Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LOV -möjlighet att välja Full koll på LOV? Kungshamn den 14 april 2010 Amie Stobenius.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LOV -möjlighet att välja Full koll på LOV? Kungshamn den 14 april 2010 Amie Stobenius."— Presentationens avskrift:

1 LOV -möjlighet att välja Full koll på LOV? Kungshamn den 14 april 2010 Amie Stobenius

2 LOV - möjlighet att välja Nationell översikt  208 kommuner inför eller utreder LOV  Statliga stimulansbidrag finansierar  SoS prognos: Ja i 140 kommuner i sommar  Kundvalssystem i 65 kommuner (mars 2010)  Hemtjänsten vanligaste kundvalssektorn

3 LOV -möjlighet att välja En liten omvärldsspaning:  64 nya vårdcentraler i VG-regionen 2010  Valfrihet för arbetssökande och nyanlända invandrare från 1 december  Statlig utredning: Fritt val av hjälpmedel  Kraftfullare Lex Sarah för all socialtjänst  Värdigt liv i äldreomsorgen m.m. (prop 2009/10: 116)

4 LOV -möjlighet att välja Gränsöverskridande samverkan  Unikt samverkansprojekt mellan Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum  Politiskt samverkansuppdrag i grunden  Sammanlagd befolkning: Drygt 46 000 inv  Finansieras med statliga medel

5 LOV -möjlighet att välja Vad kan man konkurrera om?  Hög kvalitet och nöjda kunder  Men inte priset - som fastställs av ON  Brukarna betalar samma avgift oavsett vem som utför, maxtaxa gäller.  Alla aktörer, inklusive kommunens egen regi, får samma timpeng av Omsorgsnämnden för att utföra jobbet.

6 LOV -möjlighet att välja Vilka yrkesgrupper berörs aktivt av LOV?  Biståndsbedömare  Systemadministratör  MAS och Sjuksköterskor  Rehabpersonal  Avgiftshandläggare  Ekonomikontor och upphandlare  Informationsansvarig  Näringslivsansvarig

7 LOV – möjlighet att välja Gemensamt NoBo Styrgrupp Projektgrupp Referensgrupper Politiker KHR/ KPR Brukare Facklig grupp Yrkesprofessioner Företag Interna aktiviteter Inventering av: Organisation Styrdokument Datasystem Dokumentation Kvalitet – hur har vi koll? Avgiftshandläggning Förbereda förfrågningsunderlag

8 LOV -möjlighet att välja Kf-beslut  Sotenäs, Munkedal och Tanum  Tillämpar LOV från 2010  Tjänstledigt upp till 12 mån för anställda Uppdrag för ON  fastställa verksamhetsområden  fastställa ersättning för företag och egenregin  godkänna externa leverantörer  ON gör uppföljning inför Kf i december

9 LOV -möjlighet att välja Risk och sannolikhetsanalys  Arbete pågår för alla kommuner  Presenteras för alla dialoggrupper under april Belyser följande perspektiv:  Brukare  Personal  Företagare  Egenregin  Administration  Ekonomi

10 LOV -möjlighet att välja Förfrågningsunderlag  Underlag för godkännande av nya utförare  Görs i samverkan mellan upphandlare och projektansvariga  Goda exempel finns på valfrihetswebben  Synkronisering över kommungränserna Exempel på innehåll: Affärsmässiga förutsättningar Kvalificering av leverantör Krav på tjänstens innehåll  verksamhetskrav  kompetenskrav Ersättningsnivå för beviljad eller utförd tid? Geografisk områdesindelning Kapacitets Icke-valsalternativ skall finnas  Standardfraser - ingen fungerande metod

11 LOV -möjlighet att välja Forts: Kontraktsvillkor  Lagar och avtal  Kommunens styrdokument  Fortbildningskrav  Dokumentation  Tillsyn  Ersättningsnivåer  Geografisk indelning

12 LOV -möjlighet att välja Skillnaden mellan LOV och LOU  Ingen utvärdering i konkurrens  Priset är förutbestämt  Leverantören kvalificerar sig genom att uppfylla de krav kommunen ställer  Löpande annonsering  Inget sista datum för mottagande av anbud  Annonsering skall ske på nationell webbplats

13 LOV -möjlighet att välja Vilka områden föreslås? Hösten 2010:  Hemtjänst i form av:  Service och/eller Omvårdnad inkl. delegerad HSL  Ledsagning och avlösning i hemmet Under 2011:  Boendestöd i psykiatrin Daglig verksamhet LSS Under 2012:  Familjerådgivning

14

15 LOV -möjlighet att välja Lokala aktiviteter  Mer än 60 informationstillfällen under 2009  Löpande info på kommunernas hemsidor  Lokala beslut att tillämpa LOV klara i juni 2010  Omfattande införandeprocess planeras  Driftstart av valfrihetssystem oktober 2010


Ladda ner ppt "LOV -möjlighet att välja Full koll på LOV? Kungshamn den 14 april 2010 Amie Stobenius."

Liknande presentationer


Google-annonser