Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Samverkan främjande och hindrande faktorer (Berth Danermark)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Samverkan främjande och hindrande faktorer (Berth Danermark)"— Presentationens avskrift:

1 Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Samverkan främjande och hindrande faktorer (Berth Danermark)

2 Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Inget nytt…….. I SOU1958:17 konstaterades att myndigheter i vissa situationer måste samarbeta för att på bästa sätt kunna stödja sjuka/skadade personer tillbaka till arbetslivet.

3 Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Samverkan………… medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad målgrupp avseende ett definierat problem och syfte. (Danermark, Himmel eller helvete, 2000)

4 Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Samverkan: huvudbudskap Skapa strukturella betingelser för samverkan Skapa respekt och förståelse Samverkanskompetens avgörande

5 Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Specialisering & fragmentarisering ”Tydligast märks /emellertid/ specialiseringstrenden inom barnavården och missbruksområdet, där åtta av tio klienter i dag kommer i kontakt med specialiserade enheter.” (Bergmark et al. 2008:45).

6 Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Motkrafter Kunskapsområdet: Ett biopsykosocialt synsätt (tvärvetenskap) Administrativt/organisatoriskt: Interprofessionell samverkan

7 Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Samverkan: ett samspel mellan olika dimensioner diskursiv (kunskap-och förklaringsmodell) organisatorisk/juridisk psykologisk

8 Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Ideal vs verklighet? Barnets bästa Konsensus Jämlikhet Delat ansvar Professionalism Utveckling/mål Effekt/utfall Organisationens intresse Personliga intressen Maktförhållanden Prestigehierarkier Motverkande belöningssystem Gruppmotsättningar

9 Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Gränsöverskridande samverkan Missbruk behandling Missbruk stöd Kognitiva funktionshinder LVM/LVU Nätverksarbete Särskilt boende Hemlöshet Gruppboende Omvårdnadsbehov Boendestöd Insatser jml LSS Samsjuklighet Barnperspektiv StuprörslogikenTvärsektionella logiken Brukarens behov Organisationens uppdrag mandat kompetens

10 Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Samverkan balanserar stuprören stuprörslogiken tvärsektionella logiken Utsatta barn Missbruk Diffus rygg/nack Övervikt/fetma Långtidsarbetslöshet Psykiska sjukdomar Samsjuklighet Brukarens problem Organisationens uppdrag, mandat och kompetens

11 Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Skilda synsätt (olika diskurser) Människan är en helhet (ett bio-psyko-socialt synsätt) Olika kunskapsområden möts Oenighet om vad som är ”sanning” Skillnader i makt (vem definierar problemet?) Skillnader i språk

12 Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Begrepp…….. Daglig verksamhet Dagvård Dagverksamhet Stöd och struktur

13 Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Sociala representationer

14 Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Samsyn??? Leif Zetterling Aftonbladet 2000-01-16

15 Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Ändamålsenligheten Förvanskning Tillägg Utelämning

16 Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Epistemisk drift

17 Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Det demokratiska samtalet Olika synsätt ställs mot varandra Utrymme ges för argumentering Tolerans och respekt (lyssna på argumenten) Vilja att komma överens Klientmedverkan

18 Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Administrativa rutiner och regelverk Ekonomi/budget Ansvar och makt (delegation) Formella och informella regler

19 Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Organisatoriska förhållanden Uppdrag Resurser Grad av politisk styrning Struktur Utbredning

20 Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Tänk på att samverkan förutsätter….. en tydlig och klar ledning jämlikhet och liknande mandat ett klart och uttalat mål, en gemensam plan och regelbunden uppföljning. klientmedverkan samverkanskunskaper tid för möten vilja att komma överens Bl a


Ladda ner ppt "Håkan Gille Kunskap till praktik 2010 Samverkan främjande och hindrande faktorer (Berth Danermark)"

Liknande presentationer


Google-annonser