Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12015-04-01. 2 3 Indikator 1a Lärcentrerad undervisning och progression Täcks målen i HF:s examensbeskrivningar av utbildningens lärandemål? Är lärandemålen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12015-04-01. 2 3 Indikator 1a Lärcentrerad undervisning och progression Täcks målen i HF:s examensbeskrivningar av utbildningens lärandemål? Är lärandemålen."— Presentationens avskrift:

1 12015-04-01

2 2

3 3 Indikator 1a Lärcentrerad undervisning och progression Täcks målen i HF:s examensbeskrivningar av utbildningens lärandemål? Är lärandemålen examinerbara? Är examinationsuppgifterna/-formerna relevanta för kursens lärandemål? Finns betygskriterier och är de tillgängliga för studenterna?

4 42015-04-01 Underlag – Indikator 1 Ni ska även skicka in: –urval av beslutade kursplaner, inkl. litteraturlistor –utbildningsplaner/förteckning över kurser inom huvudområdet –lokal examensordning –ett ifyllt formulär med öppna frågor om progression

5 52015-04-01 Underlag – Indikator 1b Utbildningens användbarhet på och för arbetsmarknaden lärandemål och examination med fokus på generiska kunskaper (formulär som i 1a) förteckning över arbetslivsrelaterade inslag i utbildningen

6 62015-04-01 Underlag – Indikator 1c Samlad lärarresurs data per lärare –anställning och akademisk titel (adj, lektor, professor doktorand, docent, professionsrelevant utbildning) –undervisning i antal klocktimmar –högskolepedagogisk utbildning med fokus på examination och lärande –publikationslistor

7 72015-04-01

8 8 Bedömningsunderlag indikator 2 Förteckning över självständiga arbeten/examensarbeten sorterat på betyg Slumpat urval av dessa arbeten –Urvalsstorlek tar hänsyn till den utvärderade utbildningens storlek I förekommande fall kompletterande urval –Goda arbeten som väljs ut av utbildningsanordnaren

9 92015-04-01 Indikator 3, Studentenkäter Formulering av frågor – extern referensgrupp –Studentspegeln –Course Experience Questionnaire (CEQ) –National Student Survey (NSS) –National Survey of Student Engagement (NSSE) “Pilotstudie” och tester Distribution – SCB Professionsrelevanta kunskaper och färdigheter - psykologutbildningar och civilekonomutbildningar 2010

10 102015-04-01 Indikator 3, Studentenkäter, forts… Följer logiken för lärcentrerad undervisning: –Lärandemål i högskoleförordningen: generiska färdigheter vetenskaplig metod och tänkande professionsrelevanta kunskaper och färdigheter –Examination och bedömningskriterier –Utbildning/läraktiviteter

11 112015-04-01 HSV direkt – leverans av dokument och data Webbsida med inlogging Här laddas alla dokument och data in elektroniskt –Indikator 1a och 1b – dokument, mallar från HSV –Indikator 1c – lärardata –Indikator 2 – lista över självständiga arbeten samt begärda arbeten –Studentdata – HST och HPR

12 122015-04-01 Information finns på www.hsv.se Nytt kvalitetsutvärderingssystem Observera att detta förslag är under bearbetning och alltså kommer att kunna förändras.


Ladda ner ppt "12015-04-01. 2 3 Indikator 1a Lärcentrerad undervisning och progression Täcks målen i HF:s examensbeskrivningar av utbildningens lärandemål? Är lärandemålen."

Liknande presentationer


Google-annonser