Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRÄNINGSPLANERING Planering av träningsupplägg och bemanning för att uppnå styrelsens mål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRÄNINGSPLANERING Planering av träningsupplägg och bemanning för att uppnå styrelsens mål."— Presentationens avskrift:

1 TRÄNINGSPLANERING Planering av träningsupplägg och bemanning för att uppnå styrelsens mål

2 Träningskommittén vara en fungerande länk mellan styrelsen och tränargruppen styrdokument och årscykel för träningsverksamheten stöd till respektive grupp för att planera verksamheten ansvara för rutiner för praktiska frågor som materiel, tävlingar, träningar, läger etc. säkerställa budgetens nyttjande och kontinuitet i fördelning över åren (inom träningsgrupperna) planera övergången från säsong till säsong verka för att rätt resurser finns i rätt grupper tydliggöra kompetens- och utvecklingsbehov säkerställa samsyn inom metodik, pedagogik, teknik och ett gemensamt språk

3 Nuläge 2006-2007 – Träningsgrupper och Åldersklasser
B A A Junior/senior FÖDD 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 nn GRUPPIN- DELNING (målbild/önskat antal barn) ? ? 16 16 10 13 9 1 Samverkan mellan juniorer och seniorer ? ? TRÄNINGsnö 1-2 ggr/v 2 ggr/v 2-4 ggr/v TRÄNING fys Lek och annan sport 1 ggr/v försäsong 2 ggr/v försäsong 2-4 ggr/v Tränare 2 + 2 6 6 4 2 Ormbergsgruppen ca 33 åkare, 6 tränare

4 Presentation säsongsutvärdering
Ormbergsgruppen (5 min) Rekryteringsgruppen (5 min) E&D-gruppen (5 min) C-gruppen (5 min) B-gruppen (5 min) A-gruppen (5 min) Juniorerna (5 min) Utvärderingsfrågor Barmarkssäsongen Försäsongen, snö Måttsunds- och Ormbergsträningar Tävlingssäsongen Ekonomi Stämning i åkargruppen Hur funkar tränargruppen Vad lämnar ni vidare till nästa säsong Erfarenheter Muntlig presentation och skriftligt överlämnande

5 Mål och vision 2007-2012 En av de ledande alpina klubbarna i Sverige
Visioner En av de ledande alpina klubbarna i Sverige Åkare i Världscupen Arrangör av stora tävlingar Stor bredd i verksamheten och få många att fortsätta länge med sporten Mål Minst 200 aktiva åkare år 2012 Minst en åkare i något landslag varje år från år 2012 SM-medalj varje år (USM – stora SM) Arrangör av SM inom 5 år Ekonomin i balans

6 Styrelsens mål och vision
Elit n A-jun n B – C n åkare E – D n åkare Vilka mål är relevanta för Lalp? Några ex. 200 aktiva åkare år 2012 Landslaget? Könsfördelning SM medaljer, åkare på SM Antal åkare i LVC, USM, YJSM, ÄJSM, SM, EC, WC, OS Antal åkare på skidgymnasium Antal anordnade tävlingar Vår del i distriktets, regionens utveckling Antal ordnade träningar och läger Antal tränare i relation till mål och grupper Utbildningsnivå på tränare för varje gruppering Antal öppetdagar på anläggningen Måttsund Ormberget Antal som fortsätter länge % som går från B-jun

7 Vision 2012 – träningsgrupper och åldersklasser
B A A Junior/senior FÖDD 07 06 05 04 03 02 02 00 99 98 97 nn GRUPPIN- DELNING (målbild/önskat antal barn) 25 25 25 25 20 15 15 10 Samverkan mellan juniorer och seniorer 25 25 TRÄNINGsnö 1-2 ggr/v 2 ggr/v 2-4 ggr/v TRÄNING fys Lek och annan sport 1 ggr/v försäsong 2 ggr/v försäsong 2-4 ggr/v Tränare 6 + 6 10 7 4 3 Rekryteringsgrupper: antal, storlek, tränarbemanning, tider på året

8 Pyramiden – hur vill vi att den skall se ut i vår klubb
Elit 05 A-jun 40 åkare B – C åkare E – D åkare

9 Kritiska framgångfaktorer för att uppnå mål och vision
Rekrytering Utbildnio

10 Utvecklingstrappan – en röd tråd
Syfte och mål Utvecklingstrappan är tänkt att ge en vägledning till hur du som tränare skall leda dina unga skidåkare från att de kommer in i klubbverksamheten till att de lämnar den för att förhoppningsvis gå vidare till skidgymnasium. Dokumentet beskriver en skidåkares tänkta utvecklingsstadier utifrån ett mentalt, skidtekniskt och barmarksperspektiv. Det visar en åkare som börjar som E-åkare, där den största delen av träningen bygger på lek och inskolning och avslutas som Junior där vi har fullt kompetenta elitskidåkare som är redo att slussas vidare mot nya mål.

11 E & D - åkare Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi Mentalt Åkaren tycker att det är jätteroligt med skidåkning Åkaren börjar få kunskaper gällande skidteknik Skidteknik Åkaren tränar på att behärska åkning med en stabil position i gynnsamma förhållanden Åkaren prövar på förmågan att åka kontrollerat i varierande terränger såsom lössnö, på is samt även kunna behålla kroppskontrollen i luftfärder Åkaren testar i lekfulla former på olika skidvaneövningar Barmark Åkaren tränar kontinuerligt någon form av fysisk träning 2 pass/vecka, helst i form av annan idrott Ingen utförsåkningsspecifik fysisk träning förväntas

12 C-åkare Mentalt Åkaren tycker att det är jätteroligt med skidåkning.
Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi Mentalt Åkaren tycker att det är jätteroligt med skidåkning. Åkaren utvecklar kunskaper gällande skidteknik samt börjar få kunskaper i fysisk träning. Åkaren har förmågan att besikta en bana och sedan återberätta var de största svårigheterna finns. Skidteknik Åkaren börjar behärska åkning med en stabil position i gynnsamma förhållanden. Åkaren tränar på förmågan att åka kontrollerat i lössnö, på is samt även kunna behålla kroppskontrollen i luftfärder. Åkaren tränar för att på ett riktigt sätt kunna utföra grundläggande skidvaneövningar. Barmark Åkaren tränar kontinuerligt någon form av fysisk träning 2 pass/vecka. Helst i form av andra idrotter. Åkaren börjar lära sig att träna utförsåkningsspecifika barmarksmoment.

13 B-åkare Mentalt Åkaren tycker att det är jätteroligt med skidåkning.
Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi Mentalt Åkaren tycker att det är jätteroligt med skidåkning. Åkaren utvecklar kunskaper gällande skidteknik samt fysisk träning. Åkaren förstår tränarens instruktioner i skidbacken. Åkaren börjar bli medveten om sin egen skidåkning och hur de själva kan påverka utvecklingen. Åkaren reflekterar på åkningen och är delaktig i feedback på sin egen prestation samt resonerar kring den fortsatta utvecklingen. Åkaren har förmågan att besikta en bana och sedan återberätta var de största möjligheterna/svårigheterna finns. Skidteknik Åkaren börjar behärska åkning med en stabil position i gynnsamma förhållanden. Åkaren tränar på förmågan att åka kontrollerat i lössnö, på is samt även kunna behålla kroppskontrollen i luftfärder. Åkaren tränar för att på ett riktigt sätt kunna utföra grundläggande skidvaneövningar. Barmark Åkaren tränar kontinuerligt någon form av fysisk träning minst 2 pass/vecka. Åkaren tränar på att uppnå tillräcklig rörlighet för att kunna utföra en korrekt benböj med kvastskaft på raka armar. (denna pkt drivs av många som förberedande för senare styrketräning med vikter) Utrustning Åkaren skall börja valla sina skidor själv och ha grundläggande kunskap om hur man slipar kanterna. Friåkningsskidor bör åkaren själv ansvara för att underhålla

14 A-åkare Mentalt Åkaren tycker att det är jätteroligt med skidåkning.
Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi Mentalt Åkaren tycker att det är jätteroligt med skidåkning. Åkaren är kapabel att agera ”sin egen tränare”, dvs. utifrån feedback själv arbeta med övningar, träna rörelser, analysera utfall och förbättrings- områden. Åkaren skall veta vad som krävs av honom/henne i tränings- mängd för att gå ”hela vägen”. Åkaren utvecklar/börjar få kunskaper gällande material, skidteknik samt fysisk träning och kost. Åkaren och tränaren kan diskutera tekniska detaljer och gemensamt börja komma fram till bra beslut. Åkaren har förmågan att besikta en bana och sedan återberätta var de största möjligheterna/svårigheterna finns. Utrustning Åkaren skall kunna sköta sina tävlingsskidor själv och genomföra en stor del av det löpande underhållet Skidteknik Åkaren behärskar åkning med en stabil position i de flesta förhållanden. Åkaren skall träna på förmågan att vara taktisk i sin skidåkning. Alltså, besikta en bana och sedan utföra den åkning som krävs för att klara av banan. Åkaren har förmågan att åka kontrollerat i lössnö, på is samt även kunna behålla kroppskontrollen i luftfärder. Åkaren kan på ett riktigt sätt utföra grundläggande skidvaneövningar. Barmark Åkaren kör kontinuerlig konditionsträning minst 2 pass/vecka. Åkaren kör kontinuerlig kontrollerad styrketräning minst 2 pass/vecka. Åkaren tränar på att uppnå tillräcklig rörlighet för att kunna utföra en korrekt benböj med skivstång/kvastskaft på raka armar.

15 Junior/senior Mentalt
Hur nå målen? -kompetens -bemanning -styrning -ekonomi Mentalt Åkaren tycker att det är jätteroligt med skidåkning. Åkaren skall veta vad som krävs av honom/henne i träningsmängd för att gå ”hela vägen”. Åkaren har kunskaper gällande material, skidteknik samt fysisk träning och kost. Åkaren och tränaren kan diskutera tekniska detaljer och gemensamt komma fram till bra beslut. Åkaren tar initiativ till utvecklande dialog med tränare. Granskar kritiskt utvecklande både egen åkning och tränarens feedback. Åkaren behärskar att besikta en bana och sedan återberätta hur banan kommer att upplevas. Utrustning Åkaren tar ansvar för sin utrustning Skidteknik Åkaren behärskar åkning med en stabil position i varierande terräng och lutning samt olika sorters banor. Åkaren behärskar att vara taktisk i sin skidåkning. Alltså, besikta en bana och sedan utföra den åkning som krävs för att klara av banan. Åkaren åker kontrollerat i lössnö, på is och kan behålla kroppskontrollen i luftfärder. Åkaren kan på ett riktigt sätt utföra grundläggande skidvaneövningar. Barmark Åkaren har uppnått tillräcklig rörlighet för att kunna utföra en korrekt benböj med skivstången på raka armar. Åkaren kör kontinuerlig konditionsträning minst 3 pass/vecka. Åkaren kör kontinuerlig kontrollerad styrketräning minst 3 pass/vecka

16 Hur jobba med varje grupp?
Kvällens jobb - Arbetssätt mot målbild i utv-trappan (25 minuter) Vilka roller, kompetens och bemanning behövs för att nå målen? Att fundera på Går det att hitta en ”typåkare” Hur ser den visuella målbilden ut för en E, D, C, B och A-åkare Friåkningspositioner och ev. tävlingspositioner

17 Ledarbehov per grupp? Rollbehov? Gruppansvarig Träningsansvarig
Tränare Föräldrasamordnare Tränarstöd (ex.förälder) Lagledare ? Mot målbild Viktning av kompetens inom respektive grupp Kompetensbehov? Pedagogik Ledarskap Utbildning (SATU 1, SATU 2 osv.) Analys Bansättning Skidåkning

18 Roller per grupp Grupp: E - D Antal åkare: M-sund – 25; Ormberge- 35
Mål: 80 åkare Grupp Roll Rollbeskrivning Antal Gruppansvarig Ansvarar för rekrytering och samordning - förälder 1 Träningsansvarig Koordinerar och genomför träningar Tränare 6 tränare Åkare som tränare B-åkare som är tränare 8 st Föräldrasamordnare Tränarstöd (ex.förälder) Varje barns egen förälder Lagledare - Nej

19 Roller per grupp Grupp: C Antal åkare: 32 ->25 Mål: 35 Grupp Roll
Rollbeskrivning Antal Gruppansvarig Ansvarar för rekrytering och samordning - förälder 1 Träningsansvarig Koordinerar och genomför träningar Tränare 4 tränare Åkare som tränare Försöka låna in äldre åkare ibland – gärna A Föräldrasamordnare koordinera dagis, tävlingsavg, träningsavg, nrlapp – synk m B 2 st Tränarstöd (ex.förälder) Stödgrupp på träning, hasa, laga, laga käpp, ….. 2 st per träning o tävl Lagledare Nej

20 Roller per grupp Grupp: B Antal åkare: 22 Mål: 30 Grupp Roll
Rollbeskrivning Antal Gruppansvarig Ansvarar för rekrytering och samordning - förälder 1 Träningsansvarig Koordinerar och genomför träningar Tränare 3 tränare Åkare som tränare Försöka låna in äldre åkare ibland – gärna A/jun 1 g per mån Föräldrasamordnare koordinera dagis, tävlingsavg, träningsavg, nrlapp – synk m C 2 st Tränarstöd (ex.förälder) Stödgrupp på träning, hasa, laga, laga käpp, ….. 2 st per träning o tävl Lagledare Föräldrasamordnare – finalbokning, trp.samordning, mmmmmm 1 - förälder

21 Roller per grupp Grupp: A Antal åkare: 10 Mål: 25 Grupp Roll
Rollbeskrivning Antal Gruppansvarig Ansvarar för rekrytering och samordning - förälder 1 Träningsansvarig Koordinerar och genomför träningar Tränare 3 tränare Åkare som tränare Föräldrasamordnare Tränarstöd (ex.förälder) Stödgrupp på träning, hasa, laga, laga käpp, ….. 2 st per träning o tävl Lagledare Föräldrasamordnare – finalbokning, trp.samordning, mmmmmm 1 - förälder

22 Roller per grupp Grupp: Jun/sen Antal åkare: 11 Mål: 12 Grupp Roll
Rollbeskrivning Antal Gruppansvarig Ansvarar för rekrytering och samordning - förälder 1 Träningsansvarig Koordinerar och genomför träningar Tränare 2 tränare Åkare som tränare Föräldrasamordnare Tränarstöd (ex.förälder) Stödgrupp på träning, hasa, laga, laga käpp, ….. 1 st per träning o tävl Lagledare Föräldrasamordnare – finalbokning, trp.samordning, mmmmmm 1 - förälder

23 Föräldrastödsrollen Backen Stötta vid mottagning av gruppen
Se till att utrustning finns på toppen Stötta vid sättning (bära, skruva) Hålla banan i skick och se till att byta ut käppar Laga käppar som gått sönder eller håller på att gå sönder Se till att allt är sorterat, städat och lagat efter varje träning

24 Prioritering av tränarkompetens
Grupp Kompetens Rekrytering Introduktion E&D C B A Jun/sen 1. Skidpedagogik / metodik 1 2 3 2. Ledarskap 3. Mekanik - 5 4. Analys 5. Bansättning 4 6. Skidåkning 7. Fysiologi Antal åkare per ledare på träning 8 Antal ledare per åkare på tävling 1-2 + föräldrar

25 Bemanningsförslag - träning
Grupp Roll Rekrytering Introduktion E&D C B A Jun/sen Gruppansvarig Malin Syk Karin Bergkvist Hans Eriksson Hugin Thomas Bergman Jocke W Maria Edholm Tränare LG Håkan Rosén Per Liikama Sven-Rune Olofsson Mats Holmgren Mats Landström Margie Söderkvist Leif Edvall Ulf Norberg Hans Wahlqvist Mikael Bergbom Staffan Syk Linnea Tjäder Eva Öhman Karl Bergbom Mats Öhman A- / B-åkare Joel Sandqvist Hans Ulefors Ulf Nilsson Eva Waara Bodil Jönsson Tot antal trän 6 5 4 2 Tot antal åkare 30 23 10 Max åkare/trän 8 Juha Mäntylä

26 Hur ser det ut med ledarämnen i de yngre grupperna
Eva Waara med kompisar Vilka engagerade skidåkare finns det Skidlärare Gamla tävlingsåkare Kan vi använda främjandet mera? Rekryteringsgruppen E-D, C Frigör resurser för resten av tränarbehovet Hur får vi grepp om de gamla engagerade rävarna?

27 Arbete i nya grupperna Finns de nödvändiga kompetenserna?
t,ex. egen skidkunskap, fysisk träning, pedagogik, analys, metodik, ledarskap Har gruppen den närvaro som krävs? På träning, barmark, snö På tävling Finns de ambitioner som krävs för att nå målen? Vad saknas i gruppen? Vad krävs för att ni skall klara målen?

28 Att göra Gruppansvarig ansvarar för att sammankalla ett möte snarast - Resultat till Tränarkommittén senast Varje grupp redovisar förslag på plan för nästkommande år (vad gör vi när, och vad kostar det?) Varje grupp stämmer av mot utvecklingstrappan, roller och kompetenser Bemanning Kompetensbehov Budget (kan vi hitta en genomsnittskostnad för en åkare) Eventuella ändringar i bemanning Dokumentationen från den gångna säsongen Verksamhetsberättelsen Erfarenhetsbank Gör överlämnande till nästa års gruppering


Ladda ner ppt "TRÄNINGSPLANERING Planering av träningsupplägg och bemanning för att uppnå styrelsens mål."

Liknande presentationer


Google-annonser