Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägda medeltal och standardvägning Index

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägda medeltal och standardvägning Index"— Presentationens avskrift:

1 Vägda medeltal och standardvägning Index
Förelasning 2 Vägda medeltal och standardvägning Index Detta är en mall för att göra PowerPoint presentationer. Du skriver in din rubrik på första sidan. För att skapa nya sidor, tryck Ctrl+M. Skriv sedan in din text. Om du vill ha fast datum, eller ändra författarnamn, gå in under Visa, Sidhuvud och Sidfot. Vill du använda hörnet med loggan över en utfallande bild, gå in på Bildbakgrund och kopiera. Klistra sedan in på den sida du vill ha den.

2 Vikter Betrakta envägsindelad frekvenstabell, definiera vikter:
Då medeltal Kategori Absoluta frekvensen x1 f1 x2 f2 .. xn fn Statistiska metoder 2012

3 Vägda medeltal Om datamaterialet indelat i flera grupper (t ex 2)
Totalt n observationer, vikter W1=n1/n, W2=n2/n G1 G2 n1 observationer n2 observationer Statistiska metoder 2012

4 Vägda medeltal Om man vet medelvärdena för varje grupp, och då
Totala medelvärdet Statistiska metoder 2012

5 Standardvägda medeltal
Om vi har två eller flera grupper där observationerna indelas i kategorier och vi vill jämföra skillnaden mellan två grupper inom en kategori, standardvägda medeltal kan användas Exempel dödligheten Ålder Präster Järnvägsman Antal, tusen Dödlighet(promille) 25-34 21 2.2 69 4.1 35-44 29 3.1 52 4.9 45-54 7.5 39 10.8 55-64 22 22.3 25.4 65+ 76.8 10 93.6 Totalt 123 20,6 192 12,8 Statistiska metoder 2012

6 Index Brukar visar relativa prisförändringar av en vara eller grupper av varor. Variabler: Index, Tid Index anger alla värden i serien relativt en enhet blir enhetsoberoende av den Statistiska metoder 2012

7 Omräkning till index Vårt exempel:
Multiplicera de erhållna relativtalen med 100.  Indexserie Statistiska metoder 2012

8 Omräkning till index Allmän princip Statistiska metoder 2012

9 Omräkning till index Indexvärdet för 2002 är exakt 100 av naturliga orsaker kallas därför basår. Varje indexvärde innehåller den procentuella förändringen av priset jämfört med basåret. T ex index för 2004=107  Priset har ökat med 7% mellan 2002 och 2004. Statistiska metoder 2012

10 Byte av basår Allmän princip Statistiska metoder 2012

11 Kvantiteter och försäljningsvärden
Låt qt=försäljningskvantiteten och vt=försäljningsvärdet (konsumtion) av en vara år t  vt =pt  qt Statistiska metoder 2012

12 Ex. Priser, kvantiteter och försäljningsvärden för Hasses superstrumpa:
År Pris Kvantitet Försäljn.värde Statistiska metoder 2012

13 Deflatering Försäljningsvärdena är uttryckta i s k löpande priser
Ibland vill man uttrycka dem i priser för ett visst år (i s k fasta priser) Detta åstadkoms genom s k deflatering Princip (se nästa sida) En värdeserie i löpande priser divideras värde för värde med en prisindexserie. Värden i fast pris erhålls genom att multiplicera samtliga deflaterade värden med prisindex för det år, vars priser skall användas Statistiska metoder 2012

14 Deflatering Allmän princip Statistiska metoder 2012

15 Implicitprisindex Man kan också räkna “baklänges”
Givet ett serie (konsumtion) Ki i löpande priser Givet ett serie (konsumtion) K’i i fasta priser (basår t) Index (implicitpricindex) räknas = Löpande/Fast*100 Statistiska metoder 2012

16 Sammansatta prisindex
Om ett företag (eller en bransch) säljer mer än en vara skall som regel prisindex baseras på flera (ev. samtliga) varor. Generell ide: kombinera index genom viktade summor (w1*I1+ w2*I2+…) Problem: Hur välja vikter (formel)? Ska vikter ändras med år? Statistiska metoder 2012

17 Olika viktsystem Laspeyre’s viktsystem: Paasche’s viktsystem:
Oberoende av tiden Paasche’s viktsystem: Beroende av tiden, K- deflaterade Statistiska metoder 2012

18 Sammansatta prisindex
Statistiska metoder 2012

19 Fastbasindex--Kedjeindex
Ovanstående index kallas fastbasindex (en fast bastidsbunkt, dvs. basår Vid långa indexserier blir detta ett problem. Vikterna måste återspegla förändringen i försäljningsvärden. Statistiska metoder 2012

20 Länkar Länk Statistiska metoder 2012

21 Kedjeindex Ett (kedje)index för år t med basår 1 fås därefter som
Statistiska metoder 2012

22 Kommentarer För företag och branscher med många varor blir det opraktiskt att beräkna vikter med alla varors priser och konsumtion I stället väljs ur varje varugrupp en representantvara, vars pris- och kvantitetsutveckling speglar varugruppen väl. Statistiska metoder 2012

23 Läsa hemma Kompedier om Standardvägda medeltal Index
Statistiska metoder 2012


Ladda ner ppt "Vägda medeltal och standardvägning Index"

Liknande presentationer


Google-annonser