl. modeller för medborgardialog modeller för karaktärisering av en plats modeller för värdering och urval Platsskapande i medborgardialog

8 Referensgrupp: Malmö stad Länsstyrelsen MKB – Malmö kommunala bostäder Institutet för hållbar stadsutveckling

9 Malmö 1580

10 Tack! ragnhild.claesson@lansstyrelsen.se rickard.persson@lansstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Urbana stråk - deras betydelse och utformning Rickard Persson, arkitekt, enheten för samhällsplanering Ragnhild Claesson, antikvarie, kulturmijöenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser