Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundläggande kemi Säkerhet. Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Kemicentrum LAB Mediatryck (vån -1)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundläggande kemi Säkerhet. Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Kemicentrum LAB Mediatryck (vån -1)"— Presentationens avskrift:

1 Grundläggande kemi Säkerhet

2 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Kemicentrum LAB Mediatryck (vån -1)

3 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Säkerhet Utrymning Brand Olycksfall Kemikalier

4 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Utrymning Kolla utrymningsplaner Kolla återsamlingsplatser Följ lärare/handledare Använd ej hiss

5 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Brand Kolla var larmknappar och brandsläckningsutrustning finns Rädda, larma, släck Larma brandkår (0-112) Evakuera gastuber och lösningsmedel Minska syretillförseln

6 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Olycksfall L-ABC (Livsfarligt läge – andning, blödning, chock) Framstupa sidoläge Larma (0-112)

7 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Kemikalier Riskbedömning Varuinformationsblad/Säkerhetsdatablad (Safety data sheet) alt. SI Chemical Data Risk- och skyddsfraser (R- och S-fraser)

8 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Farosymboler Explosivt (E) Mycket brandfarlig (F)/ Extremt brandfarlig (F+) Giftig (T)/ Mycket giftig (T+) Irriterande (Xi)/ Hälsovådlig (Xn) Oxiderande (O) Frätande (C) Kemikalier med speciell varningstext (V) Miljöfarlig

9 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Kemikaliemärkning (ny/gammal) Med start den 20:e januari 2009 introducerades ett nytt märkningssystem: CLP = classification, labeling and packaging. CLP använder det så kallade Globalt Harmoniserade Systemet (GHS) för märkning av kemikalier. Det gamla systemet ska vara utbytt 2015.

10 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Skyltar

11 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Generella regler Skyddsglasögon måste bäras (undvik kontaktlinser) Labrock av bomull måste bäras Handskar används sparsamt Allt avfall till speciella behållare Munpipettering förbjuden Mat, dryck, snus och rökning förbjudet Laborerande utan handledare förbjudet

12 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Säkerhetsutrustning Brandfilt Brandsläckare Första förband Ögondusch Nöddusch Utrymningsplan Gasmasker Celite/vermiculit Sand Telefon

13 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Riskfaktorer GummihandskarTillfälligt skydd Fumligt Orsakar besvär/allergi Huden blir fuktig och mer mottaglig för kemikalier GlasutrustningSkärsår! Använd skinnhandskar eller handduk vid monteringar Vakuum- och tryckarbeteImplosions och explosionsrisk! Endast specialglas används Kolla efter sprickor Stålbur Brand- och explosionsfaraNästan alla organiska föreningar är brandfarliga! Flyktiga föreningar speciellt farliga

14 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Åtgärder vid brand KemikaliebrandPöl - släck med sand eller CO 2 Bägare - släck med lock eller urglas Större brand - släck med sand eller CO 2 LaboratoriebrandEvakuera Rädda Larma (KC + brandkåren) Släck Evakuera gastuber och brandfarligt Stäng dörr Brand i kläderTvinga ner på golvet Kväv elden med labrock/filt Nöddusch Inte CO 2

15 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Åtgärder vid skador Kemikalie på hudSkölj med mycket vatten Tag av kläder med kemikalie på I ögaSkölj snabbt med mycket vatten >15 min (handdusch eller ögondusch) Hjälp kamrat med sköljning Sjukhus Informera läkaren om vilken kemikalie BrännskadorSkölj med mycket vatten Förebygg chock Förbind Ta ej av kläder som täcker skadan

16 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Åtgärder vid förgiftning Via luftvägarUtrym till friskluft Ev. larma sjukhus Konstgjord andning Lossa kläder Framstupa sidoläge Via hudTvätta noga med tvål Ev. Larma sjukhus Via matvägarDrick vatten - kräks upprepade gånger Om lösningsmedel eller syra/bas: Kräks ej och neutralisera ej!

17 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Sanering Organiska lösningsmedelDunsta småmängder Torka med papper/Celite, som lämnas i dragskåp Utrym om större mängder spillts Tag på skyddsmask och torka sedan med Celite VattenHalt! Torka upp! Fast materialSamla/torka upp med papper (ev. fuktat med vatten eller sprit)

18 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Avfallshantering Oljeavfall Vattenhaltiga lösningsmedel Etrar Icke-klorerade lösningsmedel/Klorerade lösningsmedel Oorganiska syror och baser Icke miljöfarligt Övrigt miljöfarligt Scintillationsburkar Alltid i speciella behållare!!

19 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Laborationer Det finns mycket folk på labbet – kollisionsrisk. Labrock och skyddsglasögon är obligatoriska (alltid i labbet). Kolla utrymningsvägar, brandsläckare, nöddusch, ögondusch, återsamlingsplats och larmtelefon.

20 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Läs genom och förstå De delar i Generella säkerhetsföreskrifter som berörts på föreläsningen. Sidorna: 2-17, 20-30, 39-41 + utrymning och ”pärmen” Generella säkerhetsföreskrifter (http://www.kc.lu.se/anstalld/sam/ alt. http://www.chem.lu.se/education/shed/SHED)http://www.kc.lu.se/anstalld/sam/ http://www.chem.lu.se/education/shed/SHED

21 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Prov Säkerhetsföreläsning (säkerhet och risk/säkerhetsfraser från SICD) Nomenklatur Periodiska systemet (ämne 1-36) Redox-formler och stökiometri Prov torsdag 5/9 13-16 MA09-A-E Bilnummer Resultat på prov sätts upp mittemot KC:B senast fredag kl 13. Kopior på underkända prov delas ut i Café Ester fredag kl 13.30-14 Omprov måndag 9/9 kl. 12.05 i KC:A

22 Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Seminarium F-4 1. Gör en riskbedömning för NaF och HCl (> 25%, >8M)


Ladda ner ppt "Grundläggande kemi Säkerhet. Lunds universitet / LTH / Grundläggande kemi / Jan-Olle Malm Kemicentrum LAB Mediatryck (vån -1)"

Liknande presentationer


Google-annonser