Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Neurologiska funktionsstörningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Neurologiska funktionsstörningar"— Presentationens avskrift:

1 Neurologiska funktionsstörningar
Hjärnblödning Hydrocephalus Cp-skada ADHD Infektioner Epilepsi/kramper Meningomyolocele Utvecklingsstörning Kognitiv Blindhet Dövhet

2 Hur neurologiska funktionsstörningar påverkar
förändrad medvetandestadier intellekktuell nivå (språket,minne, skriva, räkna, läsa, rita, varseblivningen) Ögonrörelser, syn, hörsel Hörseln ansiktsnerven (tungans motorik,smaksinnet) dagliga aktiviteter vitala funktioner Utsöndringen/illamånede/kräkning motorik nyfödd (reflexer, huvudomkrets,hand till munrörelse, tonus, gråt,skakning, känsla, syn,assymetriskt läge, huvudkontroll)

3

4 UTVECKLINGSSTÖRNING Enligt WHO 2001 Störning I funktioner som relaterar till fysiska, psykiska, anatomiska strukturella brister. Intelligensmässig IQ under 70 Motorisk CP Syn Hörsel Kromosom Ärftlia sjukdomar (AGU, INCL, JNCL) Moderns sjukdomar Trauma Koncentration Varseblivning Social Vård Stöd i ADL

5

6

7 Hälsohinder Smärta Illamående Förlust av medvetande Överbeskydd/sorg
Svårt att få kompisar Konsentratonssvårigheter Svårt att varsebli Svårt att kommunisera Förlust av kontroll Motoriska svårigheter Spänningar Tvångsaktiga omotiverade rörelser Inkontinens Beroende

8 vården Vitala funktioner Lugn omgivning Obs glasgows komaskala
Specialredskap Special metoder för kommunikatonen Multiprofessionellt timarbete Föräldra stöd Stöd för utvecklingen

9 Barndoms epilepsier Aura Absenser Psykomotor Hypomotot Hypermotor
Motorisk

10 Feberkramp Kramp i samband med feber
Diff dg. Meningit, encephalit, metaboliska störningar, sepsis 5% av alla barn 6mån till 6år Feber över 38,5 Tonisk klonisk symmetrisk Medv.förlust En del barn blir bara slappa 1-2min max 15min Komplicerad kramp över 15min osymetrisk återkommer inom 24 t pareser i extremiteter

11 Vården vid feberkramp Sänk tempen Trygga vitala funktioner
Diazepam rectiol (stesolid) 0,5mg/kg Max dos 10mg effect inom 5 min

12 Idiopaatiska epilepsier
4-8mån godartad epilepsi ofta isamband med infektion går över med medicin Rolands epilepsi 3-10år i sömnen Ungdoms ålderns myoklonisk ep.14-16år

13 Symptomatiska epilepsier
Infantil spasm 4-8 måns ålder Lennox- Gastahus i lekåldern Vård antiepileptika, operation

14 LEVERN RENGÖR METABOLISERAR GIFTER PÅVERKAR KOAGULERING
CENTRAL I FETTÄMNESOMSÄTTNINGEN

15 Transplantation 1983 njurtransplantation 1987 lever 1991 hjärta

16 Orsaker Kongenital nefros Uretravalvel Polycystisk njure Nefrit
Gallvägsatresi Tyrosinemi Hepatit tumörer

17 Förutsättning för transplantation
10 kg gott näringstillstånd Post transplantation Fara för frånstötning Cortison Sytostater Obs temp

18 urinvägarna Urinvägsinfektioner Missbildningar Njurinfektioner Enures

19 Symtom vid urinvägsinfektion
Spädbarn Dålig aptit Irritation Dålig viktuppgång Diarre’ Kräkning kramper Vitala funktioner

20 Små barn Urinträngningar Sveda Inkontinens Smärtor i magen
Smärtor i ryggen Illaluktande urin Feber

21 Sepsis hos spädbarn Oregelbunde puls Blekhet Kallsvettighet Cyanos
Andningssvårigheter Grunting Slapphet Kramp Fontanellen buktar ut Ikterus Peteckier

22 diagnostisering Kontraströntgen Urinprov Blåspunktion I påse

23 Infektioner ögoninflammationer öroninflammationer stomatit laryngit
kikhosta mollusker vattenkkoppor tredagarsfeber scharlakansfeber mässling röda hund femte sjukan (erytema infectiosum)Parvorokko påssjukan kikhostan mononukleos (Epstein-Barrvirus) Sepsis Meningit enkefalit impetigo sorkfeber hepatit difteri

24 Allergi Allergi innebär att kroppens immunförsvar reagerar på ett ämne allergen så att det bildas antikroppar IgG mot detta. Detta kallas sensibilisering Dessa reaktioner kan uppstå i -näsa Hud Lungor Tarmen

25

26 diagnostisering Observation Blodprov Pricktest Provokation

27 Vården vid astma Mediciner: Öppnande:t.exSalbutamol, vårdande: cortison,kombinationspreparat: t.ex symbicort Undervisning Pef mätning Sanering Dagbok


Ladda ner ppt "Neurologiska funktionsstörningar"

Liknande presentationer


Google-annonser