Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Granloholms skola Läsåret 2014/2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Granloholms skola Läsåret 2014/2015"— Presentationens avskrift:

1 Granloholms skola Läsåret 2014/2015
Idrott och hälsa Granloholms skola Läsåret 2014/2015 Skapad av: Maria Svensson Lärare i ämnet Idrott och hälsa

2 Idrottslärare Granloholms skola Ht-14
Välkomna Denna presentation om ämnet idrott och hälsa är skapad utifrån den svenska läroplanen Lgr 11, och till för att ni som kollegor, föräldrar eller andra intresserade ska få en bild och en förståelse för vilka kunskapsområden ämnet berör i sin undervisning. På nästkommande sida har ni möjlighet att klicka er fram till det moment och den årskurs som ni är intresserad av att veta mer om. Ni kan självklart också bläddra fram bild för bild om ni hellre känner för det. Trevlig läsning och tveka inte att kontakta mig, helst via mailen, om ni har några frågor eller funderingar. Varma hälsningar Maria Svensson Idrottslärare Granloholms skola Ht-14

3 Friluftsliv och utevistelse
Idrott och hälsa Rörelse Hälsa och livsstil Friluftsliv och utevistelse Grovmotorik och rörelse Dans Simning och livräddning Hälsa och livsstil Att orientera Friluftsliv och utevistelse Varför? Varför? Varför? Varför? Varför? Varför? År 1 År 1 År 1 År 1 År 1 År 1 År 2 År 2 År 2 År 2 År 2 År 2 År 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År 3 År 4 År 4 År 4 År 4 År 4 År 4 År 5 År 5 År 5 År 5 År 5 År 5 År 6 År 6 År 6 År 6 År 6 År 6

4 Start Idrott och hälsa Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer och förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

5 Centralt innehåll Tre kunskapsområden Start Rörelse Hälsa och livsstil
Friluftsliv och utevistelse

6 Lärområden Grovmotorik och rörelse Dans Simning och livräddning
Start Lärområden Grovmotorik och rörelse Dans Simning och livräddning Hälsa och livsstil Att orientera sig Friluftsliv och utevistelse

7 Grovmotorik och rörelse Centralt innehåll – lite förenklat
Start Grovmotorik och rörelse Centralt innehåll – lite förenklat Grovmotoriska grundformer Balansera, klättra, krypa, åla, hänga, stödja, kasta/fånga, rulla/rotera, hoppa/landa, gå̊/springa Sammansatta grundformer i kombination med redskapsövningar och andra fysiska övningar Lekar, spel och idrott både inne och ute

8 Dans Centralt innehåll – lite förenklat
Start Dans Centralt innehåll – lite förenklat Takt och rytm Rörelse till musik Dans och rörelse till musik

9 Simning och livräddning Centralt innehåll – lite förenklat
Start Simning och livräddning Centralt innehåll – lite förenklat Lekar och rörelser i vatten Balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge Simning i mag- och ryggläge Badvett och säkerhet vid vatten vintertid Hantering av nödsituationer i och vid vatten med hjälpredskap

10 Hälsa och livsstil Centralt innehåll – lite förenklat
Start Hälsa och livsstil Centralt innehåll – lite förenklat Ord och begrepp Upplevelser: lek, hälsa, träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning, självbild Kroppsliga och mentala effekter av olika träningsformer Faktorer som påverkar val av idrott/fysiska aktiviteter, ex. förhållanden i närmiljön, kulturella och geografiska, kön Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning

11 Att orientera Centralt innehåll – lite förenklat
Start Att orientera Centralt innehåll – lite förenklat Orientera sig i närmiljön Enkla kartors uppbyggnad Begrepp för rumsuppfattning Orientera i närliggande natur- och utemiljö med hjälp av kartor Kartors symboler

12 Friluftsliv och utevistelse
Start Friluftsliv och utevistelse Centralt innehåll – lite förenklat Lek och rörelse i natur- och utemiljö Allemansrätten Säkerhet och hänsynstagande vid natur och utevistelser – träning, lek, spel, idrott

13 Grovmotorik och rörelse
Start Grovmotorik och rörelse Varför? För att: Grovmotorik är grunden för alla rörelser. Hela kroppen tränas och alla muskelgrupper är involverade. Eleven får uppleva rörelseglädje och utveckla sin allsidiga rörelseförmåga. Skapa intresse för att vara fysiskt aktiva. Utveckla sin kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

14 Grovmotorik och rörelse Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÅR 1 ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang förebygga risker vid fysisk aktiviteter CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Grovmotoriska grundformer, t.ex. springa, hoppa och klättra i form av redskapsövningar och lekar, såväl inomhus som utomhus Enkla lekar och deras regler Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar och spel Undervisningsexempel: Leker lekar, både inne och ute Samarbetsövningar med utgångspunkt i det centrala innehållet Enkla redskapsbanor/stationer och lekar med fokus på grundformerna. I samband med att vi använder redskap pratar vi om hur vi tar fram och bort dem, samt hur vi använder dem på ett säkert sätt Enkla bollövningar, ex. jag och bollen, enkla bollbanor Enkla bollekar, ex. prickboll, tömma planhalvan mm Vi tränar inför grovmotoriskt test i år 3. Tid till detta: Grovmotorik och rörelse tränar vi varje lektion (undantag om vi har rena teorilektioner) Godtagbara kunskaper år 1: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar grovmotoriska grundformer såväl inomhus som utomhus Eleven har kännedom om hur man tar fram och bort redskap på ett säkert sätt

15 Grovmotorik och rörelse Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÅR 2 ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang förebygga risker vid fysisk aktiviteter CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Grovmotoriska grundformer, t.ex. springa, hoppa och klättra i form av redskapsövningar och lekar, såväl inomhus som utomhus Enkla lekar och deras regler Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar och spel Undervisningsexempel: Leker lekar, både inne och ute Samarbetsövningar Enkla redskapsbanor/stationer och lekar med fokus på grundformer I samband med att vi använder redskap pratar vi om hur vi tar fram och bort dem, samt hur vi använder dem på ett säkert sätt Enklare friidrottsövningar, ex. löpskolning, stafetter, längdhopp, kärnkast Enkla bollövningar, ex. jag och bollen, vi och bollen, poängstationer. Enkla bollekar med lite fler regler, ex. spökboll med plint, basketfia Vi tränar inför grovmotoriskt test i år 3. Tid till detta: Grovmotorik och rörelse tränar vi varje lektion (undantag om vi har rena teorilektioner) Godtagbara kunskaper år 2: Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar grovmotoriska grundformer såväl inomhus som utomhus Eleven har kännedom om hur man tar fram och bort redskap på ett säkert sätt Eleven kan följa enkla regler i lekar, spel och idrotter

16 Grovmotorik och rörelse Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÅR 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang förebygga risker vid fysisk aktiviteter CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Grovmotoriska grundformer, t.ex. springa, hoppa och klättra. Deras sammanfatta former i redskapsövningar och lekar, såväl inomhus som utomhus Enkla lekar och deras regler Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar och spel Undervisningsexempel: Leker lekar, både inne och ute ,lite mer regler. Ex. Flaggleken Prata om uppvärmningens betydelse, införa begreppet ”stretchning” Samarbetsövningar Enklare redskapsbanor eller stationer med fokus på sammansatta grundformer I samband med att vi använder redskap pratar vi om hur vi tar fram och bort dem, samt hur vi använder dem på ett säkert sätt Grundläggande friidrottsövningar, Ex. grunder inför höjdhopp och längdhopp, skillnaden mellan kast och stöt Enkla bollövningar, nu även med olika redskap, ex. racketar och klubbor Enkla bollekar med lite fler regler, ex. Ambassaden Enkla bollspel med lite regler, ex. Plintbasket och doppboll. Grovmotoriskt test Godtagbara kunskaper år 3 Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar grovmotoriska grundformer såväl inomhus som utomhus Eleven har kännedom om hur man tar fram och bort redskap på ett säkert sätt Eleven kan följa enkla regler i lekar, spel och idrotter

17 Grovmotorik och rörelse Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÅR 4 ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang förebygga risker vid fysisk aktivitet CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel och idrott Undervisningsexempel: Leker lekar, både inne och ute, lite mer regler. Ex. Smyga hem Redskapsbanor eller stationer med fokus på grundrörelserna och deras sammansatta former I samband med att vi använder redskap pratar vi om hur vi tar fram och bort dem, samt hur vi använder dem på ett säkert sätt Friidrottsövningar, Ex. stöta kula, höjdhopp och längdhopp Bollövningar, även med olika redskap, ex. racketar och klubbor Enkla bollekar med lite fler regler, ex. Ambassaden Bollspel, dock med förenklade regler, ex. Basket Fokus på hänsynstagande i olika lekar och spel samt i samarbetsövningar Tid till detta: Grovmotorik och rörelse tränar vi varje lektion (undantag om vi har rena teorilektioner) Godtagbara kunskaper år 4 Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar grovmotoriska grundformer såväl inomhus som utomhus Eleven kan följa regler i lekar, spel och idrotter

18 Grovmotorik och rörelse Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÅR 5 ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang förebygga risker vid fysisk aktivitet CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel och idrott Undervisningsexempel: Leker lekar, både inne och ute, lite mer regler. Ex. Brevbäraren Redskapsbanor eller stationer med fokus på grundrörelserna och deras sammansatta former I samband med att vi använder redskap pratar vi om hur vi tar fram och bort dem, samt hur vi använder dem på ett säkert sätt Friidrottsövningar, Ex. stöta kula, höjdhopp och längdhopp Bollövningar, även med olika redsksap, ex. racketar och klubbor Bollekar med lite fler regler, ex Konboll Bollspel, dock med förenklade regler, ex. Volley 2000 Fokus på hänsynstagande i olika lekar och spel samt i samarbetsövningar Tid till detta: Grovmotorik och rörelse tränar vi varje lektion (undantag om vi har rena teorilektioner) Godtagbara kunskaper år 5 Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar grovmotoriska grundformer såväl inomhus som utomhus Eleven kan följa regler i lekar, spel och idrotter

19 Grovmotorik och rörelse Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÅR 5 ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga. FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang förebygga risker vid fysisk aktivitet CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap. Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel och idrott Undervisningsexempel: Leker lekar, både inne och ute, lite mer regler. Redskapsbanor eller stationer med fokus på grundrörelserna och deras sammansatta former Bygga egna banor utifrån vilken förmåga som ska tränas I samband med att vi använder redskap pratar vi om hur vi tar fram och bort dem, samt hur vi använder dem på ett säkert sätt Friidrottsövningar, Ex. stöta kula, höjdhopp och längdhopp Bollövningar, även med olika redskap, ex. racketar och klubbor Bollekar och bollspel med fler regler, ex. Softboll Tid till detta: Grovmotorik och rörelse tränar vi varje lektion (undantag om vi har rena teorilektioner) Se bedömning nästa sida ->

20 Grovmotorik och rörelse
Start Grovmotorik och rörelse Kunskapskrav år 6 A C Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. relativt väl till aktiviteten. E Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

21 Start Dans Varför? För att: Genom innehållet enkla lekar och danser får eleverna i de lägre åldrarna möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. För att kunna genomföra lekarna och danserna måste eleverna förstå hur dessa är uppbyggda utifrån en idé med olika överenskommelser som måste följas. Undervisningen ska ta upp dansen ur flera perspektiv. Det kan vara dans som social gemenskap, som motionsform eller som ett kreativt uttryckssätt. Genom dansen kan eleverna utveckla en social förmåga som de har nytta av i vuxenlivet och genom att de lär sig olika danser kan de föra traditionen vidare. Att röra sig till musik stimulerar också många elever och får dem att känna rörelseglädje.

22 Dans Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÅR 1 ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom bl.a. dans FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. Grovmotoriska grundformer och deras sammansatta former i danser och rörelser till musik. Enkla danser och deras regler Undervisningsexempel: Röris Lekar och övningar till musik, ex. Härma kompisen Uppvärmning till musik, ex. musik – stopp, känn rytmen i olika musikstycken Enklare steg som bildar en enkel dans, ex. skoldans (Zumba) Tid till detta: Takt och rytm i lek, dans och rörelse tränar vi regelbundet, ex. i uppvärmning Traditionella danser kring granen tränar vi i december Dans som resulterar i en liten uppvisning tränar vi under en period på vårterminen. Godtagbara kunskaper år 1: Eleven kan delta i lekar , enkla danser och rörelser till musik.

23 Dans Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÅR 2 ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom bl.a. dans FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. Grovmotoriska grundformer och deras sammansatta former i danser och rörelser till musik. Enkla danser och deras regler Undervisningsexempel: Röris Lekar och övningar till musik, ex. karaokekull Uppvärmning till musik, ex. ”Känn rytmen” Enklare steg som bildar en enkel dans, ex. Folkdanser Tid till detta: Takt och rytm i lek, dans och rörelse tränar vi regelbundet, ex. i uppvärmning. Traditionella danser kring granen tränar vi i december Dans som resulterar i en liten uppvisning tränar vi under en period på vårterminen. Godtagbara kunskaper år 2: Eleven kan delta i lekar , enkla danser och rörelser till musik.

24 Dans Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÅR 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom bl.a. dans FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. Grovmotoriska grundformer och deras sammansatta former i danser och rörelser till musik. Enkla danser och deras regler Undervisningsexempel: Röris Lekar och övningar till musik, ex. karaokekull Uppvärmning till musik, ex. ”Känn rytmen” Enklare steg som bildar en enkel dans, ex. Folkdanser Tid till detta: Takt och rytm i lek, dans och rörelse tränar vi regelbundet, ex. i uppvärmning. Traditionella danser kring granen tränar vi i december Dans som resulterar i en liten uppvisning tränar vi under en period på vårterminen. Godtagbara kunskaper år 3: Eleven kan delta i lekar , enkla danser och rörelser till musik.

25 Dans Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom bl.a. dans Utveckla sin samarbetsförmåga Utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor. FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang ÅR 4 CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. Undervisningsexempel: Uppvärmning till musik, ex. Rör dig i takt till musiken Använder musiken som ett redskap för att känna rytmen i olika övningar, ex. boxercise Grundstegen i en enklare dans, ex. bugg Tid till detta: Takt och rytm i lek, dans och rörelse tränar vi regelbundet, ex. i uppvärmning. Traditionella danser kring granen tränar vi i december Dans tränar vi under en period på vårterminen. Godtagbara kunskaper år 4: Eleven kan delta i enkla danser och rörelser till musik. Eleven kan anpassa sina rörelser till takt och rytm.

26 Dans Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom bl.a. dans Utveckla sin samarbetsförmåga Utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor. FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang ÅR 4 CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. Undervisningsexempel: Uppvärmning till musik, ex. Rör dig i takt till musiken Använder musiken som ett redskap för att känna rytmen i olika övningar, ex. styrkeövningar Tränar att kombinera grundsteg till en enklare dans, ex. bugg Tid till detta: Takt och rytm i lek, dans och rörelse tränar vi regelbundet, ex. i uppvärmning Traditionella danser kring granen tränar vi i december Dans tränar vi under en period på vårterminen. Godtagbara kunskaper år 5: Eleven kan delta i enkla danser och rörelser till musik. Eleven kan anpassa sina rörelser till takt och rytm.

27 Dans Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom bl.a. dans Utveckla sin samarbetsförmåga Utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor. FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang ÅR 4 CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. Undervisningsexempel: Uppvärmning till musik Använder musiken som ett redskap för att känna rytmen i olika övningar, ex. gympapass Grundsteg och turer till en sammansatt dans, ex. bugg Tid till detta: Takt och rytm i lek, dans och rörelse tränar vi regelbundet, ex. i uppvärmning och avslutning. Dans tränar vi under en period på vårterminen. Se bedömning nästa sida ->

28 Dans Kunskapskrav år 6 Start A C E
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser till viss del till takt och rytm.

29 Simning och Livräddning
Start Simning och Livräddning Varför? För att: Vi bor i ett land med mycket kust och många sjöar. Att kunna simma är därför en viktig förmåga för att kunna utnyttja hav och sjö för rekreation samt för att förhindra olyckor. Simning är också en fysisk aktivitet, en träningsform och en motionsform.

30 Simning och livräddning Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÅR 1-3 ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge Undervisningsexempel: vattenvana och simundervisning vi följer HLR- rådets 10-stegsprogram Tid till detta: Eleven går på simundervisning, detta under en period. Vid behov erbjuds ytterligare simträning Vi arbetar med ”Livräddning” utifrån HLR-rådets 10-stegsprogram under en period per läsår. Godtagbara kunskaper år 1-3: Eleven kan delta i den simundervisning som skolan erbjuder Eleven kan delta i arbetet med HLR-rådets 10-stegsprogram

31 Simning och livräddning Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÅR 4-5 ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang hantera nödsituationer på land och i vatten förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Simning i mag- och ryggläge Badvett och säkerhet vid vatten vintertid Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap Undervisningsexempel: test av elevernas simkunskaper Simundervisning sker vid behov Vi följer HLR-rådets 10-stegsprogram Badvett och säkerhet vid vatten vintertid, ta sig fram på is med hjälp av isdubbar, kasta hansalina för att rädda kamrat. År 5 Tid till detta: Eleven kan erbjudas simundervisning vid behov. Vi arbetar med ”Livräddning” utifrån HLR-rådets 10-stegsprogram under en period per läsår. I år 5 arbetar vi med isvett och säkerhet på is vid ett förlängt utbildningstillfälle Godtagbara kunskaper år 4-5: Eleven kan delta i den simundervisning som skolan erbjuder vid behov Eleven kan delta i arbetet med HLR-rådets 10-stegsprogram Eleven har kännedom om säkerhet på och vid is samt islivräddning

32 Simning och livräddning Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÅR 6 ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang hantera nödsituationer på land och i vatten förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Simning i mag- och ryggläge Badvett och säkerhet vid vatten vintertid Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap Undervisningsexempel: Årligt test av elevernas simkunskaper Simundervisning sker vid behov Genomgång av : Förlängda armen, hantera livboj, bogsera kamrat samt upptagande av kamrat från vatten till kanten. Vi följer HLR-rådets 10-stegsprogram Tid till detta: Vi genomför ett simtest där vi fastställer elevens simkunskaper. Eleven kan erbjudas simundervisning vid behov. Vi arbetar med ”Livräddning” utifrån HLR-rådets 10-stegsprogram under en period per läsår. Se bedömning nästa sida ->

33 Simning och livräddning
Start Simning och livräddning Kunskapskrav år 6 En nivå Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

34 Hälsa och livsstil Varför? För att:
Start Hälsa och livsstil Varför? För att: Kropp och själ hänger ihop och eleverna ska få reflektera kring vad deras egen rörelseaktivitet innebär och vad den får för konsekvenser för sitt välbefinnande Eleverna ska ges möjlighet att reflektera och uppmärksamma deras eget beteende och sin livsstil.

35 Hälsa och livsstil Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil ÅR 1 CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser Undervisningsexempel: Vi pratar om den egna upplevelsen av fysiska aktiviteter. Vi leker lekar, både inne och ute, och i samband med det för vi samtal om upplevelser kring detta. Samarbetsövningar som en del av elevens hälsa, där vi för samtal om att var och en är viktig Tid till detta: I samband med lektioner i samtliga lärområden så tränar vi detta. Godtagbara kunskaper år 1: Eleven kan samtala om den egna upplevelser av fysiska aktiviteter

36 Hälsa och livsstil Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil ÅR 2 CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser Undervisningsexempel: Vi pratar om den egna upplevelsen av fysiska aktiviteter. Vi leker lekar, både inne och ute, och i samband med det för vi samtal om upplevelser kring detta. Samarbetsövningar som en del av elevens hälsa, där vi för samtal om att var och en är viktig Tid till detta: I samband med lektioner i samtliga lärområden så tränar vi detta. Godtagbara kunskaper år 2: Eleven kan samtala om den egna upplevelser av fysiska aktiviteter Eleven har kännedom om begrepp som är viktiga för en god hälsa

37 Hälsa och livsstil Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil ÅR 3 CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser Undervisningsexempel: Vi pratar om den egna upplevelsen av fysiska aktiviteter. Vi leker lekar, både inne och ute, och i samband med det för vi samtal om upplevelser kring detta. Samarbetsövningar som en del av elevens hälsa, där vi för samtal om att var och en är viktig Tid till detta: I samband med lektioner i samtliga lärområden så tränar vi detta. Godtagbara kunskaper år 3: Eleven kan samtala om den egna upplevelser av fysiska aktiviteter Eleven har kännedom om begrepp som är viktiga för en god hälsa

38 Hälsa och livsstil Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil förebygga risker vid fysisk aktivitet ÅR 4 CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning ord och begrepp för och samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor. Undervisningsexempel: Genomför lekar och spel, både inne och ute, och i samband med det för vi samtal om upplevelser kring detta. Pratar om uppvärmningens betydelse Vi provar olika träningsformer där vi medvetet tränar ex. kondition/styrka/avslappning och tydliggör detta för elevern. Vi samtalar om den egna upplevelsen av dessa olika träningsformer Vi har teoretiska lektioner med genomgång, diskussion och frågor kring bland annat levnadsvanor. Tid till detta: I samband med lektioner i samtliga lärområden så tränar vi detta. Godtagbara kunskaper år 4: Eleven har kännedom om uppvärmningens betydelse Eleven kan samtala om egna upplevelsen av olika träningsformer Har kännedom om hur man tar fram och bort redskap på ett säkert sätt

39 Hälsa och livsstil Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil förebygga risker vid fysisk aktivitet ÅR 5 CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning ord och begrepp för och samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor. Undervisningsexempel: Genomför lekar och spel, både inne och ute, och i samband med det för vi samtal om upplevelser kring detta. Pratar om uppvärmningens betydelse Vi provar olika träningsformer där vi medvetet tränar ex. kondition/styrka/avslappning och tydliggör detta för elevern. Vi samtalar om den egna upplevelsen av dessa olika träningsformer Vi har teoretiska lektioner med genomgång, diskussion och frågor kring bland annat levnadsvanor. Tid till detta: I samband med lektioner i samtliga lärområden så tränar vi detta. Godtagbara kunskaper år 4: Eleven kan samtala om egna upplevelsen av olika träningsformer och är delaktig i enkla resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven har kännedom om uppvärmningens betydelse Har kännedom om hur man tar fram och bort redskap på ett säkert sätt

40 Hälsa och livsstil Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil förebygga risker vid fysisk aktivitet ÅR 6 CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning ord och begrepp för och samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter och träningsformer. Undervisningsexempel: Genomför lekar och spel, både inne och ute, och i samband med det för vi samtal om upplevelser kring detta. Teori och praktik kring hur man förebygger skador. Ex: genom idrottslektion där eleverna får förutse de skador som kan uppstå samt genom teoriuppgifter/ hemuppgifter som sedan diskuteras under lektionstid. Vi provar olika träningsformer där vi medvetet tränar ex. kondition och styrka. Vi för en enklare träningsdagbok och pratar om kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer Eleverna får planera, praktiskt genomföra och värdera olika fysiska aktiviteter genom att leda del av lektion Tid till detta: I samband med lektioner i samtliga kunskapsområden så tränar vi detta. Se bedömning nästa sida ->

41 Hälsa och Livsstil Kunskapskrav år 6 Start A C E
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

42 Start Att orientera Varför? För att: Kunskap om hur man följer kartor och skisser är nödvändig i samhället. Det kan vara allt från ett köpcentrum till skogar och ängar. Kursplanen har därför valt att använda det övergripande begreppet ”att orientera” istället för orientering, som för tankarna till sporten orientering. Kunskaperna om hur man orienterar kommer förstås även till användning i sporten orientering.

43 Att orientera Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan använda det svenska språket i tal på ett rikt och nyanserat sätt FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer ÅR 1 CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning. Undervisningsexempel: Tittar på skillnaden mellan foto och karta Pratar om begreppet karta Introducerar begreppet ”passa kartan” Tittar på några enkla karttecken på skolgårdskartan Arbetar med begrepp kring rumsuppfattning: ovan, under, framåt, vid sidan av mm Tränar förståelse av kartor i samband med aktiviteter inne i salen Tid till detta: Under uteperioden arbetar vi stegrande med orienteringsövningar under fyra tillfällen Vi tränar regelbundet förståelsen av kartor i samband med aktiviteter vi ska genomföra i salen, ex. iordningställande av redskap Vi tränar även vid ett par tillfällen att specifikt titta på en karta över salen där eleverna ska hitta givna platser. Godtagbara kunskaper år 1: Eleven har kännedom kring begreppet karta jämfört med ex. ett fotografi Eleven har kännedom kring begrepp som återger rumsuppfattning

44 Att orientera Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan använda det svenska språket i tal på ett rikt och nyanserat sätt FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer ÅR 2 CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning. Undervisningsexempel: Tittar på skillnaden mellan foto och karta, repeterar begreppet ”passa kartan” Går igenom några vanliga karttecken och kartans olika färger följt av en kartpromenad Arbetar vidare med begrepp kring rumsuppfattning: ovan, under, framåt, vid sidan av mm Provar enklare orientering med hjälp av skolgårdskartan samt redskapskartor när vi är inomhus Tid till detta: Under uteperioden arbetar vi stegrande med orienteringsövningar under fyra tillfällen Vi tränar regelbundet förståelsen av kartor i samband med aktiviteter vi ska genomföra i salen, ex. iordningställande av redskap Vi tränar även vid ett par tillfällen att specifikt titta på en karta över salen där eleverna ska hitta givna platser. Godtagbara kunskaper år 2: Har kännedom kring begreppet passa kartan Har kännedom kring begrepp som återger rumsuppfattning

45 Att orientera Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan använda det svenska språket i tal på ett rikt och nyanserat sätt FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer ÅR 3 CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning. Undervisningsexempel: Repeterar begreppet ”passa kartan”, olika karttecken samt kartans olika färger Går igenom några vanliga karttecken och kartans olika färger följt av en kartpromenad Tränar enklare orientering där eleven ska till utsatt punkt Orienterar på skolgården Stjärnorientering med protokoll Arbetar vidare med begrepp kring rumsuppfattning: ovan, under, framåt, vid sidan av mm Tränar vidare på förståelse av kartor i samband med redskapsövningar Tid till detta: Under uteperioden arbetar vi stegrande med orienteringsövningar under fyra tillfällen. Vi tränar regelbundet förståelsen av kartor i samband med aktiviteter vi ska genomföra i salen, ex. iordningställande av redskap Godtagbara kunskaper år 3: Delta i att orientera sig till utsatt punkt i begränsad miljö, ex. skolgården Har kännedom om några av kartans färger och tecken

46 Att orientera Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan använda det svenska språket i tal på ett rikt och nyanserat sätt FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer ÅR 4 CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Vi orienterar i närliggande natur- och utemiljö med hjälp av kartor. Vi arbetar även med kartors uppbyggnad och symboler. Undervisningsexempel: Repeterar begreppet ”passa kartan”, olika karttecken samt kartans olika färger, genomgång av fler karttecken Pratar mycket om vikten av att skapa sig en plan innan man ger sig iväg för att hitta en kontroll Repetition av stjärnorientering med protokoll Tränar att orientera i närliggande utemiljö med ex tre kontroller på samma karta, protokoll används Orienterar i närliggande utemiljö på idrottsdag, använder startkort och stämplar Tittar och jämför olika typer av kartor ex skog, eniro, tunnelbana, pistkarta, nöjesfält, centrum Tid till detta: Under uteperioden arbetar vi med kartor på olika vis och avslutar med en QR-kodsorientering. Godtagbara kunskaper år 4: Eleven kan delta i att orientera sig till utsatta punkter i välkänd miljö

47 Att orientera Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan använda det svenska språket i tal på ett rikt och nyanserat sätt FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer ÅR 5 CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Vi orienterar i närliggande natur- och utemiljö med hjälp av kartor. Vi arbetar även med kartors uppbyggnad och symboler. Undervisningsexempel: Repeterar begreppet ”passa kartan”, olika karttecken samt kartans olika färger, genomgång av fler karttecken Repeterar vikten av att skapa sig en plan innan man ger sig iväg för att hitta en kontroll Repetition av stjärnorientering med protokoll Tränar linjeorientering i närliggande utemiljö, att orientera med fler kontroller på samma karta, protokoll används Orienterar i närliggande utemiljö på idrottsdag, använder startkort och stämplar, två svårighetsgrader Bygger egna banor efter självritade kartor Tid till detta: Under uteperioden arbetar vi med kartor på olika vis och avslutar med en QR-kodsorientering. Godtagbara kunskaper år 5: Eleven kan delta i att orientera sig till utsatta punkter i välkänd miljö

48 Att orientera Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan använda det svenska språket i tal på ett rikt och nyanserat sätt FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer ÅR 6 CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Vi orienterar i närliggande natur- och utemiljö med hjälp av kartor. Vi arbetar även med kartors uppbyggnad och symboler. Undervisningsexempel: Repeterar begreppet ”passa kartan”, olika karttecken samt kartans olika färger, genomgång av fler karttecken Repeterar vikten av att skapa sig en plan innan man ger sig iväg för att hitta en kontroll Tränar att orientera i närliggande utemiljö med ex tre kontroller på samma karta, protokoll används Orienterar i närliggande utemiljö på idrottsdag, använder startkort och stämplar. Tid till detta: Under uteperioden arbetar vi med kartan över skolans närområde vid ett antal tillfällen och avslutar med en stadsorientering i Sundsvalls stad. Se bedömning nästa sida ->

49 Att orientera Kunskapskrav år 6 Start A C E
Eleven kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Eleven kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Eleven kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

50 Friluftsliv och utevistelse
Start Friluftsliv och utevistelse Varför? För att: Genom utevistelsen vill vi visa naturen och vår utemiljö som en plats för fysiska aktiviteter, vila och rekreation. Undervisningen ska bidra till att eleverna ska få kunskaper om olika förutsättningar för, och upplevelser av, att vistas utomhus i olika väder och vid olika årstider. När vi vistas i naturen är det viktigt att veta hur man klär sig rätt och att det finns lagar och regler att följa genom Allemansrätten. Undervisningen ska skapa goda förutsättningar för eleven att känna sig trygg och kunna hantera olika nödsituationer som kan uppstå.

51 Friluftsliv och utevistelse Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan använda det svenska språket i tal på ett rikt och nyanserat sätt kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer Förebygga risker vid fysiskt aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil ÅR 1-2 CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur och utevistelser. Lekar och rörelse i natur- och utemiljö Allemansrättens grunder Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser. Undervisningsexempel: Leker lekar och rör oss i natur och utemiljö. Vi pratar om allemansrätten och hur vi ska uppföra oss ute i naturen. Tex tipspromenad, naturstig. Vi bryter ner lekar och spel och tar i vissa fall bort regler, fokus är rörelsen i utemiljön, t.ex. att träna grovmotorik. Vi genomför en eller flera friluftsdagar (hel/halv) där vi samtalar om upplevelser vid utevistelser samt att klä sig efter väder. Vi samtalar också om säkerhet i samband med natur- och utevistelser. Tid till detta: Vi har idrott utomhus i augusti-september samt maj-juni. Under läsåret anordnar vi en eller flera idrottsdagar. Vi genomför även aktiviteter utomhus under vintern. Godtagbara kunskaper år 1-2: Eleven kan delta i olika lekar och rörelser utomhus Eleven har viss kännedom om Allemansrätten Eleven har viss kännedom om att klä sig efter väder

52 Friluftsliv och utevistelse Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan använda det svenska språket i tal på ett rikt och nyanserat sätt kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer Förebygga risker vid fysiskt aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil ÅR 3 CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur och utevistelser. Lekar och rörelse i natur- och utemiljö Allemansrättens grunder Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser. Undervisningsexempel: Leker lekar och rör oss i natur och utemiljö. Vi pratar om allemansrätten och hur vi ska uppföra oss ute i naturen. Vi bryter ner lekar och spel och tar i vissa fall bort regler, fokus är rörelsen i utemiljön, t.ex. att träna grovmotorik. Vi samtalar om upplevelser vid natur- och utevistelser. Tid till detta: Vi har idrott utomhus i augusti-september samt maj-juni. Under läsåret anordnar vi en eller flera idrottsdagar. Vi genomför även aktiviteter utomhus under vintern. Godtagbara kunskaper år 3: Eleven kan delta i olika lekar och rörelser utomhus Eleven har kännedom om Allemansrätten Eleven har viss kännedom om att klä sig efter väder

53 Friluftsliv och utevistelse Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan använda det svenska språket i tal på ett rikt och nyanserat sätt kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil ÅR 4-5 CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser. Undervisningsexempel: Leker lekar och rör oss i natur och utemiljö. Vi pratar om allemansrätten och hur vi ska uppföra oss ute i naturen. Vi anpassar aktiviteter till olika årstider i utemiljö tex vinterlek (skridskor, pulkaåkning, längdskidor). Vi samtalar om upplevelser vid natur- och utevistelser. Tid till detta: Vi har idrott utomhus i augusti-september samt maj-juni. Under läsåret anordnar vi en eller flera idrottsdagar. Vi genomför även aktiviteter utomhus under vintern. Godtagbara kunskaper år 4-5: Eleven kan delta i olika aktiviteter i natur och utemiljö Eleven har kännedom om Allemansrätten (år 4) Eleven har kunskaper om Allemansrätten (år 5) Eleven har kännedom om att klä sig efter väder vid olika årstider

54 Friluftsliv och utevistelse Övergripande mål, Centralt innehåll, undervisning och bedömning
Start ÖVERGRIPANDE MÅL: tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö respekterar andra människors egenvärde tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen kan använda det svenska språket i tal på ett rikt och nyanserat sätt kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön FÖRMÅGA I ÄMNET SOM TRÄNAS: röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer förebygga risker vid fysiskt aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten ÅR 6 CENTRALA INNEHÅLLET VI ARBETAR MOT: Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser. Undervisningsexempel: Leker lekar och rör oss i skiftande natur och utemiljö. Vi pratar om allemansrätten och hur vi ska uppföra oss ute i naturen. Vi anpassar aktiviteter till olika årstider i utemiljö tex vinterlek (snögubbsbygge, pulkaåkning). Vi samtalar om upplevelser vid natur- och utevistelser. Se bedömning nästa sida ->

55 Friluftsliv och utevistelse
Start Friluftsliv och utevistelse Kunskapskrav år 6 A C E Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika


Ladda ner ppt "Granloholms skola Läsåret 2014/2015"

Liknande presentationer


Google-annonser