Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NÄTVERKSPROTOKOLL Föreläsning 9 - 2.10.2008 INNEHÅLL - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)‏

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NÄTVERKSPROTOKOLL Föreläsning 9 - 2.10.2008 INNEHÅLL - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)‏"— Presentationens avskrift:

1 NÄTVERKSPROTOKOLL Föreläsning 9 - 2.10.2008 INNEHÅLL - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)‏

2 DHCP - Vad är det?  Ett protokoll som gör det möjligt att ge nätverksinformation åt datorer på ett nätsegment och tilldela datorerna IP-adresser dynamiskt  Fungerar enligt klient-server modellen där alla datorer som behöver en dynamisk IP adress har ett DHCP klientprogram och någonstans i nätverket finns en DHCP server som upprätthåller en IP-adress databas och som delar ut IP-adresser därifrån på begäran av en klient  Förutom en IP-adress delar DHCP servern också ut annan nödvänding nätverksinformation såsom:  Nätmasken för subnätet  Default gateway  DNS servrar

3 DHCP - Funktion  När en DHCP-klient startar (startas oftast automatiskt när man lägger igång datorn) skickar den ett broadcastpaket över nätverket med en DHCP-förfrågan  Om det finns en DHCP server i nätet och om DHCP servern har en ledig IP-adress att dela ut skickar den ett erbjudande om IP- adress och övrig information som unicast tillbaka till klienten (brukar kalla detta för ”lease”)‏  Klienten kan sedan godkända ”leasen” eller vänta på bättre erbjudanden från eventuella övriga DHCP servrar

4 DHCP - Funktion  När en klient broadcastar en DHCP förfrågan använder den 0.0.0.0 som källadress och 255.255.255.255 som destinationsadress  När en DHCP servern skickar ett erbjudande på en nätverkskonfiguration tillbaka till klienten använder den klientens MAC adress som destinationsadress  Om klienten godkänner erbjudandet broadcastar den igen till hela nätet att den accepterar erbjudandet. På det sättet vet eventuella andra DHCP servrar i nätet att de inte längre behöver skicka erbjudanden till klienten  Till slut skickar DHCP servern ett ACK meddelande till klienten som unicast

5 DHCP - Adresstilldelning  DHCP stöder tre olika metoder för adresstilldelning:  dynamisk - Nätverksadministratorn definierar en IP adressrymd för DHCP och varje klientdator i lokalnätet har konfigurerat sin DHCP-klient att begära en adress från DHCP under initialiseringen av nätverket.  automatisk - Samma som dynamisk förutom att DHCP servern delar ut en permanent IP åt en klient som gör en DHCP förfrågan. Servern upprätthåller en tabell över vilka adresser som delats ut åt vilka klienter och kan på det sättet dela ut ”samma adress som förra gången” åt en klient som skickar en förfrågan  statisk - Nätverksadministratorn definierar en lista över MAC adress - IP adress par på DHCP servern. Detta betyder att endast de datorer vars MAC adress för nätverkskortet finns registrerade på DHCP servern får en IP-adress och alltid samma IP-adress.

6 DHCP - Paketstruktur  Ett standard DHCP paket ser ut så här:

7 DHCP - Adresstilldelning  opcode = operational code. Indikerar om ifrågavarande paket är en DHCP request eller DCHP reqply  hardware type = Definierar vilken typ av hårdvara (t.ex. Ethernet)‏  hardware length = Definierar längden för hårdvaruadressen  hops = Sätts till 0 av en klient och kan användas av ”relay agents” när de assisterar en klient vid nätverkskonfiguration  transaction ID number = Är ett slumptal som genererats av klienten. Används för att matcha förfrågningar och svar mellan en klient och en server

8 DHCP - Adresstilldelning  seconds since boot = Anger i sekunder hur lång tid det gått sedan klienten började begära en ny eller förnya en adress  flags = Specialoptioner  client IP address = DHCP klienten fyller ut detta fält med sin IP adress efter att den har blivit tilldelad en IP-adress  your IP address = Innehåller den IP adress som erbjuds av DHCP servern  gateway IP address = IP adressen för en DHCP relay agent, om en sådan finns  server IP address = DHCP serverns IP adress

9 DHCP - Adresstilldelning  client hardware address = MAC adressen för klientens nätverkskort  server address = Kan innehålla DHCP serverns värdnamn (host name)‏  boot file = Kan innehålla filnamn för boot  options = Används för att expandera (göra ytterligare inställningar) för data som finns i ett DHCP paket. Alla optioner förutom en är valbara. Den option som är obligatorisk är ”Option 53: Message type” som anger syftet med DHCP meddelandet:  DHCP Message Type 1: Discover (klient -> server)‏  DHCP Message Type 2: Offer (server -> klient)‏  DHCP Message Type 3: Request (klient -> server)‏  DHCP message Type 4: ACK (server -> klient

10 DHCP Relay Agent  Är en funktion för att vidarebefodra DHCP paket mellan en klient och server som är lokaliserade i olika IP nätverk  Detta möjliggör att man inte inom t.ex. en organisation behöver sätta upp en skild DHCP server för varje subnät inom organisationen  Är en programvara som vanligen installeras i en router

11 DHCP Relay Agent - Funktion 1. En DHCP klient broadcastar en DHCP förfrågan 2. Relay agenten tar emot meddelandet sätter IP adressen för det interface via vilket DHCP förfrågan kom in som gateway address och skickar meddelandet vidare som unicast till DNS servern 3. Servern skickar tillbka ett svar till relay agenten (som unicast). Svaret innehåller samma gateway address som förfrågan innhöll 4. Relay agenten brodcastar svaret från det interface som gateway adressen hör ihop med


Ladda ner ppt "NÄTVERKSPROTOKOLL Föreläsning 9 - 2.10.2008 INNEHÅLL - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)‏"

Liknande presentationer


Google-annonser