Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Oktober 2009Sammanställning: Lärcentret i Åbo/Forslund1 Vad görs för att utveckla undervisningen vid ÅA? Vilket stöd för utveckling av undervisningen finns.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Oktober 2009Sammanställning: Lärcentret i Åbo/Forslund1 Vad görs för att utveckla undervisningen vid ÅA? Vilket stöd för utveckling av undervisningen finns."— Presentationens avskrift:

1 oktober 2009Sammanställning: Lärcentret i Åbo/Forslund1 Vad görs för att utveckla undervisningen vid ÅA? Vilket stöd för utveckling av undervisningen finns det vid ÅA?

2 oktober 2009Sammanställning: Lärcentret i Åbo/Forslund2 Metoder för utveckling av undervisningen

3 oktober 2009Sammanställning: Lärcentret i Åbo/Forslund3  Utvärderingar –Studentenkäter –Kursutvärdering –Auditering som följer upp systemen  Bestämmelser, direktiv o.dyl. –Examens- och tentamensinstruktion ger ramar –Fakulteternas och ämnenas verksamhetshandböcker –Plagiathanteringsdirektiv etc.  ”Mötesplatser” –Utvecklingsbloggen (kvalitetsenheten) –Personalutbildningar o.motsv.

4 oktober 2009Sammanställning: Lärcentret i Åbo/Forslund4  Särskilda projekt –Pågående, bl.a. Alcuin för utveckling av undervisningen utgående från enheternas behov Planering av system för e-tent Plagiathantering –Avslutade, bl.a. ÅA:s virtuella universitet Ansvar och initiativ – om studenternas medverkan i kvalitetsarbetet  Finansiering som enheter/enskilda lärare kan ansöka om för utvecklingsprojekt För nätkursproduktion och produktion av lärobjekt /ÅA:s virtualsieringsverksamhet, Lärcentret För utveckling av undervisningen/Alcuin För dokumentation av undervisningsprojekt/Kvalitetsenheten, Lärcentret

5 oktober 2009Sammanställning: Lärcentret i Åbo/Forslund5  Enheter, tjänstemän och grupper med uppgift att utveckla och stöda utvecklingen –De båda lärcentra och dess personal –Datacentralen och dess personal –Kvalitetsnämnden –Utvecklingsgruppen (kvalitetsenheten och studentrepresentanter) –Ledningsgrupper för Lärcentret i Åbo, virtualisering av undervisningen vid ÅA och virtualiseringsverksamheten i Vasa –Virtuella utvärderingsgruppen (utvärdering av it för undervisningen) –Projekt- och arbetsgrupper för specifika ändamål

6 oktober 2009Sammanställning: Lärcentret i Åbo/Forslund6  Möjlighet till internationellt utbyte för lärare  Uppmuntran som ges lärare/personal som utvecklar undervisningen/verksamheten –Elfvings lärarpris –Studentkårens ros –Årets lärare på Åbohanken

7 oktober 2009Sammanställning: Lärcentret i Åbo/Forslund7 Stöd för utveckling av undervisningen vid ÅA

8 oktober 2009Sammanställning: Lärcentret i Åbo/Forslund8  Personalutbildning i olika form –Öppna korta kurser och seminarier och seminarier skräddarsydda för olika målgrupper –Längre utbildningsprogram (Universitetspedagogik 12 sp, LIN 25 sp) –Beställning av enhetsvisa korta kurser och seminarier –Kvotplatser på kurser och seminarier utanför ÅA –Lunchseminarier (lunchsemla + demo/inledning + diskussion) –”Skuggning” – följa med kollegers undervisning –Minikonferenser där lärare presenterar ”best practices” för varandra –E-guider för användningen av programvara –Individuell handledning ( för IT-program, nätkursplanering, skriva lärandemål, kursutvärdering och övriga frågor som berör lärande )

9 oktober 2009Sammanställning: Lärcentret i Åbo/Forslund9  Skriftligt stödmaterial http://www.abo.fi/personal/stodmaterialhttp://www.abo.fi/personal/stodmaterial –Guide för (ny) undervisande personal –Användarguider för programvara och utrustning –Pedagogiska kompendier: Aktiverande metoder, Examinationsguider, Knepguide, E-handbok, Handledning på nätkurser, Peer feedback, Handledning på masskurser mm. –Handböcker för utveckling av nätkurser och produktion av digitalt undervisningsmaterial –Hjälpmedel för informationssökning, Guide i referens- och citatteknik –Modellavtal för upphovsrätt –Underlag för kursplanering, allmänna anvisningar, övningsuppgifter och examinationsformer mm.

10 oktober 2009Sammanställning: Lärcentret i Åbo/Forslund10  Stödtjänster för sturerandena, bl.a. –Kårens mentorer –Skrivhandledning (CSK) –Rådgivning för att söka praktik/jobb (Arbetsforum) –Studierådgivningskurser för åk 1 (bl.a. HF, ESF, TF, PF och SVF) och åk 3 (HF) –Kand- och graduklubben (Lärcentret) –Handledning i informationssökning (ÅAB och Tritonia) –Nätkurs i studieteknik och informationssökning (Lärcentret och ÅAB) –Stödmaterial om studieteknik på webben (Lärcentret, ESF)


Ladda ner ppt "Oktober 2009Sammanställning: Lärcentret i Åbo/Forslund1 Vad görs för att utveckla undervisningen vid ÅA? Vilket stöd för utveckling av undervisningen finns."

Liknande presentationer


Google-annonser