Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

US/EH 10/041 KYRKORNAS INTERNATIONELLA ANSVARSVECKA 24-31 oktober 2004 www.ansvarsveckan.fi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "US/EH 10/041 KYRKORNAS INTERNATIONELLA ANSVARSVECKA 24-31 oktober 2004 www.ansvarsveckan.fi."— Presentationens avskrift:

1 US/EH 10/041 KYRKORNAS INTERNATIONELLA ANSVARSVECKA 24-31 oktober 2004 www.ansvarsveckan.fi

2 US/EH 10/042 VAD ÄR ANSVARSVECKAN? fostran till internationalism och samhällspåverkan en möjlighet att ta ställning och verka för en bättre värld en påminnelse om att vår livsstil påverkar människors liv i andra delar av världen

3 US/EH 10/043 EI KAUPAN - INTE TILL SALU  Ansvarsveckan vill i år påminna om att de mänskliga grundrättigheterna inte är till salu.  Alla skall ha rätt till basservice - både i rika och fattiga länder.

4 US/EH 10/044 Den kristna traditionen betonar samhällets ansvar för de svaga. Bibelns uppmaning att tjäna varandra innebär också ett ansvar för handeln med tjänster. Jesus sade: ”Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare.” (Matt. 23:11) Profeterna i Gamla testamentet uttrycker sin vrede över att rika handelsmän utnyttjade de fattiga: ”Guld och silver samlade du i dina skattkamrar. Du drev handel med stor skicklighet och ökade din rikedom. Men din rikedom har gjort dig högmodig.” (Hes. 28:4-5)

5 US/EH 10/045 Offentliga tjänster upprätthålls av stat och kommun är inte vinstbringande utan upprätthålls med skattemedel eller serviceavgifter innefattar också grundrättigheter som är fastslagna i människorättsavtal

6 US/EH 10/046 De mänskliga grundrättigheterna är inte till salu  Internationella människorättsavtal framhåller att alla människor har rätt till bästa möjliga hälsa och välmående  Avtalen förpliktar staterna att garantera allas rätt till basservice såsom…

7 US/EH 10/047 …vatten…

8 US/EH 10/048 …grundskola…

9 US/EH 10/049 … och hälsovård

10 US/EH 10/0410 Hela samhället bär ansvar för att trygga allas rätt till basservice

11 US/EH 10/0411 De rika och mäktiga får inte tvinga de fattiga till ojuste frihandel och privatisering av de offentliga tjänsterna.

12 US/EH 10/0412 Världshandelsorganisationen WTO WTO är en organisation som syftar till att skapa en global frihandel WTO-avtalen berör inte bara handel utan också tjänster WTO- avtalen beaktar inte i tillräckligt hög grad de internationella människorättsavtalen. Det avtal inom WTO som berör handel med tjänster kallas GATS.

13 US/EH 10/0413 GATS-avtalet syftar till att skapa en fri världsmarknad för tjänster gynnar i sin nyvarande form snarast de företagen i servicesektorn gäller i princip inte offentliga tjänster om en offentlig tjänst privatiseras måste den också öppnas för internationell konkurrens

14 US/EH 10/0414 Världsbanken och Internationella valutafonden IMF Världsbanken och IMF kräver att de fattiga länerna minskar kostnaderna för offentliga tjänster privatiserar både skolor och sjukhus

15 US/EH 10/0415 Privatisering av tjänster Kyrkorna i u-länderna är oroade över att privatiseringen av de offentliga tjänsterna leder till att de fattiga inte har råd med dessa tjänster I Cochabamba i Bolivia fördubblades vattenavgifterna då vattenförsörjningen privatiserades. Unicef: I Indien drabbas tusentals barns hälsa av att hälsovården har privatiserats

16 US/EH 10/0416 Det bör skapas bindande bestämmelser för transnationella företag, och organ som övervakar att dessa bestämmelser följs

17 US/EH 10/0417 Transnationella företag vill i allt högre grad bedriva handel med tjänster, som är är en stor lönsam branch i världshandeln kan ibland gagna u-länderna och deras medbogare samhället måste bestämma villkoren företagen måste förbinda sig att trygga allas mänskliga rättigheter såsom tillgång till vatten, hälsovård och skolgång

18 US/EH 10/0418 Världen är en helhet Privatiseringen och handeln med bastjänster berör alla  Hos oss: rika får bättre service, fattiga får sämre service  I u-länderna: de fattigaste har inte längre råd till vatten, skolor och sjukvård

19 US/EH 10/0419 Genom att försvara de offentliga tjänsterna i Finland kan vi hjälpa u-länderna att självständigt besluta om sina egna tjänster.

20 US/EH 10/0420 Påverka besluten i kommunen Ordna en egen valpanel eller delta i offentliga diskussioner inför kommunalvalet Fråga kandidaterna i valet eller de valda beslutsfattarna: Hur produceras basservicen i kommunen? Hur ämnas kandidaten/beslutsfattaren trygga de offentliga tjänsterna i fortsättningen? Mera frågor i kampanjhäftet och www.ansvarsveckan.fi

21 US/EH 10/0421 Kontakta en riksdagsman Fråga, vad han eller hon ämnar göra för att se till att Finland också i fortsättningen självständigt får fatta beslut som rör basservicen Skicka brev tillsammans: en församlingskrets, en ungdomsgrupp, en skolklass En modell för brev finns i kampanjhäftet och på webbplatsen www.ansvarsveckan.fi

22 US/EH 10/0422 Fråga en europarlamentariker Be europarlamentarikern fråga EU-kommissionen Brevmodell finns i kampanjhäftet och på webbplatsen www.ansvarsveckan.fi Det centrala budskapet: EU får inte tvinga u-länderna att öppna sin basservice för internationell handel Kom ihåg att uppge din kontaktinformation, så att europarlamentarikern kan svara

23 US/EH 10/0423 Ordna en teckningstävling eller delta! Delta i församlingen, skolan eller på egen hand! Tävlingsklasser för alla åldrar Ordna en egen tävling och utställning i församlingen Sänd de bästa bidragen till KUH (3 bästa/åldersklass) De bästa bidragen ställs ut i april 2005 Priser från KUH:s Butik

24 US/EH 10/0424 Delta också i den internationella aktionsveckan 10-16 april 2005 Ansvarsveckan är med i den internationella rörelsen för rättvis handel Trade Justice Movement (jfr. skuldavskrivningskampanjen Jubilee 2000) Aktionsveckans budskap är: NEJ, de rika och mäktiga får inte tvinga de fattiga till frihandel och privatisering JA, alla har rätt till mat, vatten, hälsovård, utbildning och utkomst. Idéer om vad man kan göra finns på webbplatsen www.ansvarsveckan.fi

25 US/EH 10/0425 KYRKORNAS GEMENSAMMA KAMPANJ Ansvarsveckan organiseras gemensamt av Kyrkans Utlandshjälp (KUH), Stiftsrådet i Borgå stift (SR) och Ekumeniska rådet i Finland (ERF) Ansvarsveckan genomförs i församlingarna: alla kan göra en insats Dela med dig av goda verksamhetsidéer och lyckade evengmang i församlingen


Ladda ner ppt "US/EH 10/041 KYRKORNAS INTERNATIONELLA ANSVARSVECKA 24-31 oktober 2004 www.ansvarsveckan.fi."

Liknande presentationer


Google-annonser