Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett arbete i att etablera en ny organisation Ledarforum 19 juni 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett arbete i att etablera en ny organisation Ledarforum 19 juni 2012"— Presentationens avskrift:

1 Ett arbete i att etablera en ny organisation Ledarforum 19 juni 2012

2 Vad sker idag? Backspegel ”arbetet med att implementera en lärande organisation” Exempel från vår vardag. Hur går vi vidare med stöd till ledningsgrupper och med individuell handledning. Lean och leantavlor. Chefens verktyg

3 Principer Metoder Verktyg
Vision; En modern, öppen, kundinriktad organisation som tar tillvara medarbetarnas kompetens Värdeord ord som skall prägla våra processer Principer Värderingar som vi kopplar vill våra värdeord och sättet vi arbetar på Metoder Våra gemensamma arbetssätt och Lean som en metod för att ständigt förbättra Verktyg tex. checklistor, rutiner, förbättringstavlor mm.

4 Samverkan Helhetssyn Kundfokus Stolt
Våra värdeord Samverkan Helhetssyn Kundfokus Stolt

5 Till våra värdeord har vi följande principer
Till våra värdeord har vi följande principer. Dessa är kopplade till vår vision. - Vi vill ha nöjdare kunder inom befintlig budget. - Vi underlättar för varandra, förenklar processer och överlämnar med ansvar. - Vi vill varandras framgång - Alla bidrar till helheten

6 Metoder Våra arbetssätt
Våra arbetssätt hjälper oss att skapa en likvärdig service, stärka helhetssynen och skapa ordning Lean Lean är en metod att ständigt förbättra våra arbetssätt (minska slöserier, överarbete, minska felen etc.)

7 Några av de verktyg vi använder oss av
Verktyg för helhetssyn Stratsys, Fembeningen, E-förvaltning Ledarforum, Samtals-grupper, Kontentan Verktyg för samverkan Synergi-metoden Arenor för dialog Verktyg för att skapa bra arbetsmiljö Förbättrings-tavlor, Tydliga rutiner och checklistor etc. Samtalsgrupper MedarbetarlyftLedningsgrupps-stöd Individuell coachning Verktyg för förbättrat kundfokus 5S, Värdeflödes-analyser, Leantavlor mm Lednings-gruppsstöd, Medarbetarlyft

8 Principer Metoder Verktyg
Vision; En modern, öppen, kundinriktad organisation som tar tillvara medarbetarnas kompetens Värdeord Samverkan, Helhetssyn, Kundfokus, Stolt Principer Värderingar som vi kopplar vill våra värdeord och sättet vi arbetar på Metoder Våra gemensamma arbetssätt och Lean som en metod för att ständigt förbättra Verktyg tex. checklistor, rutiner, förbättringstavlor mm.

9 Stöd till alla ledningsgrupper i kommunen.
Hösten 2012 Implementering av våra värdeord, principer och vårt sätt att arbeta. Stöd till alla ledningsgrupper i kommunen. Individuell coachning för alla chefer på strategisk nivå. Samtalsgrupper, ledarforum, utbildning i tex. Stratsys

10 Medarbetarutbildningar September – December 2012
Kommunikation och bemötande Värdegrund och etik Förbättringsarbete och motivation Två dagars utbildning, grupper med 30 deltagare i varje, många olika utbildningsdatum att välja på. Utgå ifrån engagemang!

11 9 oktober – kommunkunskap och e-förvaltning (Anna Kelly)
Ledarforum ht 2012 – vt 2013 11 september – medarbetarlyft och medarbetarskap utifrån ett chefsperspektiv 9 oktober – kommunkunskap och e-förvaltning (Anna Kelly) 13 november –jämställdhet och lärande 11 december - Lean för chefer 15 januari 2013 – presentation / genomgång / reflektion av allt vi gjort i den nya organisationen och hur arbetar vi vidare med den lärande organisationen Se nästa bild för ytterligare förklaring

12 Några exempel ifrån verkligheten
Våra arbetssätt Hur har vi hittills arbetat med ”Våra arbetssätt”? Lean Hur kan man använda lean när man vill förbättra arbetsflödet?

13


Ladda ner ppt "Ett arbete i att etablera en ny organisation Ledarforum 19 juni 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser