Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FL3: Foundations Daniel Nylén. Kognitiv psykologi & IxD Centrala teorier om kognitiv psykologi utgör grunden för HCI- forskningen Att vara människocentrerad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FL3: Foundations Daniel Nylén. Kognitiv psykologi & IxD Centrala teorier om kognitiv psykologi utgör grunden för HCI- forskningen Att vara människocentrerad."— Presentationens avskrift:

1 FL3: Foundations Daniel Nylén

2 Kognitiv psykologi & IxD Centrala teorier om kognitiv psykologi utgör grunden för HCI- forskningen Att vara människocentrerad innebär att vi vill försöka förstå hur de vi ska designa för fungerar

3 Kognitiv psykologi “Kognitiv psykologi, den del av psykologin som studerar hur människor behandlar information. Studiet inbegriper tre huvudkategorier av kognitiva processer: hur informationen inhämtas, hur den bearbetas och hur den används eller utnyttjas” http://ne.se/kognitiv-psykologi

4 Syn Viktigt att ha förståelse för djupperception vid design av interaktiva system som ska ge en känsla av tredimensionalitet. Vi kan uttnyttja djupperceptionen för att förmeda idéer i designprocessen, t ex genom att använda wireframes

5 Hörsel Hörseln är oftast understimulerad Ett sätt att skapa en mer inkluderande design (synnedsättnigar) Syn och hörsel jobbar tillsammans Ljud kan användas för att avlasta det visuella systemet Minska mängden innehåll på skärmen

6 Känsel (haptics) Haptic input = t ex Keyboard, mus, touchscreen Haptic output = te x vibration i telefon, force feedback

7

8 Minne Korttidsminnet (arbetsminnet) Kan behålla innehåll upp till 30 sekunder Begränsat utrymme Innehållet knuffas ofta ut av ny information Långtidsminnet Obegränsad kapacitet Svårt att veta vad som lagras och inte

9 Recall and recognition Recall: när vi söker i minnet efter en viss bit information Recognition: när vi söker i minnet och avgör om en viss information stämmer överens med vad vi har i minnet.

10 Varför behöver vi känna till hur vår förmåga till uppmärksamhet fungerar?

11 Tangible interaction Tangible: kännbar, påtaglig, konkret, verklig, gripbar Att ge digital information en fysisk form Att ta tillvara på vad vi lärt oss genom en hel livstid där vi interagerat med den fysiska världen Kan omsättas i Tangible User Interfaces (TUI)

12 Kritik mot traditionell HCI Kritik mot kognitiv psykologi-fokus inom HCI växer fram under sent 80-tal Begreppet “Den mänskliga faktorn” och sättet att se på männsikan som en uppsättning kognitiva system och subsystem ifrågasätts

13 Alternativt perspektiv Liam Bannon (Professor i Datavetenskap & Informationssystem) Människor betrakas som “autonoma agenter” som har kapaciteten att styra över sitt eget beteende. Flytta ut från laboratoriet Studera arbetsplatsen istället för en individ som arbetar vid en dator Nya tekniker - t. ex observationer, som är mindre påträngande Från “user-centered” till “user involved” design. Participatory design

14 Situated action Lucy Suchman (Professor i antropologi) Människors handlingar styrs utifrån interaktion med miljön runtomkring Etnometodologi fick en roll inom HCI Fältobservationer hjälper till at förstå aktörerna i ett nätverk Identifiera strukturer och hierarkier


Ladda ner ppt "FL3: Foundations Daniel Nylén. Kognitiv psykologi & IxD Centrala teorier om kognitiv psykologi utgör grunden för HCI- forskningen Att vara människocentrerad."

Liknande presentationer


Google-annonser