Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MMS Akademi 5 mars 2008 MMS Gyllene Regler för mätning och rapportering av tv-tittande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MMS Akademi 5 mars 2008 MMS Gyllene Regler för mätning och rapportering av tv-tittande."— Presentationens avskrift:

1 MMS Akademi 5 mars 2008 MMS Gyllene Regler för mätning och rapportering av tv-tittande.

2 Vad är MMS Gyllene Regler En samling definitioner och regler för hantering av tittardata och beräkning av tittarsiffror. Regelverket står för sig självt och kan används i flera olika sammanhang, tex av olika dataprogram som då förväntas ge samma resultat MMS certifierar de programvaror som korrekt tillämpar MMS Gyllene Regler

3 Varför MMS Gyllene Regler  Skapar jämförbarhet mellan olika alternativ  Jämförbarheten kan avse visst tillfälle eller över tiden  Skapar ordning och reda för köpare och säljare på en femmiljardersmarknad  Möjliggör utvärderingar av innehållet  Möjliggör kampanjuppföljning - leveranskontroll  Är till oerhört stor nytta för hela mänskligheten http://www.mms.se

4 Vad kännetecknar en god medievaluta?  Den är accepterad och använd av en hel bransch  Medvetenhet finns om att resultat fås från en modell av en verklighet  Enighet råder om att mätresultaten gäller i alla lägen  Den goda valutan lever genom att utvecklas och anpassas

5 Exempel på definitioner  Ett tv-dygn sträcker sig från 02.00 till och med 25.59  Mån-tors är vardagar, fre-sön är helgdagar  Månad och år består av ett antal hela veckor  Registrering av tittande sker på sekundnivå men rapportering sker på minutnivå  Kampen om minuten innebär att om det finns flera tittarpass under en viss minut så vinner längst tittarpass hela minuten, om oavgjort så det senaste  En reklamspot ärver sin startminuts värden  Ett reklamblock består av en svit sammanhängande reklamspottar

6 Exempel på räkneregler  Relativa tal beräknas ur panelen med summa vikter möjliga tittare som bas  Absoluta tal beräknas sedan med hjälp av baser ur en basundersökning

7 Exempel på andra kännetecken  Gäster hos panelhushållen registreras och lever för en dag  Varje panelindivid har en daglig vikt, olika från dag till dag  Tittandet redovisas för individer, inte för hushåll

8 Exempel på data som ligger till grund för siffrorna  Basundersökning 2 ggr per år  Dagligen tittarpass och tittarefakta från AGB  Dagligen loggar över sända program och spottar från kanalerna

9 MMS tittarsiffror, var möter vi dem?  På Aftonbladets tv-sidortv-sidor  I HotTop på nätetHotTop  I stora generella analysverktygstoragenerellaanalysverktyg  I egna nischade datasystem  I overnighsrapporterovernighsrapporter  I MMS vecko-, månads och årsrapporterveckoårsrapporter  I datafiler på väg till MMS kunderdatafiler  Vid kampanjplaneringkampanj  Vid kampanjuppföljninguppföljning  Vid programplanering  Vid programuppföljning

10 Mätdata Loggar från Kanaler (program och spotar) Kontrollkälla för spotloggar PG2 SP2 Filfabriken FTP Server WEB applikation Data bas Internet UTdataUTdata INdataINdata Appl. client Analysverktyg via internet (typ HotCollection ) Overnights Rapporter på hemsida Enkelt analys- verktyg (typ HotTop) Egna filer FTP Browser In- och Utdata

11

12 Tittarpass  Vempanelare 10353-02  VadTV4  När18.59-19.14  HurLive  VarHemmet-kök 20.000 pass per dag

13 Tittarefakta  Vempanelare 10353-02  Ålder36  Könkvinna  Urbaniseringsgradstorstad 35+  Familjesituation20+ i hushåll med barn 0-6  Dagens vikt3520,4 C:a 2.600 möjliga tittare per dag exklusive gäster

14 MMS tv-valuta mått  Tittartidsorienterade  Räckviddsorienterade  Dagliga; enskilda eller snitt; en enstaka sändning  Över tiden; räckvidd och frekvens; många sändningar

15 Tittartidsorienterade mått Rating eller genomsnittlig publikstorlek uttryckt i absoluta tal eller i procent. Avser genomsnittlig minut under en slot (program, dagdel etc). Melodifestivalen i lördags hade 3.410.000 el 38,7 % i 3+. Genomsnittlig tittartid per möjlig tittare och tillfälle uttryckt i minuter. Genomsnittlig tittartid per dag och tittare under 2007 var 157 minuter. Förra veckan (2008-v09) var snitttiden per dag 181 minuter. Hittills för årets första nio veckor är den 183 minuter. Share eller tittartidsandel uttryck i procent. Hur stor del av det faktiska tittandet en viss period som tillfaller en viss kanal. TV6 hade 3,6 % av tittandet förra veckan (2008-v09).

16 Vad är rating? Exemplet med ”Måsen” Tänk er en teaterföreställning, tex Måsen av Tjechov. Dörrarna stängs, publiken räknas, föreställningen börjar. Varje minut avbryts föreställningen, dörrarna öppnas, folk går ut och in. Dörrarna stängs och publiken räknas Siffran noteras och förställningen fortsätter ytterligare en minut. Efter föreställningens slut summeras de noterade publikstorlekarna och divideras med antalet noteringar. Vi har fått rating i absoluta tal, tex 315.

17 Räckviddsorienterade mått Vi talar nu om antal eller andel unika personer Reach (räckvidd) uttrycks i tusental eller % Genomsnittlig dag förra veckan hade 6491 eller 73,7 % i 3+

18 Standard för räckvidd MMS standard för program, dag, dagdel, vecka är:  Sett något allsminst 1 min  Sett programminst 3 sammanhängande min  Sett dag eller del av dagminst 5 sammanhängande min  Veckoräckviddminst 15 sammanhängande min

19 Vad är räckvidd? Tänk er Stockholms central. Hur många olika personer vistas i stora centralhallen en viss dag? Vi placerar ut statistiker vid varje utgång. Dessa frågar alla som lämnar hallen: 1) Har ni varit inne i hallen minst tre sammanhängande minuter? Om svaret är “ja” så ställ fråga 2 2) Har ni tidigare idag blivit frågad om samma sak? Om svaret är “ja” så ställ fråga 3 3) Vad svarade ni då? Med hjälp av dessa uppgifter kan vi besvara vår ursprungliga fråga!

20 Räckvidd över tiden; reklamkampanj  Följa en uppsättning panelindivider över tiden  Mittendagen eller närmast senaste  Beräkning av antal träff per panelindivid  Reach 1 minut  Sedan redovisning tex procentuellt kumulativt 1+ 2+ 3+  Genomsnittlig frekvens 3,1415  NBD-korrigering kompenserar och förvirrar Även serier av dagar, till exempel en veckas sju dagar Sett minst 15 sammanhängande minuter någon gång under veckan Förra veckan var veckoräckvidden total tv 89,3 % i 3+ För TV3 45,3 % i 3+, 57,8 % för kvinnor 20-39

21 Fortsättningsvis… http://www.mms.se MMS Gyllene Regler byggs ut för att hantera tidsförskjutet tittande


Ladda ner ppt "MMS Akademi 5 mars 2008 MMS Gyllene Regler för mätning och rapportering av tv-tittande."

Liknande presentationer


Google-annonser