Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2013."— Presentationens avskrift:

1 Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2013

2 Räkenskapsåret i sammandrag Resande inom regionaltrafiken 100 % jämfört med Totala antalet resor uppgår till resor. På tåg ytterligare Under året har resandet flyttats från konsumentresor till elev/ungdomsresor, pga. Ungdomskort Åre samt JGY kort. Resandet inom Stadsbussarna 101 % jmf 2012 Intäktsfinansieringsgraden –Bolaget som helhet 44 % (42 %) –Landsbygdstrafiken 41 % (39 %) –Stadstrafiken i Ösd 57 % (55 %) Bussgods avkastning -7 % (1 %) Resultat 2,9 Mkr (-6,2 Mkr)

3 Analys Biljettintäkter regionaltrafiken ca 1,1 Mkr under budget, varav konsumentintäkter 0,9 Mkr 0,2 Mkr på elevkortintäkter. 4,7 Mkr över Ökningen av konsumentintäkter jmf 2012, motsvarar prishöjningen på 20 %, vilket medförde att snittintäkten ökade till 41 kr/resa. Men antalet konsumentresor har minskat med ca resor (exkl tåg) Biljettintäkter stadsbussarna 3 Mkr över budget, felberäknat avseende prishöjning, i budget varför Ös fick stort överskott. Bussgods marginal -7%, fg år 1%. Antalet frakter minskat med 3200 st. Intäkterna 2,2 Mkr lägre än fg år. Kostnadssidan håller budgeten.

4 Trafikkostnaderna 4,6 Mkr under budget. Avser lägre när- och anropsstyrd trafik. Utfall index 0 jmf med 2 Mkr 2012, budget var 1,3 Mkr. Även avtalskostnaderna lägre. Tågkostnaderna översteg budget med 2,3 Mkr. Innehåller bla en bortbokning av fordran på Norrtåg för busstrafik våren 2012 på 1,1 Mkr, efter beslut i Norrtågs styrelse att inte betala den. Innehåller även ersättning till Botniatåg. Total kostnad tågen 17,1 Mkr, budget 14,8 Mkr. Varav Botniatåg 2,2 Mkr Förstärkningskostnaden 0,7 Mkr över budget, Krokom, Åre och Landstinget

5 Trafikomkostnaderna 0,3 Mkr över budget, biljettmaskiner och kortämnen. Personalkostnader i nivå med budget. Övriga kostnader 1,5 Mkr under budget efter återföring av avsättning Konkurrensverket. Besparingskrav på 1,3 Mkr på oh-kostnader uppfyllt. Kostnad för marknadsföring, telefoni och bemanning av GIII lägre än 2012.

6

7 Bokslut 2013 Länstrafikens Resultaträkning - Ägarbidrag Trafikbeställare Ägarbidrag Budget 2013 Ägarbidrag Utfall 2013 Reglering 2014 Berg kr kr kr Bräcke kr kr kr Härjedalen kr kr kr Krokom kr kr kr Ragunda kr kr kr Strömsund kr kr kr Åre kr kr kr Östersund kr kr kr Landstinget kr kr kr Landstinget tåg kr kr kr Summa kr kr kr

8 Ca resor med Botniatåg under 2013, ej inkl i statistiken


Ladda ner ppt "Bokslut Presentation av årsbokslut för räkenskapsåret 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser