Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ETIK ht -14 INTRODUKTION.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ETIK ht -14 INTRODUKTION."— Presentationens avskrift:

1 ETIK ht -14 INTRODUKTION

2 1. Simon från Studentgruppen Flov.

3 PRESENTATION Petra Andersson, Avhandling i miljöetik: Towards a consistent, holistic environmental ethics (2007) Numera både natur, djur och (djurens) människor. ”Hästkulturer i omvandling - interaktion och etik mellan människa och häst i Sverige och Polen” “Cultural ecosystem services in decision-making för sustainable land use in peri-urban areas” “Strategiska vägval – Fossilfri VGR 2030”

4 KURSINNEHÅLL OCH -STRUKTUR
Tillämpad etik - Diskussion inom bestämda områden. Vad ska vi göra? Abort - Organförsäljning - Djuretik Normativ etik - Principer: Vad gör en handling rätt? Utilitarism - Pliktetik - Rättighetsetik - Feministisk etik - Omsorgsetik - Dygdetik - Social Kontraktsteori Metaetik - Vad betyder de moraliska termerna? Finns moraliska fakta? Finns moralisk kunskap? Naturalism - Realism - Emotivism - Relativism

5 LITTERATUR James Rachels: The Elements of Moral Philosophy Andrew Fisher: Metaethics: An Introduction (2011) Kompendium (Finns på Repro, Humanisten) Skaffa böckerna! Läsanvisningar för kursens senare delar finns inom kort på GUL.

6 FÖRELÄSNINGAR OCH DISKUSSIONER
Föreläsningar - tar upp särskilt relevanta teman ur litteraturen Diskussioner: Resonera kring moralfrågor Relevanta oenigheter: Vad är vi är oense om?

7 TENTAMEN Hemtenta på del 1, Tillämpad Etik (ca 1 sida): 14-19/10

8 KURSENS MÅL Orientera er bland huvudsakliga normativa och metaetiska teorier Kunna resonera om praktiska moraliska problem på olika nivåer - Analysera moraliska argument Sätta er in i olika moraluppfattningar och bedöma deras rimlighet

9 VAD ÄR ETIK? De moralfilosofiska frågorna
Hur bör vi handla? Hur bör vi leva? Hurdana bör vi vara? Vad är rätt, vad är fel? Vad är ont, gott, bra, dåligt? Vad gör något ont, gott, bra, dåligt, rätt, fel? Vad innebär det att något är rätt eller fel, ont eller gott, bra eller dåligt?

10 MORALFILOSOFI Handlar om vad vi bör göra
Snarare än om hur vi brukar göra Att ge skäl för moraliska uppfattningar Verktyg för att förstå moraliska frågor och konflikter Systematiskt resonemang kring dessa frågor Inte baserat på auktoritetstro Moralfrågor engagerar känslor, men kan inte begränsas till känslomässiga reaktioner

11 VAD ÄR EN FILOSOFISK TEORI OM MORAL?

12 NORMATIV ETIK Rätt - Fel
Finns det giltiga kriterier på riktigt handlande? Bra - Dåligt Vad är värdefullt i sig självt? God - Ond Vad är en moraliskt beundransvärd person?

13 RACHELS MINIMALA KRAV Morality is, at the very least, the effort to guide one’s conduct by reason - that is, to do what there are the best reasons for doing - while giving equal weight to the interests of each individual affected by one’s decision.

14 SKÄL OCH OPARTISKHET Att styras av skäl. Varför göra handling x?
Rättfärdiga omdömen. Förbjuder godtycke, diskriminering Krav på en acceptabel teori Opartiskhet Systematiskt tänkande

15 EXEMPEL PÅ MORALISKT RESONEMANG
Moraliskt omdöme: Slå inte David Principer: Davids - smärta bör undvikas David har - rätt att inte bli slagen David har - en legitim önskan att inte bli slagen Tillämpning av någon av dessa principer ger vid handen att vi inte bör slå David/David bör inte bli slagen.

16 PRINCIPER OCH VÄRDERINGAR
Etiska principer uttrycker ofta grundläggande värderingar Smärta är dåligt Rättvisa är eftersträvansvärt Jämlikhet är eftersträvansvärt Vi frågar ”varför” tills vi når sådant vi anser värdefullt eller eftersträvansvärt för dess egen skull.

17 NORMATIV ETIK Söker ett sammanhang mellan normer, värderingar och beslut Försöker uppnå detta genom resonemang Målet: en komplett, välgrundad, motsägelsefri teori Föreskrifter följer från principer och information om det partikulära fallet Det råder dock oenighet om principer, värden och fakta

18 ATT KRITISERA EN NORMATIV TEORI
Oklarhet Teorin ger inga klara rekommendationer Motsägelser Teorins principer är oförenliga Oacceptabla implikationer Principen leder till märkliga rekommendationer Tankeexperiment Vad skulle teorin säga i ett hypotetiskt scenario?

19 TILLÄMPAD ETIK Standardmodellen för tillämpad etik:
Generell moralisk norm: Inte döda Fakta om den aktuella situationen: Att göra handling X skulle döda person A Tillämpning av normen - partikulärt omdöme: Gör inte X Detta är en förenkling, och kanske inte helt rättvisande

20 KRITIK ENLIGT STANDARDMODELLEN
Är de fakta man hänvisar till korrekta? Finns/genereras interna motsägelser? Är de etiska principerna rimliga? Målet är att nå en koherent teori som ger rimliga svar i partikulära fall

21 VARFÖR RESONERA OM MORALISKA FALL?
När fallen är svåra (vi vet inte vad vi ska göra) För att motivera ställningstagandet för andra För att vara handlingsvägledande När vi är oense

22 METAETIK Genuin oenighet om omdömen och principer
Vilken funktion har våra moraliska omdömen? Tre typer av frågor Semantik - Vad betyder de moraliska termerna? Metafysik - Finns moraliska fakta/egenskaper? Epistemologi - Finns moralisk kunskap, och hur når vi den?

23 NÄSTA GÅNG På fredag - Abortetik och Livets Mening Läs: L100 kl 13.
Tännsjö - Är lycka livets mening? Tooley - In Defense of Abortion and Infanticide


Ladda ner ppt "ETIK ht -14 INTRODUKTION."

Liknande presentationer


Google-annonser