Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BESTÄLLARE Avses den person eller organisation som i förväg försäkrar sig om ett visst resultat fokus på effektmål För beställare startar projektets livscykel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BESTÄLLARE Avses den person eller organisation som i förväg försäkrar sig om ett visst resultat fokus på effektmål För beställare startar projektets livscykel."— Presentationens avskrift:

1 BESTÄLLARE Avses den person eller organisation som i förväg försäkrar sig om ett visst resultat fokus på effektmål För beställare startar projektets livscykel mycket tidigare än för uppdragstagaren/projektledaren Beställarens roll Initiera projektet Stödja och främja projektet Skapa förståelse för projektet och dess mål Inblandas ej i det dagliga arbetet Extern beställare intern beställare

2 INTERN BESTÄLLARE Bör finnas på hög nivå i linjeorganisation Övergripande ansvarig för projektet Helhetsgrepp om projektet Projektledaren avrapporterar Knyta samman projektet med linjeorganisation Se till att basorganisationens spelregler följs beslutsfattande konfliktlösning Undvika suboptimering mellan flera projekt Granska och kontrollera kvalitet/måluppfyllelse Roll och uppgift varierar under projektets faser

3 BESTÄLLARENS TRE FRÅGOR Vilket eller vilka projektidéer ska väljas? Hur ska projektet finansieras? Leverantörsval, vem ska få uppdraget att genomföra projektet?

4 BESTÄLLARENS URVAL AV PROJEKT Fokus på effektmål än på projektmål Den tilltänkta projektets relation till basorganisationens Affärsidé och mål Strategi

5 URVAL AV PROJEKT Två steg Granskning av projektidéer Utvärdering och rangordning av projektidéer

6 STEG 1. GRANSKNING AV PROJEKTIDÉER Strategiska överväganden Konkurrensfördelar Omvärlden Marknadsutveckling, branschen, etc. Kompetens och resurser Genomföra projektet Kunna materialisera de värden som förväntas levereras Tryck Strategiska, från konkurrenter, från kunder, från omvärlden

7 STEG 1. GRANSKNING AV PROJEKTIDÉER Två metoder Nödvändig för verksamheten och konkurrenskraften Komparativa fördelar Checklistor (s 41) urvalskriterier eller krav identifieras Skala för respektive urvalskriterium Projektidéer betygsätts

8 STEG 1. GRANSKNING AV PROJEKTIDÉER Granskning leder till Beställning Strategiska och nödvändiga projekt Projektidéer går vidare i urvalsprocessen

9 STEG 2. UTVÄRDERING OCH RANGORDNING AV PROJEKTIDÉER Olika modeller Icke-finansiella modeller Finansiella modeller Scoring method Kriterier viktas i förhållande till varandra Investeringskalkyler (tabell 2.3, s 45)

10 PROJEKTFINANSIERING KOMMER ATT BEHANDLAS AV TORE ERIKSSON (F10)

11 LEVERANTÖRSVAL Vem ska få uppdraget att genomföra projektet? Urvalskriterier och krav?

12 DYNAMIKEN I BESTÄLLARRELATIONER Beställare som en organisation än som individ Upphandla/Förhandla Resurser Kravspecifikationer Olika roller under projektets livscykel Utveckla beställaren Förtroende och respekt

13 BESTÄLLARE Anger restriktioner och begränsningar för projektet i sin beställning (jmf systemsysättet) Påverkar genom sin verklighetsuppfattning och föreställningar om vad som ligger till grund för uppdraget eller vad som förväntas av uppdraget (jmf aktörssynsätt)


Ladda ner ppt "BESTÄLLARE Avses den person eller organisation som i förväg försäkrar sig om ett visst resultat fokus på effektmål För beställare startar projektets livscykel."

Liknande presentationer


Google-annonser