Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS Bildgivande diagnostik Ultraljud, Rtg & MR –Skapar en anatomisk bild av kroppen Nuklearmedicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS Bildgivande diagnostik Ultraljud, Rtg & MR –Skapar en anatomisk bild av kroppen Nuklearmedicin."— Presentationens avskrift:

1 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS Bildgivande diagnostik Ultraljud, Rtg & MR –Skapar en anatomisk bild av kroppen Nuklearmedicin –Skapar ingen anatomisk bild, men en bild av distributionen av ett radiofarmaka, ett radioaktivt spårämne Samtliga är en analys av elektromagnetiska våglängder, men med olika våglängder, dvs olika energiinnehåll

2 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS Kort historik 1860 1895 1896 1900 1903 1905 1913 1930 1954 James Clerk Maxwell – magnetiskt flöde Wilhelm Röntgen – första röntgen Henri Becquerel – uran Max Planck- kvantum teorin Curie – radium, plutonium Einstein- fotoelektriska effekten James Franck & Gustav Ludwig Hertz –gav stöd för Bohrs atommodell, olika energinivåer i skalen Franck-Hertz experiment Klinisk isotopdiagnostik, linjär Inge Edler & Carl Hellmuth Hertz – kliniskt ultraljud

3 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS Kort historik 1957 1970 1980 2000 2003 Hal Anger - gammakameran CT sedan kom SPECT PET, TEE MR-hjärta förbättrades påtagligt MR fick Nobelpris

4 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS Vad är strålning? Elektromagnetisk vågrörelse –Ickejoniserande –Joniserande

5 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS Ickejoniserande strålning Elektromagnetisk strålning Lägre energiinnehåll Slår inte sönder molekyler Kan skada celler ändå –Solbränna, UV-bestrålning Optisk eller radiofrekvent strålning

6 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS Elektromagnetisk strålning Kortare våglängd – högre energi Brett kliniskt utnyttjande av frekvensbredden

7 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS Radiofrekvent strålning Mikrovågor Radiovågor –MR Lågfrekventa elektromagnetiska fält Ultraljud

8 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS Optisk strålning Synligt ljus Ultraviolett strålning (UV-strålning) –Solen, solarier Infraröd strålning (IR-strålning) –Spisplattor, glödlampor…

9 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS Naturlig bakgrundsstrålning Fördelningen av 4 mSv

10 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS Joniserande strålning Hög energi Kan slår sönder atomer –Rycker loss elektroner och kvar blir en positivt laddad atom, jonisering Kan förändra DNA i bestrålade celler Strålningen i sig kontaminerar inte –partiklar kan kontaminera Elektromagnetisk eller partikel strålning

11 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS Elektromagnetisk strålning Röntgen strålning –Konstgjord strålning Gammastrålning –Naturlig strålning

12 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS Partikel strålning Alfa- Radium, uran, radon –Stor partikel- 2 prot + 2 neutroner vilket är en heliumkärna beta- –Elektron som bildas i kärnan neutronstrålning

13 Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS Nuklearmedicin Ett radioaktivt spårämne, ett radiofarmaka kan: –påvisa en abnorm fördelning i kroppen –påvisa ökad eller nedsatt omsättning av substansen i vävnaden –är därigenom en indikator för sjukdom, kan påvisa en sjuklig process i vävnaden –Den sjukliga processen kan vara liten i sin utbredning ”mikroskopisk”


Ladda ner ppt "Anders T Nygren, Klinisk fysiologi & Nuklearmedicin, DS Bildgivande diagnostik Ultraljud, Rtg & MR –Skapar en anatomisk bild av kroppen Nuklearmedicin."

Liknande presentationer


Google-annonser