Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett arbete i att etablera en ny organisation Ledarforum 19 juni 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett arbete i att etablera en ny organisation Ledarforum 19 juni 2012."— Presentationens avskrift:

1 Ett arbete i att etablera en ny organisation Ledarforum 19 juni 2012

2 Backspegel ”arbetet med att implementera en lärande organisation” Exempel från vår vardag. Hur går vi vidare med stöd till ledningsgrupper och med individuell handledning. Lean och leantavlor. Chefens verktyg Vad sker idag?

3 Värdeord ord som skall prägla våra processer Principer Värderingar som vi kopplar vill våra värdeord och sättet vi arbetar på Metoder Våra gemensamma arbetssätt och Lean som en metod för att ständigt förbättra Verktyg tex. checklistor, rutiner, förbättringstavlor mm. Vision; En modern, öppen, kundinriktad organisation som tar tillvara medarbetarnas kompetens Vision; En modern, öppen, kundinriktad organisation som tar tillvara medarbetarnas kompetens

4 Våra värdeord Samverkan Helhetssyn Kundfokus Stolt

5 Till våra värdeord har vi följande principer. Dessa är kopplade till vår vision. - Vi vill ha nöjdare kunder inom befintlig budget. - Vi underlättar för varandra, förenklar processer och överlämnar med ansvar. - Vi vill varandras framgång - Alla bidrar till helheten

6 Våra arbetssätt Våra arbetssätt hjälper oss att skapa en likvärdig service, stärka helhetssynen och skapa ordning Lean Lean är en metod att ständigt förbättra våra arbetssätt (minska slöserier, överarbete, minska felen etc.) Metoder

7 Några av de verktyg vi använder oss av Verktyg för helhetssyn Stratsys, Fembeningen, E-förvaltning Ledarforum, Samtals- grupper, Kontentan Verktyg för samverkan Synergi- metoden Arenor för dialog Verktyg för att skapa bra arbetsmiljö Förbättrings- tavlor, Tydliga rutiner och checklistor etc. Samtalsgrupper Medarbetarlyft Ledningsgrupps- stöd Individuell coachning Verktyg för förbättrat kundfokus 5S, Värdeflödes- analyser, Leantavlor mm Lednings- gruppsstöd, Medarbetarlyft

8 Värdeord Samverkan, Helhetssyn, Kundfokus, Stolt Principer Värderingar som vi kopplar vill våra värdeord och sättet vi arbetar på Metoder Våra gemensamma arbetssätt och Lean som en metod för att ständigt förbättra Verktyg tex. checklistor, rutiner, förbättringstavlor mm. Vision; En modern, öppen, kundinriktad organisation som tar tillvara medarbetarnas kompetens Vision; En modern, öppen, kundinriktad organisation som tar tillvara medarbetarnas kompetens

9 Hösten 2012 Implementering av våra värdeord, principer och vårt sätt att arbeta. Stöd till alla ledningsgrupper i kommunen. Individuell coachning för alla chefer på strategisk nivå. Samtalsgrupper, ledarforum, utbildning i tex. Stratsys Stöd till alla ledningsgrupper i kommunen. Individuell coachning för alla chefer på strategisk nivå. Samtalsgrupper, ledarforum, utbildning i tex. Stratsys

10 Kommunikation och bemötandeVärdegrund och etikFörbättringsarbete och motivation Medarbetarutbildningar September – December 2012 Två dagars utbildning, grupper med 30 deltagare i varje, många olika utbildningsdatum att välja på. Utgå ifrån engagemang!

11 11 september – medarbetarlyft och medarbetarskap utifrån ett chefsperspektiv 9 oktober – kommunkunskap och e-förvaltning (Anna Kelly) 13 november –jämställdhet och lärande 11 december - Lean för chefer 15 januari 2013 – presentation / genomgång / reflektion av allt vi gjort i den nya organisationen och hur arbetar vi vidare med den lärande organisationen 11 september – medarbetarlyft och medarbetarskap utifrån ett chefsperspektiv 9 oktober – kommunkunskap och e-förvaltning (Anna Kelly) 13 november –jämställdhet och lärande 11 december - Lean för chefer 15 januari 2013 – presentation / genomgång / reflektion av allt vi gjort i den nya organisationen och hur arbetar vi vidare med den lärande organisationen Ledarforum ht 2012 – vt 2013 Ledarforum ht 2012 – vt 2013

12 Hur har vi hittills arbetat med ”Våra arbetssätt”? Våra arbetssätt Hur kan man använda lean när man vill förbättra arbetsflödet? Lean Några exempel ifrån verkligheten

13 www.ulricehamn.se/denlarandeorganisationen


Ladda ner ppt "Ett arbete i att etablera en ny organisation Ledarforum 19 juni 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser