Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop Länsstyrelsen Västmanland 2010-05-27 1 Granskning av provtagningsplaner - exempel Nyköping och Källunge Maria Carling, SGI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop Länsstyrelsen Västmanland 2010-05-27 1 Granskning av provtagningsplaner - exempel Nyköping och Källunge Maria Carling, SGI"— Presentationens avskrift:

1 Workshop Länsstyrelsen Västmanland 2010-05-27 1 Granskning av provtagningsplaner - exempel Nyköping och Källunge Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se; tel:013-201826aria.carling@swedgeo.se

2 Workshop Länsstyrelsen Västmanland 2010-05-27 2 Exempel Nyköping –Fördjupad miljöteknisk markundersökning –F d oljedepå, –2850 m 2 –Beskrivning av fältarbete och utvärdering av resultat –Ritning

3 Workshop Länsstyrelsen Västmanland 2010-05-27 3 Exempel Källungesågen Miljöteknisk markundersökning –uppföljning till förstudie Stort område (ca 10 ha), tidigare impregneringsverksamhet Beskrivning av utförande och utvärdering Ritning

4 Workshop Länsstyrelsen Västmanland 2010-05-27 4 Granskning Vad är syftet med undersökningen? Kan syftet förbättras? Uppfyller provtagningen syftet? Kommer provtagningen att kunna ge svar på frågeställningarna?

5 Workshop Länsstyrelsen Västmanland 2010-05-27 5 Granskning Finns problembeskrivning eller konceptuell modell? Är alla skyddsobjekt resp föroreningskällor med?

6 Workshop Länsstyrelsen Västmanland 2010-05-27 6 Granskning Är alla föroreningar med som kan förväntas/misstänkas? Vilka media bör provtas? Planeras dessa att provtas? Hur har detta motiverats? Håller ni med? Är valet av parametrar och analyser bra? Har de motiverats? Håller ni med? Är föreslagna analyser (fält/lab) tillräckliga/relevanta?

7 Workshop Länsstyrelsen Västmanland 2010-05-27 7 Granskning Finns provtagningsstrategi och provhantering beskriven? Finns motivering? Håller ni med? Beskrivs kvalitetsnivån? Finns planritning med provpunkter? Har man angett hur inmätning av provpunkter ska ske? Är noggrannheten tillräcklig?


Ladda ner ppt "Workshop Länsstyrelsen Västmanland 2010-05-27 1 Granskning av provtagningsplaner - exempel Nyköping och Källunge Maria Carling, SGI"

Liknande presentationer


Google-annonser