Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Göteborg - Töreboda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Göteborg - Töreboda."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Göteborg - Töreboda

2 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Göteborg - Töreboda samt Töreboda - Göteborg. Antal mätta turer på sträckan: 6 st. Antal utdelade enkäter: 387 st. Antal insamlade enkäter: 350 st. Svarsfrekvens: 90,4%. Bortfall: 9,6%. Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 5 Helhetsintrycket av resan får ett index på 77, vilket motsvarar betyget mycket bra. En mycket hög andel av resenärerna skulle rekommendera andra att resa med denna tåglinje. Både att boka biljetter till resan samt hämta ut biljetterna anses vara mycket enkelt. Att stiga ombord på tåget upplevs som utomordentligt enkelt, vilket även äldre resenärer anser. Resenärerna anser att det är mycket enkelt att resa med bagage, framförallt äldre resenärer. Detta är en ökning sedan 2008 års mätning. Värdena för hur bekväma sittplatserna är ligger på en mycket bra nivå och har fått bättre värden än 2008. Temperaturen anses vara mycket behaglig ombord på tågen. Tågen anses vara mycket välstädade och har fått bättre värden än 2008. Personalen ombord på tågen anses vara mycket serviceinriktade. Informationen från personalen ombord och på skyltningen ombord anses vara mycket tydlig. Resenärerna känner sig mycket trygga och säkra när de reser med tåg på denna linje. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna lägre priser (24%), bättre tidhållning (22%) och mer information om förseningar (10%). Sammanfattning

6 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan. Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på stationen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 7 Vilka förväntningar hade du på denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 8

9 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 9

10 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 10

11 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 11

12 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 12

13 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 13

14 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 14

15 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 15

16 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 16

17 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 17

18 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 18

19 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 19

20 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 20

21 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 21

22 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 22

23 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 23

24 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 24

25 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 25

26 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 26

27 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 27 ”Tågpriserna är väldigt höga, sänk dem så man kan åka tåg oftare. Billigare att ta bil för tillfället.” ”En cafévagn/ restaurang.” ”Fler tåg så jag kommer hem i tid.” ”Gratis Internetuppkoppling hade inte varit fel.” ”Hålla tabellen. Även vintertid. Bli betydligt "vassare" på information.” ”På något sätt fixa mer/ bättre sovvänliga stolar. Eftersom man gärna/ lätt somnar skulle det kännas bättre om man kunde luta sätet samt ha bättre stöd för huvudet (faller åt sidan).” ”Svalare temperatur på tåget.” ”Displayerna ombord kunde vara tydligare och visa mer information. Skaffa skärmar som visar tid, förfluten tid, sträcka, nästa station osv.” ”Den obokade vagnen varierar. Därför vet man inte vilken vagn som är obokad.” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

28 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 28

29 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 29

30 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 30

31 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 31

32 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 32

33 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 33

34 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 34

35 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Töreboda 35


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Göteborg - Töreboda."

Liknande presentationer


Google-annonser