Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges befolkning Vi kommer arbeta med: Sveriges befolkning o Storlek o Spridning o Folkgrupper o Immigration (invandring) Sveriges nationella minoriteter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges befolkning Vi kommer arbeta med: Sveriges befolkning o Storlek o Spridning o Folkgrupper o Immigration (invandring) Sveriges nationella minoriteter."— Presentationens avskrift:

1

2 Sveriges befolkning Vi kommer arbeta med: Sveriges befolkning o Storlek o Spridning o Folkgrupper o Immigration (invandring) Sveriges nationella minoriteter

3 Vad ska du kunna? Redogöra för vilka Sveriges nationella minoriteter är och vad som är speciellt med dem. Redogöra för vilka Sveriges nationella minoriteter är och vad som är speciellt med dem. Redogöra för vad immigration är och hur den sett ut i Sverige Redogöra för vad immigration är och hur den sett ut i Sverige Redogöra för hur Sveriges befolkning är sammansatt och spridd geografiskt. Redogöra för hur Sveriges befolkning är sammansatt och spridd geografiskt. Använda begrepp som handlar om befolkningsområdet. Använda begrepp som handlar om befolkningsområdet.

4 Redovisningssätt? Du kommer få en inlämningsuppgift att besvara skriftligt/muntlig inspelning på dator eller liknande. Instruktion för inlämningsuppgiften delas ut Fredag den 13:e (AAAAAaaaaa!!!) Inlämning sker via mail fredag 27/2.

5 Hur stor är Sveriges befolkning 30 november 2014: 9 743 087 (1 % mer än 2013) Är det mycket eller lite?

6 Jämfört med andra? Kina: 1 401 587 000 Indien: 1 282 390 000 … … Thailand: 67 401 000.. Belgien 11 183 000 Sverige: Plats 89 av 200 länder i befolkningsstorlek…

7 Ett land med svängrum Sverige är glest befolkat: 1. Monaco (25 718 pers./km 2 ) 2. Singapore (9 092 pers./km 2 ) … 21. Belgien (366 pers./km 2 ) … 157. Sverige (21½ pers/km 2 )

8 Men vart i Sverige bor vi? Ju mörkare färg = fler bor där. Ca 80% av befolkningen bor söder om Uppsala. Ca 85 % av befolkningen bor i en tätort/stad Varför? Jobb (flytta till städer med jobb) Studier (universitetsstäder) Naturresurser (Ex järnmalm i Malmberget) Klimat (kallt i norr = sämre jordbruk)

9 Vilka konsekvenser kan detta leda till? Exempel Kulturellt: 08-orna (Stockholmare) bestämmer Nyheter är mest ifrån södra Sverige Rikssvenska är norm Socialt: Landsbygden avfolkas –få bor på landet I städerna samlas många olika ”kulturer” Ekonomiskt: Pengar fördelas ojämlikt mellan olika delar av Sverige = man har inte samma möjligheter

10 Sveriges folkgrupper En folkgrupp är en samling människor som känner en gemenskap (ex kultur, språk, etnicitet osv…) Folkgrupper kan ingå i Sverige/vara svenska (norrlänningar, Göteborgare, kurder eller samer)

11 Vilka folkgrupper kan vi dela upp befolkningen i? Svensk / InvandrareNationella minoriteter Svensk bakgrund = Född i Sverige + minst 1 förälder född i Sverige Utländsk bakgrund = Född utomlands eller Född i Sverige + 2 föräldrar födda utomlands. Folkgrupper som staten har garaterat rätten att ha ett annat språk, kultur & historia. Har funnits länge i Sverige (100-tals år) o Samer o Sverigefinnar o Tornedalingar o Judar o Romer

12 Immigration = Invandring Flykting eller Invandrare o Flykting = flyr från ex krig o Invandrare = kan vara flykting men också frivillig invandring. För att få invandra krävs det tillstånd o Migrationsverket utreder och avgör om en person får stanna Asyl = Söka skydd o Är ett permanent uppehållstillstånd för att skydda personer mot livsfara o Kvotflyktingar är större grupper med människor som behöver skydd snabbt.

13 Invandringen i Sverige ArbetskraftsinvandringFlyktinginvandring 1500 & 1600 –talet: o Resande & Finländare 1600-talet: o Holländare, tyskar & Valloner 1700-talet: o Judar o Fransmön 1800-talet: o Italienare o Skottar 1950 – 1970 talet: o Nordiska länder och södra Europa 1930- & 1940-talet: o Andra världskriget = Europeiska flyktingar 1950-talet: o Ungrare 1980-talet: o Krigsflyktingar från tex Irak, Iran, Libanon, Syrien, Turkiet, Eritrea, Somalia. 1990-talet: o Krig i f.d. Jugoslavien och Somalia.

14 Vilka invandrargrupper är störst? 1.Finländskt ursprung o Uppemot 500 000 personer i Sverige har finsk bakgrund o De flesta invandrade som arbetskraft 2.Iranskt ursprung o Dels har iranier flytt från Iran- Irak-kriget samt en revolution i Iran = Flyktingsinvandring 3.Jugoslaviskt ursprung o Människor som flydde inbördeskriget i f.d. Jugoslavien = flyktinginvandring

15 Hur många invandrare finns det i Sverige? När slutar man vara invandrare? Hur många med utländsk bakgrund finns det i Sverige? = 2 001 190 personer

16 Ska invandrare Integreras, Segregeras eller Assimileras? Integration handlar om att människor med olika bakgrund ska leva tillsammans (blandat) och ha lika möjligheter. Segregation betyder att människor med olika bakgrund lever åtskilda från varandra = man har inte lika möjligheter Assimilering handlar om att invandrare/minoriteter ska anpassa sig till majoriteten = ersätta sin kultur med det nya landets kultur.

17 Nationella minoriteter I Sverige finns det 5 folkgrupper som är nationella minoriteter: o Tornedalingar o Samer o Romer o Sverigefinnar o Judar Dessa folkgrupper har funnits länge i Sverige och har oftast behandlats väldigt illa. Att de är minoriteter innebär att staten lovar att skydda deras kultur och språk. o Ex: Man kan gå i finsktalande, meänkieli-talande skola. o Man har rätt till att prata sitt språk i kontakt med myndigheter som tex sjukhus.


Ladda ner ppt "Sveriges befolkning Vi kommer arbeta med: Sveriges befolkning o Storlek o Spridning o Folkgrupper o Immigration (invandring) Sveriges nationella minoriteter."

Liknande presentationer


Google-annonser