Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nattvandring Från ord till handling. Byggnad och byggnadsskal Isolering, fasad Isolering, bjälklag/vind Isolering, golv Fönster Otätheter i byggnadsskalet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nattvandring Från ord till handling. Byggnad och byggnadsskal Isolering, fasad Isolering, bjälklag/vind Isolering, golv Fönster Otätheter i byggnadsskalet."— Presentationens avskrift:

1 Nattvandring Från ord till handling

2 Byggnad och byggnadsskal Isolering, fasad Isolering, bjälklag/vind Isolering, golv Fönster Otätheter i byggnadsskalet Portar och dörrar Solavskärmning Översyn av klimatskal med termografi?

3 Värmesystem Typ av värmesystem Termostatventiler Reglering och automatik Optimering av inomhustemperaturen Värmeväxlare Varmvattenberedning Rökgasvärmeväxlare, rökgaskondensation Solenergi

4 Ventilationssystem Behovsanpassad drift Värmeåtervinning Luftflödesinjustering Välj filter med låga tryckfall

5 El och belysning Belysningsautomatik Energieffektiva ljuskällor Eleffektiva motorer Varvtalsreglering genom frekvensstyrning Motorvärmaruttag m individuell styrmöjlighet Energieffektiva vitvaror Energieffektiv torkrumsutrustning

6 Kylsystem Energieffektiv kylproduktion Frikyla Värmeåtervinning från kylmaskiner

7 Tappvattensystem Installation av vattensnåla armaturer Självstängade spolarmaturer Varmvattenberedning

8 Tryckluftsystem Täta läckage Konvertera till eldrift Återvinn överskottsvärme Varvtalsreglering Drifttider

9 Transporter Energieffektiva transportanordningar

10 Reglerstrategier Driftoptimering Nattsänkning/helgsänkning Nattkyla Reglering med referensgivare Prognosstyrd reglering

11 "Mjuka" åtgärder Skapa besparingsincitament

12 Synliggör energianvändningen Kvalitetssäkra energistatistiken Kompetensutveckla driftspersonalen Organisera för driftoptimering Energiinventering Nattvandra

13 Försörjningssystem Värmepumpar Biobränsle Fjärrvärme Fjärrkyla Gas

14 Tack för mig! Roger Gunnarsson Tel. 0491-88066 roger.gunnarsson @ energikontorsydost. se


Ladda ner ppt "Nattvandring Från ord till handling. Byggnad och byggnadsskal Isolering, fasad Isolering, bjälklag/vind Isolering, golv Fönster Otätheter i byggnadsskalet."

Liknande presentationer


Google-annonser