Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Markägare inom Östra Sventorp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Markägare inom Östra Sventorp"— Presentationens avskrift:

1 Markägare inom Östra Sventorp
Jessica Rytter

2 Östra Sventorp Fiber Ekonomisk förening
Bildades 26 januari 2014 Syfte: Bredband till boende och verksamheter inom Östra Sventorp Presentation av nuvarande styrelse. Jessica Rytter

3 Varför har jag fått markägaravtal?
I förprojektering för fiberkanalisation är ledningen inritad på din mark Markägaravtal har skickats till den där ledning dras fram till annan fastighet, eller Där vi ser att en alternativ dragning kan vara att föredra Karl-Olof Svensson

4 Kommer det bli på detta sätt?
Förprojektering En första övergripande projektering Vid förprojektering inritas samtliga möjliga hus Detaljprojektering Markentreprenör gör detaljprojektering – förfrågan ligger ute Sker enbart till hus som fastighetsägaren meddelat ska anslutas Karl-Olof Svensson

5 Karl-Olof Svensson

6 Karl-Olof Svensson

7 Är det möjligt att göra justering?
Justering av dragning pga hinder bör anmälas snarast möjligt. Senare justering: Styrelsen har möjlighet att i samråd med entreprenören och markägaren att justera ledningsdragning Karl-Olof Svensson

8 Markägaravtal – Ledningsrätt?
Markägaravtal – Markägaren godkänner att ledning förläggs på dennes mark. Måste överföras till ny ägare vid försäljning av fastigheten. Ledningsrätt – Godkännande av att ledning förläggs på fastigheten, juridiskt bundet till fastigheten - oberoende av fastighetsägare Dag Lennartsson

9 Eventuella ersättningar?
Ingen intrångsersättning men… …ersättningar för skador ges för (i enlighet med vägledande principer): anläggningar ovan jord som innebär brukningshinder skördedepression, skador på gröda, träd och buskar samt ökade brukningskostnader ersättning för skog som avverkas vid anläggandet ersättning för ny vall ersättning till följd av att marken inte kan nyttjas i erforderlig omfattning Markskador återställs i samband med anläggandet Anspråk på ersättning ställs till styrelsen Dag Lennartsson

10 Vad behöver vi ha av er? Dokumentation över befintliga dräneringssystem Er kunskap om besvärligheter och era rekommendationer rörande var ledningen bäst dras över er mark Magnus Magnusson

11 Till vem vänder jag mig? Byggledare: Magnus Magnusson, E-post: Om byggledaren inte är tillgänglig kan uppgifter förmedlas via: Uno Fredriksson, tel Tommie Pettersson, tel Magnus Magnusson


Ladda ner ppt "Markägare inom Östra Sventorp"

Liknande presentationer


Google-annonser