Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bb. Avfall Sverige Branschorganisationen för avfallshantering och återvinning 400 medlemmar – kommuner, kommunbolag - Privata företag är associerade medlemmar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bb. Avfall Sverige Branschorganisationen för avfallshantering och återvinning 400 medlemmar – kommuner, kommunbolag - Privata företag är associerade medlemmar."— Presentationens avskrift:

1 bb

2 Avfall Sverige Branschorganisationen för avfallshantering och återvinning 400 medlemmar – kommuner, kommunbolag - Privata företag är associerade medlemmar Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar

3 Avfall Sveriges medlemmar Står för en viktig del av samhällets infrastruktur Ansvarar för hushållsavfall och arbetar även med annat avfall Utför tillsammans med hushållen och företagen ett av Sveriges viktigaste jobb. Vi är Sveriges största miljörörelse

4 Avfall Sveriges vision Det finns inget avfall B NP Avfallsmä ngd BNP Avfallsmängd Långsiktiga mål till 2020: Brutet samband avfallsmängder – tillväxt Stark och tydlig rörelse uppåt i avfallshierarkin

5 Källa: Gästrike Återvinnare Varför ”Det finns inget avfall”? Trovärdighet Resursfråga – ÖDESFRÅGA! Avfallstrappan

6 Konkret målbild Kommunernas roll Motorn i omställningen Garanten för en långsiktigt hållbar avfallshantering

7 Gemensam kommunikation 2005-2012 2005200620072008 2009 -2010 2010 -2011 2011 -2012 För att stärka kommunernas roll!

8 Kommunikation 2011 - 2012 Miljönytta + Samhällsnytta = Vi skapar ren välfärd

9 Varför miljö- och samhällsnytta? Kommunernas ansvar är bra för Sverige! Källa: Sörab

10 Budskap – kommunernas roller Samhällsansvar Skapar tillväxt Långsiktighet Miljöhänsyn

11 Den svenska avfallsmodellen KommunerNäringslivMedborgarePolitiker

12 Målgrupper Samhällsintressenter Politiker Myndigheter Organisationer Forskare Media Fastighetsägare Medarbetare Lokalt och nationellt

13 Verktyg Aktivitet Mål Aktiviteter och verktyg Fakta Debatter Möten Studiebesök Pressaktiviteter Marknadsaktiviteter Tävlingar Sociala media

14 Exempel på verktyg

15 Strategier – lokalt/regionalt och nationellt Inspirera, informera – alla medarbetare Utveckla allianser, samverka med andra Fokus på näringspolitiska frågor Kommunicera det oväntade

16 Vad kan DU göra för att sprida budskapet om att vi skapar ren välfärd?

17 Att diskutera och besluta Varför bör ni delta i detta arbete - vad har ni att vinna? –Hur kan ni se till att detta lyfts i er organisation? –Vilka frågor är viktigast för er att driva? Vad kan ni göra – i morgon? Om ett år? –På åvc? –På kontoret? –I kontakterna med samhällsintressenter? Vem kan ni samarbeta med?

18 Stärka kommunernas roll och ansvar Mål En starkare svensk avfallshantering

19 Nu skapar VI ren välfärd!

20 Kontakt Adress Telefon Fax Mobil E-post Hemsida Anna-Carin Gripwall Prostgatan 2, 211 25 Malmö 040-35 66 00 040-35 66 08 (Direkt) 040-35 66 26 070-662 61 28 acg@avfallsverige.se www.avfallsverige.se www.minskaavfallet.se


Ladda ner ppt "Bb. Avfall Sverige Branschorganisationen för avfallshantering och återvinning 400 medlemmar – kommuner, kommunbolag - Privata företag är associerade medlemmar."

Liknande presentationer


Google-annonser