Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning nr 6 Sista föreläsningen Sid 67-75

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning nr 6 Sista föreläsningen Sid 67-75"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning nr 6 Sista föreläsningen Sid 67-75
Kemins grunder Föreläsning nr 6 Sista föreläsningen Sid 67-75

2 Giftiga oxider och smog
Smog är en giftig dimma som kan ligga som ett gulbrunt dis över vissa storstäder.

3 Smog

4 Paris mars 2014 Paris drabbas hårt av smog.
Man försöker minska utsläppen genom att bara tillåta trafik med ojämn slutsiffra på nummerplåten Man begränsar hatigheten till max 60 kn/h

5 Ibland drabbas Stockholm av inversion
070327 Det är ovanligt dålig luft i Stockholm just nu. Halterna av partiklar och kvävedioxid är mycket höga, särskilt i Stockholm. På gatunivå i Stockholm låg partikelhalten på 400 mikrogram per kubikmeter under morgontimmarna på tisdagen, åtta gånger över dygnsgränsvärdet 50 mikrogram per kubikmeter. Partiklarna består bland annat av sådant som dubbdäcken river upp ur asfalten. Kvävedioxid i gatunivå, ett resultat av bilavgaser i kombination med markozon. Det här är ovanligt högt, säger Christer Johansson, atmosfärkemist och miljöutredare i staden. Orsaken är så kallad inversion. Kalla vindstilla nätter gör att värmen från marken strålar bort. När solen sedan värmer luften högre upp under morgontimmarna bildas ett lock över staden. I Stockholms innerstad kunde fenomenet skådas med blotta ögat, ett smogliknande brunt lager över kyrkspirorna.

6 Ingenting försvinner När vi eldar kanske vi tänker att röken försvinner ut genom skorstenen. Så är det inte riktigt. Under de senaste 200 åren har mängden föroreningar i luften ökat oroväckande.

7 Ofullständig förbränning
Vid ofullständig förbränning bildas den giftiga gasen kolmonoxid. CO fastnar i de röda blodkropparna och hindrar dem från att transportera syre.

8 Surt regn När man eldar med olja eller kol bildas svaveldioxider och kväveoxider. Kväveoxid bildas även av biltrafik. När dessa oxider reagerar med luft kan surt regn bildas. Surt regn kan ge försurning av sjöar och mark

9 Sura sjöar och sur skog Av Sveriges ca sjöar är 4000 starkt försurade. pH under 7 (ca 5,6) En sur sjö kan ha kristallklart vatten. Men det finns ingen fisk. Anledningen till det klara vattnet är dock att den mesta växtligheten dött i den sura miljön. Man kan behandla en försurad sjö med sk. kalkning som neutraliserar syran.

10 Katalysatorer Man kan minska partikelutsläppen från bilar med hjälp av katalysatorer. Man kan minska svavelutsläppen genom att minska mängden svavel i eldningsolja.

11 katalysator

12 Smog smoke fog Om man inte lyckas rena utsläpp från bilar och industrier bildas för mycket partiklar i luften Kolväten, ett samlingsnamn för kemiska föreningar där kol och väte ingår Problemen med smog är störst i tillväxtländerna

13 Små sotpartiklar Små partiklar i luften fastnar i lungorna
De är giftiga och har vassa kanter Sår i luftrörens slemhinnor Pollen och andra partiklar kan komma in i såren och orsaka allergier Dubbdäck river upp partiklar från asfalten

14 En luftig historia

15 Vätgas framtidens bränsle
Vätgas, världens lättaste ämne Väte finns nästan överallt Vätgas är ovanlig Explosiv gas I luftskepp använder man i stället Helium som också är en lätt gas Men helium brinner inte

16 Hindenburg

17 Vätgas en energirik gas
Vätgas innehåller mycket energi När det brinner tillsammans med syrgas kan det få en raket att lyfta. Man kan driva bussar och bilar med vätgas

18 Skapa vätgas

19

20

21 SL Försöket med vätgasbussar har avslutats det var effektivt men dyrt.
Just nu satsar man på: Etanolbussar Biogasbussar

22 En obekväm sanning USA´s viceprecident 2006 Al Gore gjorde en föreläsningsserie om klimatförändringarna Dessa föreläsningar blev en film Den är lite för lång (93 minuter) för oss. En annan film

23 Instudering Läs sid 67-75 Besvara instuderingsfrågor på sid 69 och 73
Nästa vecka repeterar vi kursen Prov vecka 17


Ladda ner ppt "Föreläsning nr 6 Sista föreläsningen Sid 67-75"

Liknande presentationer


Google-annonser