Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning i POINT och ANLDOK-T

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning i POINT och ANLDOK-T"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning i POINT och ANLDOK-T
Syfte utb. POINT Översiktligt beskriva POINT Historiskt beskriva verktyget POINT Indelningar och avgränsningar Sökning av information Syfte utb. ANLDOK-T Grundprinciper för Anläggningsdokumentation enligt ANLDOK-T Framtid

2 Översiktligt POINT Vad står POINT för? Vad är POINT?
”Projekterings- Och Installationsanvisningar för Teleanläggningar” Vad är POINT? Ett distribuerat bibliotek inom Anläggningsproduktion En samling dokument som skall vara till hjälp vid anläggningsproduktion Distribution = CDPOINT M och FMV hemsida POINT meny

3 POINT Historia MS 460 (MS467) – Teknikutveckling inom anläggningsproduktion via ”Anläggningsbyrån” Stor anläggningsproduktion ger samordningsvinster Några ”Eldsjälar” startade Utveckling under 1990-tal ”Teknikval” = Marknaden 1994 = PDF Syfte är att samla och distribuera anvisningar inom området

4 Indelningar och Avgränsningar
Från regler -- till -- anvisningar och råd……. Förkortningen POINT står för: ”Projekterings- Och INstallationsanvisningar för Teleanläggningar” Hur sker egentligen avgränsningen? För vem gäller POINT? Ingen exakt avgränsning! Kompetensområde ”Fast” och ”Mobil” är teknikföreträdare MSxxx

5 Indelningar och Avgränsningar forts.
Indelning på POINT Främst Teknikområden Målsättning att beskriva produktionsfaser Verksamheter -- Teknikområden POINT meny

6 Sökning av information
Global sökning Accrobat full version Alla dokument är indexerade Ej ”operander” (typ OCH ELLER) ”Shortcut” till dokumet Index måste läsas in POINT meny

7 POINT Framtid Planer för ny teknik
Tidshorisont är osäker – 3-4 år för byte Förbättring av ”skal” och navigering kan överbrygga tv.

8 ANLDOK-systemet Utgåva 1 utkom 1986
ANLDOK-T syfte; Ensa arbetet (dok, spec) inom FMV Elektro (Anläggningsbyrån) ANLDOK-Systemet bestod av ANLDOK-S, T, D ANLDOK-S är ersatt med andra dokument (ANLDOK-S har utgått som begrepp) ANLDOK-T OCH D är under bearbetning

9 ANLDOK-T -- Grunder Omfattar Teknisk anläggningsdokumentation
Kapitelindelning Allmänna-, Funktions, Placerings-, Förbindningsdokument Beskrivning av ritningstyper inom respektive kapitel Beskrivning av ritningshierarkier

10 ANLDOK-T, Grund Beskriver en ”godtycklig” anläggning
Tar INTE hänsyn till Samordningar Administrativa indelningar Styr inte konstruktionsritningar Se ”Norm för konstruktionsritning”

11 ANLDOK-T – Principer Innehållslista Kapitel 1 - Allmänna dokument
Sammanhållande för en anläggning Förtecknar underliggande dokumentlistor Kapitel 1 - Allmänna dokument Kapitel 2 - Funktionsdokument Kapitel 3 - Placeringsdokument Kapitel 4 - Förbindningsdokument *) ”Dokumentlista för respektive kapitel” *) Verkligheten kräver anpassning!! IH-LISTA Exempel

12 Ritningsurval avgörs av projektet
ANLDOK-T, ritningar Ritningsurval avgörs av projektet

13 ANLDOK-T, ritningstyper 1
Allmänna dokument Innehållslista Dokumentlista Allmän orientering Igångsättningsåtgärder Åtgärder vid mobilisering Publikationsförteckning DOK-LISTA Exempel

14 ANLDOK-T, ritningstyper 2
Funktionsdokument Översiktsschema (1 och 2) Trafikvägsscheman Funktionsscheman Funktionsdok. Exempel Andra begrepp t.ex. Blockschema?!

15 ANLDOK-T, ritningstyper 3
Placeringsdokument Stycklistor Situationsritningar Plan- och sektionsritningar Uppställningsritningar Monteringsritningar Anordningar för kabelförläggning Kabelförläggningsritningar Placeringslistor Placdok. Exempel *) Stycklista – En för anläggning eller på ritning?

16 ANLDOK-T, ritningstyper 4
Förbindningsdokument Kabellistor Kabeltabeller Kabelscheman Förbindningstabeller Förbindningsscheman Disponeringsritningar Signeringsritningar Förbindningdok. Exempel *) Ex. FTN = rationaliserat ned till Disponering och Signering

17 ”ANLDOK-T -- NY” ”Dokumentering i fast och mobil miljö – Riktlinjer och rekommendationer” Beskriver mer översiktligt Exempel ”Tillåter” innehållslista på liten anläggning Stycklistan kan vara en del av ritning - Materielförteckning eller andra krav vid överlämning måste beaktas Beskriver exempel på olika detaljgrader för dokumentation: Enkel, Normal, Detaljerad och Anläggning med konstruktionsritningar Se dokument

18 ANLDOK-T OCH SVENSK STANDARD
Viss harmonisering finns i ”Anvisningar lokala Nät” Viss anpassning krävs. Hur och När? = Oklart

19 ”ANLDOK-D -- NY” ”Datorproduktion vid anläggningsdokumentering – Riktlinjer och rekommendationer” Rationaliserat Anpassat mot B.R.A Marknaden vill ha flexiblare verktyg. Detta är fn. ej löst på ett bra sätt. Se dokument


Ladda ner ppt "Utbildning i POINT och ANLDOK-T"

Liknande presentationer


Google-annonser