Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LULEÅ ALPINA KLUBB TRÄNINGSPLANERING Planering av träningsupplägg och bemanning för att uppnå styrelsens mål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LULEÅ ALPINA KLUBB TRÄNINGSPLANERING Planering av träningsupplägg och bemanning för att uppnå styrelsens mål."— Presentationens avskrift:

1 LULEÅ ALPINA KLUBB TRÄNINGSPLANERING Planering av träningsupplägg och bemanning för att uppnå styrelsens mål

2 LULEÅ ALPINA KLUBB Träningskommittén  vara en fungerande länk mellan styrelsen och tränargruppen  styrdokument och årscykel för träningsverksamheten  stöd till respektive grupp för att planera verksamheten  ansvara för rutiner för praktiska frågor som materiel, tävlingar, träningar, läger etc.  säkerställa budgetens nyttjande och kontinuitet i fördelning över åren (inom träningsgrupperna)  planera övergången från säsong till säsong  verka för att rätt resurser finns i rätt grupper  tydliggöra kompetens- och utvecklingsbehov  säkerställa samsyn inom metodik, pedagogik, teknik och ett gemensamt språk

3 LULEÅ ALPINA KLUBB Nuläge 2006-2007 – Träningsgrupper och Åldersklasser DCBA 9897969594939291nn9900 8 - 9 år 10 - 11 år12 - 13 år14 - 15 år A 16 -> år> 7 år ÅLDER KLASS FÖDD 16 101391 Samverkan mellan juniorer och seniorer GRUPPIN- DELNING (målbild/önskat antal barn) TRÄNING snö 1-2 ggr/v 18.00-19.302-4 ggr/v 19.30-21.00 2 ggr/v 18.00-19.30 01 ? ? ?? Tränare 2 + 2 6642 E 2 ggr/v försäsong TRÄNING fys Lek och annan sport2-4 ggr/v 1 ggr/v försäsong Junior/senior Ormbergsgruppen ca 33 åkare, 6 tränare

4 LULEÅ ALPINA KLUBB Presentation säsongsutvärdering  Ormbergsgruppen (5 min)  Rekryteringsgruppen (5 min)  E&D-gruppen (5 min)  C-gruppen (5 min)  B-gruppen (5 min)  A-gruppen (5 min)  Juniorerna (5 min)  Utvärderingsfrågor  Barmarkssäsongen  Försäsongen, snö  Måttsunds- och Ormbergsträningar  Tävlingssäsongen  Ekonomi  Stämning i åkargruppen  Hur funkar tränargruppen Vad lämnar ni vidare till nästa säsong  Erfarenheter Muntlig presentation och skriftligt överlämnande

5 LULEÅ ALPINA KLUBB Mål och vision 2007-2012  Visioner  En av de ledande alpina klubbarna i Sverige  Åkare i Världscupen  Arrangör av stora tävlingar  Stor bredd i verksamheten och få många att fortsätta länge med sporten  Mål  Minst 200 aktiva åkare år 2012  Minst en åkare i något landslag varje år från år 2012  SM-medalj varje år (USM – stora SM)  Arrangör av SM inom 5 år  Ekonomin i balans

6 LULEÅ ALPINA KLUBB Styrelsens mål och vision Vilka mål är relevanta för Lalp? Några ex.  200 aktiva åkare år 2012  Landslaget?  Könsfördelning  SM medaljer, åkare på SM  Antal åkare i LVC, USM, YJSM, ÄJSM, SM, EC, WC, OS  Antal åkare på skidgymnasium  Antal anordnade tävlingar  Vår del i distriktets, regionens utveckling  Antal ordnade träningar och läger  Antal tränare i relation till mål och grupper  Utbildningsnivå på tränare för varje gruppering  Antal öppetdagar på anläggningen  Måttsund  Ormberget  Antal som fortsätter länge  % som går från B-jun Elit n A-jun n B – C n åkare E – D n åkare

7 LULEÅ ALPINA KLUBB Vision 2012 – träningsgrupper och åldersklasser DCBA 040302 00 99 9897nn0506 8 - 9 år 10 - 11 år12 - 13 år14 - 15 år A 16 -> år> 7 år ÅLDER KLASS FÖDD 25 2015 10 Samverkan mellan juniorer och seniorer GRUPPIN- DELNING (målbild/önskat antal barn) TRÄNING snö 1-2 ggr/v 18.00-19.302-4 ggr/v 19.30-21.00 2 ggr/v 18.00-19.30 07 25 Rekryteringsgrupper: antal, storlek, tränarbemanning, tider på året Tränare 6 + 6 10743 E 2 ggr/v försäsong TRÄNING fys Lek och annan sport2-4 ggr/v 1 ggr/v försäsong Junior/senior

8 LULEÅ ALPINA KLUBB Pyramiden – hur vill vi att den skall se ut i vår klubb Elit 05 A-jun 40 åkare B – C 85 åkare E – D 100 åkare

9 LULEÅ ALPINA KLUBB Kritiska framgångfaktorer för att uppnå mål och vision RekryteringUtbildnio

10 LULEÅ ALPINA KLUBB Utvecklingstrappan – en röd tråd Syfte och mål  Utvecklingstrappan är tänkt att ge en vägledning till hur du som tränare skall leda dina unga skidåkare från att de kommer in i klubbverksamheten till att de lämnar den för att förhoppningsvis gå vidare till skidgymnasium. Dokumentet beskriver en skidåkares tänkta utvecklingsstadier utifrån ett mentalt, skidtekniskt och barmarksperspektiv. Det visar en åkare som börjar som E-åkare, där den största delen av träningen bygger på lek och inskolning och avslutas som Junior där vi har fullt kompetenta elitskidåkare som är redo att slussas vidare mot nya mål.

11 LULEÅ ALPINA KLUBB E & D - åkare  Mentalt  Åkaren tycker att det är jätteroligt med skidåkning  Åkaren börjar få kunskaper gällande skidteknik  Skidteknik  Åkaren tränar på att behärska åkning med en stabil position i gynnsamma förhållanden  Åkaren prövar på förmågan att åka kontrollerat i varierande terränger såsom lössnö, på is samt även kunna behålla kroppskontrollen i luftfärder  Åkaren testar i lekfulla former på olika skidvaneövningar  Barmark  Åkaren tränar kontinuerligt någon form av fysisk träning 2 pass/vecka, helst i form av annan idrott  Ingen utförsåkningsspecifik fysisk träning förväntas Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi

12 LULEÅ ALPINA KLUBB C-åkare  Mentalt  Åkaren tycker att det är jätteroligt med skidåkning.  Åkaren utvecklar kunskaper gällande skidteknik samt börjar få kunskaper i fysisk träning.  Åkaren har förmågan att besikta en bana och sedan återberätta var de största svårigheterna finns.  Skidteknik  Åkaren börjar behärska åkning med en stabil position i gynnsamma förhållanden.  Åkaren tränar på förmågan att åka kontrollerat i lössnö, på is samt även kunna behålla kroppskontrollen i luftfärder.  Åkaren tränar för att på ett riktigt sätt kunna utföra grundläggande skidvaneövningar.  Barmark  Åkaren tränar kontinuerligt någon form av fysisk träning 2 pass/vecka. Helst i form av andra idrotter.  Åkaren börjar lära sig att träna utförsåkningsspecifika barmarksmoment. Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi

13 LULEÅ ALPINA KLUBB B-åkare  Mentalt  Åkaren tycker att det är jätteroligt med skidåkning.  Åkaren utvecklar kunskaper gällande skidteknik samt fysisk träning.  Åkaren förstår tränarens instruktioner i skidbacken.  Åkaren börjar bli medveten om sin egen skidåkning och hur de själva kan påverka utvecklingen. Åkaren reflekterar på åkningen och är delaktig i feedback på sin egen prestation samt resonerar kring den fortsatta utvecklingen.  Åkaren har förmågan att besikta en bana och sedan återberätta var de största möjligheterna/svårigheterna finns.  Skidteknik  Åkaren börjar behärska åkning med en stabil position i gynnsamma förhållanden.  Åkaren tränar på förmågan att åka kontrollerat i lössnö, på is samt även kunna behålla kroppskontrollen i luftfärder.  Åkaren tränar för att på ett riktigt sätt kunna utföra grundläggande skidvaneövningar.  Barmark  Åkaren tränar kontinuerligt någon form av fysisk träning minst 2 pass/vecka.  Åkaren tränar på att uppnå tillräcklig rörlighet för att kunna utföra en korrekt benböj med kvastskaft på raka armar. (denna pkt drivs av många som förberedande för senare styrketräning med vikter)  Utrustning  Åkaren skall börja valla sina skidor själv och ha grundläggande kunskap om hur man slipar kanterna.  Friåkningsskidor bör åkaren själv ansvara för att underhålla Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi

14 LULEÅ ALPINA KLUBB A-åkare  Mentalt  Åkaren tycker att det är jätteroligt med skidåkning.  Åkaren är kapabel att agera ”sin egen tränare”, dvs. utifrån feedback själv arbeta med övningar, träna rörelser, analysera utfall och förbättrings- områden. Åkaren skall veta vad som krävs av honom/henne i tränings- mängd för att gå ”hela vägen”.  Åkaren utvecklar/börjar få kunskaper gällande material, skidteknik samt fysisk träning och kost.  Åkaren och tränaren kan diskutera tekniska detaljer och gemensamt börja komma fram till bra beslut.  Åkaren har förmågan att besikta en bana och sedan återberätta var de största möjligheterna/svårigheterna finns.  Utrustning  Åkaren skall kunna sköta sina tävlingsskidor själv och genomföra en stor del av det löpande underhållet  Skidteknik  Åkaren behärskar åkning med en stabil position i de flesta förhållanden.  Åkaren skall träna på förmågan att vara taktisk i sin skidåkning. Alltså, besikta en bana och sedan utföra den åkning som krävs för att klara av banan.  Åkaren har förmågan att åka kontrollerat i lössnö, på is samt även kunna behålla kroppskontrollen i luftfärder.  Åkaren kan på ett riktigt sätt utföra grundläggande skidvaneövningar.  Barmark  Åkaren kör kontinuerlig konditionsträning minst 2 pass/vecka.  Åkaren kör kontinuerlig kontrollerad styrketräning minst 2 pass/vecka.  Åkaren tränar på att uppnå tillräcklig rörlighet för att kunna utföra en korrekt benböj med skivstång/kvastskaft på raka armar. Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi

15 LULEÅ ALPINA KLUBB Junior/senior  Mentalt  Åkaren tycker att det är jätteroligt med skidåkning.  Åkaren skall veta vad som krävs av honom/henne i träningsmängd för att gå ”hela vägen”.  Åkaren har kunskaper gällande material, skidteknik samt fysisk träning och kost.  Åkaren och tränaren kan diskutera tekniska detaljer och gemensamt komma fram till bra beslut.  Åkaren tar initiativ till utvecklande dialog med tränare. Granskar kritiskt utvecklande både egen åkning och tränarens feedback.  Åkaren behärskar att besikta en bana och sedan återberätta hur banan kommer att upplevas.  Utrustning  Åkaren tar ansvar för sin utrustning  Skidteknik  Åkaren behärskar åkning med en stabil position i varierande terräng och lutning samt olika sorters banor.  Åkaren behärskar att vara taktisk i sin skidåkning. Alltså, besikta en bana och sedan utföra den åkning som krävs för att klara av banan.  Åkaren åker kontrollerat i lössnö, på is och kan behålla kroppskontrollen i luftfärder.  Åkaren kan på ett riktigt sätt utföra grundläggande skidvaneövningar.  Barmark  Åkaren har uppnått tillräcklig rörlighet för att kunna utföra en korrekt benböj med skivstången på raka armar.  Åkaren kör kontinuerlig konditionsträning minst 3 pass/vecka.  Åkaren kör kontinuerlig kontrollerad styrketräning minst 3 pass/vecka Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi

16 LULEÅ ALPINA KLUBB Hur jobba med varje grupp?  Kvällens jobb - Arbetssätt mot målbild i utv-trappan (25 minuter)  Vilka roller, kompetens och bemanning behövs för att nå målen?  Att fundera på  Går det att hitta en ”typåkare”  Hur ser den visuella målbilden ut för en E, D, C, B och A-åkare  Friåkningspositioner och ev. tävlingspositioner

17 LULEÅ ALPINA KLUBB Ledarbehov per grupp?  Rollbehov?  Gruppansvarig  Träningsansvarig  Tränare  Föräldrasamordnare  Tränarstöd (ex.förälder)  Lagledare  ?  Mot målbild  Viktning av kompetens inom respektive grupp  Kompetensbehov?  Pedagogik  Ledarskap  Utbildning (SATU 1, SATU 2 osv.)  Analys  Bansättning  Skidåkning

18 LULEÅ ALPINA KLUBB Roller per grupp Grupp Roll RollbeskrivningAntal Gruppansvarig Ansvarar för rekrytering och samordning - förälder1 Träningsansvarig Koordinerar och genomför träningar1 Tränare 6 tränare Åkare som tränare B-åkare som är tränare8 st Föräldrasamordnare Gruppansvarig Tränarstöd (ex.förälder) Varje barns egen förälder Lagledare -Nej … Grupp: E - D Antal åkare: M-sund – 25; Ormberge- 35 Mål: 80 åkare

19 LULEÅ ALPINA KLUBB Roller per grupp Grupp Roll RollbeskrivningAntal Gruppansvarig Ansvarar för rekrytering och samordning - förälder1 Träningsansvarig Koordinerar och genomför träningar1 Tränare 4 tränare Åkare som tränare Försöka låna in äldre åkare ibland – gärna A Föräldrasamordnare koordinera dagis, tävlingsavg, träningsavg, nrlapp – synk m B2 st Tränarstöd (ex.förälder) Stödgrupp på träning, hasa, laga, laga käpp, …..2 st per träning o tävl Lagledare FöräldrasamordnareNej Grupp: C Antal åkare: 32 ->25 Mål: 35

20 LULEÅ ALPINA KLUBB Roller per grupp Grupp Roll RollbeskrivningAntal Gruppansvarig Ansvarar för rekrytering och samordning - förälder1 Träningsansvarig Koordinerar och genomför träningar1 Tränare 3 tränare Åkare som tränare Försöka låna in äldre åkare ibland – gärna A/jun1 g per mån Föräldrasamordnare koordinera dagis, tävlingsavg, träningsavg, nrlapp – synk m C2 st Tränarstöd (ex.förälder) Stödgrupp på träning, hasa, laga, laga käpp, …..2 st per träning o tävl Lagledare Föräldrasamordnare – finalbokning, trp.samordning, mmmmmm1 - förälder Grupp: B Antal åkare: 22 Mål: 30

21 LULEÅ ALPINA KLUBB Roller per grupp Grupp Roll RollbeskrivningAntal Gruppansvarig Ansvarar för rekrytering och samordning - förälder1 Träningsansvarig Koordinerar och genomför träningar1 Tränare 3 tränare Åkare som tränare Föräldrasamordnare Tränarstöd (ex.förälder) Stödgrupp på träning, hasa, laga, laga käpp, …..2 st per träning o tävl Lagledare Föräldrasamordnare – finalbokning, trp.samordning, mmmmmm1 - förälder Grupp: A Antal åkare: 10 Mål: 25

22 LULEÅ ALPINA KLUBB Roller per grupp Grupp Roll RollbeskrivningAntal Gruppansvarig Ansvarar för rekrytering och samordning - förälder1 Träningsansvarig Koordinerar och genomför träningar1 Tränare 2 tränare Åkare som tränare Föräldrasamordnare Tränarstöd (ex.förälder) Stödgrupp på träning, hasa, laga, laga käpp, …..1 st per träning o tävl Lagledare Föräldrasamordnare – finalbokning, trp.samordning, mmmmmm1 - förälder Grupp: Jun/sen Antal åkare: 11 Mål: 12

23 LULEÅ ALPINA KLUBB Föräldrastödsrollen  Backen  Stötta vid mottagning av gruppen  Se till att utrustning finns på toppen  Stötta vid sättning (bära, skruva)  Hålla banan i skick och se till att byta ut käppar  Laga käppar som gått sönder eller håller på att gå sönder  Se till att allt är sorterat, städat och lagat efter varje träning

24 LULEÅ ALPINA KLUBB Prioritering av tränarkompetens Grupp Kompetens Rekrytering Introduktion E&DCBAJun/sen 1. Skidpedagogik / metodik 112233 2. Ledarskap 222211 3. Mekanik --5311 4. Analys --5311 5. Bansättning ---432 6. Skidåkning 111155 7. Fysiologi 321 Antal åkare per ledare på träning 8 Antal ledare per åkare på tävling 1-2 + föräldrar

25 LULEÅ ALPINA KLUBB Bemanningsförslag - träning Grupp Roll Rekrytering Introduktion E&DCBAJun/sen Gruppansvarig Malin SykKarin BergkvistHans Eriksson Hugin Thomas BergmanJocke WMaria Edholm Tränare LGHåkan RosénPer LiikamaSven-Rune OlofssonMats HolmgrenMats Landström Tränare Margie SöderkvistLeif EdvallUlf NorbergHans WahlqvistMikael Bergbom Tränare Staffan SykLinnea TjäderEva ÖhmanKarl BergbomMats Öhman Tränare A- / B-åkareJoel SandqvistHans UleforsUlf Nilsson Tränare A- / B-åkareEva Waara Tränare A- / B-åkareBodil Jönsson Tränare A- / B-åkare Tränare A- / B-åkare Tot antal trän 665442 Tot antal åkare 30 2310 Max åkare/trän 556810 Juha Mäntylä

26 LULEÅ ALPINA KLUBB Hur ser det ut med ledarämnen i de yngre grupperna  Eva Waara med kompisar  Vilka engagerade skidåkare finns det  Skidlärare  Gamla tävlingsåkare  Kan vi använda främjandet mera?  Rekryteringsgruppen  E-D, C  Frigör resurser för resten av tränarbehovet  Hur får vi grepp om de gamla engagerade rävarna?

27 LULEÅ ALPINA KLUBB Arbete i nya grupperna  Finns de nödvändiga kompetenserna?  t,ex. egen skidkunskap, fysisk träning, pedagogik, analys, metodik, ledarskap  Har gruppen den närvaro som krävs?  På träning, barmark, snö  På tävling  Finns de ambitioner som krävs för att nå målen?  Vad saknas i gruppen?  Vad krävs för att ni skall klara målen?

28 LULEÅ ALPINA KLUBB Att göra Gruppansvarig ansvarar för att sammankalla ett möte snarast - Resultat till Tränarkommittén senast 2007-06-01  Varje grupp redovisar förslag på plan för nästkommande år (vad gör vi när, och vad kostar det?)  Varje grupp stämmer av mot utvecklingstrappan, roller och kompetenser  Bemanning  Kompetensbehov  Budget (kan vi hitta en genomsnittskostnad för en åkare)  Eventuella ändringar i bemanning  Dokumentationen från den gångna säsongen  Verksamhetsberättelsen  Erfarenhetsbank  Gör överlämnande till nästa års gruppering


Ladda ner ppt "LULEÅ ALPINA KLUBB TRÄNINGSPLANERING Planering av träningsupplägg och bemanning för att uppnå styrelsens mål."

Liknande presentationer


Google-annonser