Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konventsmöte 22 september 2009 Redovisning av utfall av enkät om planering inför ny lärarutbildning Inledning till diskussion om kompetensområden som kvalitetsaspekter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konventsmöte 22 september 2009 Redovisning av utfall av enkät om planering inför ny lärarutbildning Inledning till diskussion om kompetensområden som kvalitetsaspekter."— Presentationens avskrift:

1 Konventsmöte 22 september 2009 Redovisning av utfall av enkät om planering inför ny lärarutbildning Inledning till diskussion om kompetensområden som kvalitetsaspekter Björn Åstrand Umeå School of Education

2 Konventsenkät: – för att informera och utmana 1.VFU och avnämarsamverkan 2.Förändrad roll för skolans lärare i lärarutbildningen 3.Lärosätessamverkan 4.Längd på utbildningen till förskollärare och för åren 7-9 5.Strategier för ökad lärarkompetens 6.Resurser för forskning 7.Balansfrågor 8.Övriga kommentarer

3 Ändrad organisation för VFU och avnämarsamverkan? Ja – 3 Nej – 15 Avstår/ej tagit ställning – 1 ”Nej - har en väl fungerande organisation”

4 Fördjupad roll för skolans lärare i lärarutbildningen? Ja – 14 Nej – 4 ”Nej – medverkan är redan mycket utvecklad”

5 Samverkan mellan lärosäten? Ja – 19 Nivå: – Grund – 13 – Avancerad – 14 – Forskar - 16 Främst ”inköp” av lärarkompetens? Nej – 16 Form: Distans 16, Trad 9 Orsak: Närhet 11, Spets 13, Ömsesidigt beroende 7, problem 6

6 Förlängning: förskollärare och 7-9? Ja – 13 Nej – 2 ”Ska diskuteras under hösten”

7 Strategier för ökad lärarkompetens Extern rekrytering – 18 Adjunktsmeritering – 12 Intern omorganisation – 14 Minskad studentvolym – ingen!

8 Förändrad resursallokering? Ja – 9 Nej – 10 ”Kompetensutveckling” ”Intern utvärdering av forskning”

9 Balansfrågor/särskilda problem: Dubbla examina Behövs nya huvudområden? Rekrytering inom Nv-området Breddad rekrytering Brist på disputerad personal + rekryteringsproblem Yrkeslärarutbildningen Examensrättsprövning Tidsplanen

10 Gemensamt kvalitetsarbete ?

11 ”Man blir bättre på det man mäter” Inslag i Aktuellt 15 okt 08 om diabetesvård

12 Det kommer att bli mer av yttre inspektion

13 Det kommer att bli mer av ranking, bibliometri, benchmarking och nyckeltal US: ”publish or perish”

14 Vad ska en lärare kunna? En evigt nyttig fråga? Del 1: Generella kompetenser DeSeCo Europagemensamma lärarkompetenser Ett annat yrke – ingenjöredns kompetenser (CDIO) Del 2: Generella akademiska kompetenser (Europa/Sverige) Lärarkompetenser (Sverige/USA)

15 Ur HSV förslag på kompetensorienterad kvalitetsutvärdering, sept 09

16 Ur HSV förslag på kompetensorienterad kvalitetsutvärdering,

17 Respons på ”inspektionstrycket” – Sluta betrakta lärarutbildning som en och samma sak – Utveckla synen på vad det är att vara lärare i lärarutbildningen – Utveckla en egen begreppsapparat – Utveckla ett systematiskt uppföljningsarbete individuellt, lokalt, nationellt nationellt

18 Den tänkta kvalitetscykeln i konventsarbetet Utvecklande av synsätt på vad som är kvalitet Utveckling av gemensamt arbetssätt Utveckling av gemensam årlig enkät till samtliga alumner ett visst år SCB genomför och levererar rådata Analyser på lärosätena Endagskonferens Öppen publicering


Ladda ner ppt "Konventsmöte 22 september 2009 Redovisning av utfall av enkät om planering inför ny lärarutbildning Inledning till diskussion om kompetensområden som kvalitetsaspekter."

Liknande presentationer


Google-annonser