Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Design av mobila autonoma robotar TNE076 Informationen i den här filen är delvis hämtad från kompendiet ”LIPS – nivå 1” av Tomas Svensson & Christian Krysander,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Design av mobila autonoma robotar TNE076 Informationen i den här filen är delvis hämtad från kompendiet ”LIPS – nivå 1” av Tomas Svensson & Christian Krysander,"— Presentationens avskrift:

1 Design av mobila autonoma robotar TNE076 Informationen i den här filen är delvis hämtad från kompendiet ”LIPS – nivå 1” av Tomas Svensson & Christian Krysander, LiU

2 Vad är ett projekt? ”En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med givna resurer. Resurserna kan vara i form av människor, maskiner, material, pengar eller lokaler. Projektet ska ha mätbara mål.” Källa ”LIPS – nivå 1, s.8.

3 Vad är ett projekt? ”Ett projekt är oftast en engångsföreteelse. Det föds från en idé, planeras, utförs, levereras och avslutas.” Källa ”LIPS – nivå 1, s.8.

4 Vad är en projektmodell? ”En projektmodell är de samlade regler och hjälpmedel, som används för att bedriva ett projekt.” ”Projektmodellen innehåller beskrivningar av flöden, aktiviteter, roller, dokument etc. Arbetsmomenten i en projektmodell är av projektadministrativ karaktär.” Källa ”LIPS – nivå 1, s.9.

5 Vad använder vi i projektmodellen? Projektgrupp, projektledare Projektdokument (systemskiss, projektplan, tidsplan, tidrapport, kretsschema, CAD-ritning, mjukvarudok. Beslutspunkter Projektmöten Milstolpar (delmål) Utvärdering / avslutning

6 LIPS – modellen Före Under Efter Uppdrag Kravspec Projektplan Design Kod, kretsschema CAD-ritningPCB-tillverkning Montering, test Systemtest, integration Leverans Utvärdering = milstolpe, delmål i projektet = beslutspunkt, här avgörs om projektets fortsättnig Källa ”LIPS – nivå 1, s.11, anpassad för oss.

7 Milstolpar (delmål) som är lämpliga för oss: - Projektplanen klar - Kod / Kretsschema klart - CAD-ritning klar - PCB tillverkad - Montering av komponenter, inledande test - Systemtest av helheten med mjukvara - Leveranstest - Utvärdering / tävling

8 Beslutspunkter som är lämpliga för oss: -Projektplanen klar, presenteras för beställaren, godkänt att börja jobba -CAD-ritningen klar, godkänt att tillverka PCB - PCB klar, godkänt att montera komponenter och jobba mot sluttest

9 Vilka dokument ska skapas? Eftersom de flesta projekt (utom ”öppen ingång”) har en färdig kravspecifikation, utgår vi från kravspec. Följande skapas av projektgruppen: - Projektplan enligt mall på kurshemsidan. Bilaga med systemskiss. - Kretsschema - Dokumentation om mjukvaran (assemblerkod). Kommenterad. - CAD-ritning - Mötesprotokoll - ”Öppen ingång” skriver även en kravspecifikation!

10 Det viktiga nu närmast är: Skapa projektgrupper Välj kravspecifikation Arbeta fram systemskissen Skriv projektplanen

11 Uppkoppling vid test och simulering PC i projektsalen TP4028 Microchip ICD (ICD-2) >fE111W 12100100 1QUIT Kopplingsdäck för utprovning av konstruktion innan CAD

12 PC i projektsalen TP4028 Microchip ICD (ICD-2) >fE111W 12100100 1QUIT Uppkoppling vid sluttest, integration. PCB, monterad


Ladda ner ppt "Design av mobila autonoma robotar TNE076 Informationen i den här filen är delvis hämtad från kompendiet ”LIPS – nivå 1” av Tomas Svensson & Christian Krysander,"

Liknande presentationer


Google-annonser