Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kerstin Brandelius-Johnsson & Mikael Janson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kerstin Brandelius-Johnsson & Mikael Janson"— Presentationens avskrift:

1 Kerstin Brandelius-Johnsson & Mikael Janson
North Sweden & Mid Sweden – Norra Sveriges bevakning i Bryssel Kerstin Brandelius-Johnsson & Mikael Janson - HEJ, se om vi kan samverka på scen också ! - I vardagen samverkar vi som enskilda kontor, inom ramen för Europaforum och inte minst NSPA!

2 …och vi samarbetar även med näringslivet och andra
Mid Sweden European Office Huvudmän: Brysselkontoret Kerstin Brandelius-Johansson Marlene Deogan Linn Tomasdotter Praktikant/termin H …och vi samarbetar även med näringslivet och andra organisationer. Verksamheten vilar på tre ben: Politisk bevakning och påverkansarbete Program och projektbevakning Information/kunskapsspridning (i regionen om vad som på gång inom EU och om regionen i Bryssel och EU:s institutioner) KERSTIN Nytt namn för att tydliggöra att vi arbetar med EU-frågor och europeiskt samarbete Under 2011 fasar vi ut hemmapersonalen. Dels genom nya anställningar men tyvärr också genom uppsägning. Hemmapersonalen har erbjudits anställning i Bryssel. Målsättningen är att EU-frågorna blir en integrerad del av verksamheten i huvudmännens och andras organisationer i länen. Målsättningen är dels att skapa förutsättningar för att förstärka resurserna på Brysselkontoren men också att huvudmännen Målsättning att anställa ytterligare en person under hösten 2012, då huvudmännen I samband med Ägarrådsmötet den 3-4 september, 2009, beslutades att det är fortsatt viktigt att Västernorrland och Jämtland finns representerade i Bryssel i form av ett EU-kontor. Huvudmännen ska under 2011 höja ambitionen genom ett aktivt internt arbete där fler anställda får kunskap om hur beslut som tas inom EU direkt och indirekt påverkar den egna verksamheten. Men också kunskap om hur man kan påverka EU inom för regionen viktiga frågor. Detta ska på längre sikt säkerställa proaktiva aktörer i regionen och skapa förutsättningar för regional utveckling med ett strategiskt EU perspektiv. Interaktiviteten mellan EU-kontoret i Bryssel och regionen blir på detta sätt tydligare med aktiva mottagare och beställare. MSO kommer att under 2011 stödja interna processer av integrering av EU-frågor hos huvudmännen. Det kan t.ex. vara EU-utbildning hos enskild huvudman som kan kompletteras med arbetsdagar placerade på Brysselkontoret. Ett annat område är att stödja genomförandet av EU-relaterade seminarier i regionen eller i Bryssel. Detta säkerställer att huvudmännen blir aktiva på EU-arenan, dels lokalt och regionalt men också i Bryssel och i Europa.

3 North Sweden Intresse/Program Region Västerbotten bevakning
Länsstyrelsen i Norrbotten Landstingen i båda länen Kommunförbundet Norrbotten Umeå universitet Luleå tekniska universitet Företagarna i Västerbotten / Norrbotten Handelskamrarna Norrbotten / Västerbotten Intresse/Program bevakning Påverkan Information Rådgivning MIKAEL Samma huvudmannakonstellation MEN därtill näringslivet: Företagarna och Handelskamrarna. Dels en Brysselbaserad del med två personer (jag + Mona) samt våra praktikanter, dels kvar en hemmaorganisation i Umeå (Sabine) och Luleå (vakant). Bryssel: Mikael Janson, Direktör Umeå: Sabine Mayer Mona Mansour Luleå: (Anne Graf, f-ledig) Hanna Högberg & Joel Larsson, praktikanter

4 Målet med verksamheten
Vara en strategisk gemensam resurs för att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentlig verksamhet, att finnas med och kunna agera framgångsrikt på EU-arenan för att därmed ge förutsättningar för samlad regional tillväxt genom att vara ögon, öron, näsa och mun i EU (=Bryssel) MIKAEL - Vår roll: Ögon, öron, näsa(!) och regionens mun i EU, dvs Bryssel. - Varför då?…

5 Kartan i Verkligheten. Att sätta sig på kartan! MIKAEL
- Varför extra viktigt för Norra Sverige? = Sätta oss på Europakartan, bokstavligen! Att sätta sig på kartan!

6 Norra Sverige i EU MIKAEL
- Det är ju så här vi vill se det, hoppas vi, det är där vi har ett jobb att göra, både hemma och i Bryssel.

7 Långtidsbudgeten 2014—2020 (Budgetramverket för EU)
Arbetsområden Policy Horsiontella policyområden Långtidsbudgeten 2014—2020 (Budgetramverket för EU) EU 2020-strategin (smart, hållbar & inkluderande tillväxt) för att möta demografiska utmaningen Råvauinitiativet (Andra pelaren: Hållbar råvaruförsörjning inom EU  Utväxling regional utveckling) Sammanhållningspolitiken : Regionalpolitik Den nordliga dimensionen : Gränssamarbete (macroregionalt såsom Östersjön) Connecting Europe : Transportpolitik Klimat[+smart] regional tillväxt : Näringsliv/Gräns (lokalt)/Miljö, energi, klimat Innovationsunionen : Forskning och utveckling . Vertikala policyområden : Fokusområden KERSTIN - Viktigt koppla oss till de stora frågor som rör sig i EU, som hänger ihop med vad vi kan göra på hemmaplan!

8 Slutkläm EU Nationellt Regionalt Programpartnerskapskontrakt EU 2020
Smart, hållbar, inkluderande tillväxt Fokusera Regionala utvecklingsplanen + Nordliga samverkansdimensionen rent konkret Förutsättningar för ömsesidig direktdialog! Regionalt MIKAEL Skall vi få utväxling, viktigt att det hänger ihop, de regionala strategierna och vårt arbete i Bryssel. Det är då vi kan komma i direkt dialog med EU-institutionerna och visa på vårt mervärde för Europa. Grunden för allt inom EU är att hitta sina nätverk och samarbetspartner och där hänger förstås Mid & North ihop ned på handläggarnivå – inte konstigare än så egentligen. SAMARBETE i det som förenar GER STYRKA och är grunden i framgångsrikt påverkansarbete  MID SWEDEN + NORTH SWEDEN i Bryssel = SANT! (Allt som oftast) – Inget konstigt med det!

9 Ensam är inte stark! KERSTIN
Ert mervärde är vårt egenvärde, dvs vi är en resurs för er tillsammans med er för regionens utveckling.


Ladda ner ppt "Kerstin Brandelius-Johnsson & Mikael Janson"

Liknande presentationer


Google-annonser