Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södra Sveriges folkhälsoarbete ”En KRAM i skuggan” Emma Carlstedt 2012-03-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södra Sveriges folkhälsoarbete ”En KRAM i skuggan” Emma Carlstedt 2012-03-16."— Presentationens avskrift:

1 Södra Sveriges folkhälsoarbete ”En KRAM i skuggan” Emma Carlstedt 2012-03-16

2 Varför en kartläggning? ”RCC ska utforma och implementera en plan för sjukvårdsregionens arbete med förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer.”

3 Avgränsning & datainsamling Alkohol, tobak, fysisk aktivitet, mat och solvanor Landsting/Regioner (folkhälsoavd/motsvarande) Länsstyrelserna Kommuner/Stadsdelsförvaltningar Idrottsförbund Intervjuer – alla landsting/regioner/länsstyrelser Enkäter – 65 st (svarsfrekvens ca 72 %)

4 Frågeställningar Styrdokument Prioriterade målgrupper och levnadsvanor Metodval Samverkansaktörer Aktiviteter Särskilda framgångsaktiviteter Svårigheter

5 Styrdokument Nationella Regionala Lokala

6 Målgrupper Barn/unga Äldre ”Utsatta grupper” Varför prioriterade? Barn/unga Barn i riskmiljöer Föräldrar Studenter Äldre Personer med funktionsnedsättning Nyanlända/elever SFI Anställda Krögare Arbetssökande Sjukskrivna Idrottare Tränare inom idrotten ”Hela befolkningen”

7 ”En KRAM i skuggan”

8 Metodval Forskning och evidens – ”Bästa tillgängliga kunskap idag” Samverkan/dialog

9 Samverkan Brett eller självständigt? Skillnader - Likheter

10 Aktiviteter Landsting/Regioner & Länsstyrelser Kunskaps- och kompetensspridning Kampanjer Riktad utbildning/stöd Underlagsarbete Tillsyn Remissinstans

11 Aktiviteter Kommuner/Stadsdelsförvaltningar & Idrottsförbund Underlagsarbete Aktiviteter - större delar av befolkningen Aktiviteter - specifika målgrupper

12 Aktiviteter med särskild framgång Aktiviteter kopplat till förskola/skola barn/unga Föräldrastöd Ansvarsfull alkoholservering (AAS) Varför framgångsrika? Samsyn och samverkan Egenskaper hos metoden Politiskt stöd

13 Gemensamma utmaningar Evidens Formulera mål, mäta, följa upp/utvärdera Tid och resurser Samverka Prioritera

14 Slutsats Unikt samlat underlag 100-tals kreativa aktörer & aktiviteter Likheter & skillnader Stöd & inspiration

15 Vad händer nu? Slutrapport, klar 21 maj, 2012 Handlingsplan, klar 1 december, 2012 Regionalt möte, våren 2013 Följ vårt arbete: www.cancercentrumsyd.sewww.cancercentrumsyd.se


Ladda ner ppt "Södra Sveriges folkhälsoarbete ”En KRAM i skuggan” Emma Carlstedt 2012-03-16."

Liknande presentationer


Google-annonser