Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga"— Presentationens avskrift:

1 Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga
Lpfö 98 Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar Utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelse för symboler samt deras kommunikativa funktioner Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum

2 Orienteringsförmåga lära sig hitta och lokalisera sig i rummet, utveckla inre rumsuppfattning, förstå lägen och placeringar och att föremål kan se olika ut om de avbildas från olika håll Formgivning - former och figurer, mönster, symmetri, arkitektur och konst känna igen egenskaper som likheter och skillnader, att upptäcka, följa och skapa mönster, bygga och konstruera Räkning – antalsord, räknesystem, talsystem visa antal med kroppen, rabbla tal, serieordna, dela rättvist osv. Mätning att göra jämförelser och att välja lämplig enhet, förstå måttenheter och mätsystem som längd, area, volym, vikt, tid och pengar

3 Lekar och spel rollekar, rollspel, fantasilekar, kurragömma, strategilekar, tärningsspel, pussel osv. Rollekar och fantasilekar bygger på en föreställning om en handling/tema som har en ordningsföljd – ett logiskt samband och sammanhang Förklaring och argumentation tänka, sätta ord på sina tankar, lära sig hur man motiverar, förklarar och drar logiska slutsatser (Alan Bishop)

4 Räkneprinciper Abstraktionsprincipen Ett-till-ett principen
Principen om godtycklig ordning Principen om bestämda räkneord Kardinaltalsprincipen

5 Fruktstund Uppskatta, räkna antal, jämföra, gruppera hela frukter.
Uppskatta, räkna och jämföra hur många delar som finns i olika frukter. Undersöka delar av helhet som halv, hälften, tredjedel, fjärdedel osv. Hur ska jag dela halvor för att det ska bli fjärdedelar? Åttondelar? Vilka delar är störst? Halvor eller fjärdedelar? Gör stapeldiagram över vilka frukter som är populärast. Vilka är Oftast förekommande under två veckor?

6 Att duka och att äta Antal Parbildning Räkneord Räkneramsan Storlek
Form Uppskatta Delar av helhet (hel, halv, fjärdedel) Dela antal Tidsuppfattning (före maten, efter maten)

7

8

9 Gå på talraden och ramsräkna framåt och bakåt.
Starta på olika tal och tag ett steg framåt, ett steg bakåt (talens grannar). Starta på olika tal och tag två steg framåt, två steg bakåt (nästan grannar) etc.

10 Kapsyler, muggar och byttor Thunholm & Bergehed (Nämnaren, 2002)
Samla kapsyler eller knappar Räkna, sortera och jämför mängder Växla till tiotal och hundratal 124

11 Dokumentation ur barns perspektiv
Dokumentation kan hjälpa barn att: synliggöra sina föreställningar då de lär sig minnas och skapa inre föreställningar reflektera kring ett innehåll - låta sig utmanas i sina föreställningar tillsam- mans med kamrater och lärare - följa en process eller ett händelseförlopp - bli medveten om den variation som finns i deras sätt att tänka och i kamraternas sätt att tänka ( Doverborg & Anstett, 2003).


Ladda ner ppt "Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga"

Liknande presentationer


Google-annonser