Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2013."— Presentationens avskrift:

1 Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2013

2 Räkenskapsåret i sammandrag Resande inom regionaltrafiken 100 % jämfört med 2012. Totala antalet resor uppgår till 2 114 000 resor. På tåg ytterligare 70 000 Under året har resandet flyttats från konsumentresor till elev/ungdomsresor, pga. Ungdomskort Åre samt JGY kort. Resandet inom Stadsbussarna 101 % jmf 2012 Intäktsfinansieringsgraden –Bolaget som helhet 44 % (42 %) –Landsbygdstrafiken 41 % (39 %) –Stadstrafiken i Ösd 57 % (55 %) Bussgods avkastning -7 % (1 %) Resultat 2,9 Mkr (-6,2 Mkr)

3 Analys Biljettintäkter regionaltrafiken ca 1,1 Mkr under budget, varav konsumentintäkter 0,9 Mkr 0,2 Mkr på elevkortintäkter. 4,7 Mkr över 2012. Ökningen av konsumentintäkter jmf 2012, motsvarar prishöjningen på 20 %, vilket medförde att snittintäkten ökade till 41 kr/resa. Men antalet konsumentresor har minskat med ca 100 000 resor (exkl tåg) Biljettintäkter stadsbussarna 3 Mkr över budget, felberäknat avseende prishöjning, i budget varför Ös fick stort överskott. Bussgods marginal -7%, fg år 1%. Antalet frakter minskat med 3200 st. Intäkterna 2,2 Mkr lägre än fg år. Kostnadssidan håller budgeten.

4 Trafikkostnaderna 4,6 Mkr under budget. Avser lägre när- och anropsstyrd trafik. Utfall index 0 jmf med 2 Mkr 2012, budget var 1,3 Mkr. Även avtalskostnaderna lägre. Tågkostnaderna översteg budget med 2,3 Mkr. Innehåller bla en bortbokning av fordran på Norrtåg för busstrafik våren 2012 på 1,1 Mkr, efter beslut i Norrtågs styrelse att inte betala den. Innehåller även ersättning till Botniatåg. Total kostnad tågen 17,1 Mkr, budget 14,8 Mkr. Varav Botniatåg 2,2 Mkr Förstärkningskostnaden 0,7 Mkr över budget, Krokom, Åre och Landstinget

5 Trafikomkostnaderna 0,3 Mkr över budget, biljettmaskiner och kortämnen. Personalkostnader i nivå med budget. Övriga kostnader 1,5 Mkr under budget efter återföring av avsättning Konkurrensverket. Besparingskrav på 1,3 Mkr på oh-kostnader uppfyllt. Kostnad för marknadsföring, telefoni och bemanning av GIII lägre än 2012.

6

7 Bokslut 2013 Länstrafikens Resultaträkning - Ägarbidrag Trafikbeställare Ägarbidrag Budget 2013 Ägarbidrag Utfall 2013 Reglering 2014 Berg 4 944 000 kr3 911 435 kr1 032 565 kr Bräcke 7 037 000 kr6 146 731 kr890 269 kr Härjedalen 5 510 000 kr4 871 124 kr638 876 kr Krokom 5 900 000 kr5 976 223 kr-76 223 kr Ragunda 3 960 000 kr3 297 612 kr662 388 kr Strömsund 6 700 000 kr6 080 822 kr619 178 kr Åre 8 700 000 kr8 240 126 kr459 874 kr Östersund 41 200 000 kr38 598 939 kr2 601 061 kr Landstinget 60 135 000 kr61 245 565 kr-1 110 565 kr Landstinget tåg 14 300 000 kr17 086 840 kr-2 786 840 kr Summa 158 386 000 kr155 455 418 kr2 930 582 kr

8 Ca 70 000 resor med Botniatåg under 2013, ej inkl i statistiken


Ladda ner ppt "Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser