Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PPP och andra finansieringsformer Transportforum 2013 Linköping 9 januari, session 4 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PPP och andra finansieringsformer Transportforum 2013 Linköping 9 januari, session 4 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad."— Presentationens avskrift:

1 PPP och andra finansieringsformer Transportforum 2013 Linköping 9 januari, session 4 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad

2 Privata och publika arenor (Wagner, 1997/2007) -Enskild äganderätt- Kollektiv äganderätt - Frivillighet- Tvång -Kundfinansiering- Skattefinansiering/ Reglering Privat arena Publik arena

3 Privat och offentligt – olika logiker Natur- liga mono- pol Finans- iering Externa effekter Sam- hälls- ekono- mi Stor- drift Kon- kurrens- kraft Inno- vation Incita- ment Flexi- bilitet Kund- fokus Central planering Decentraliserad koordinering Politisk kultur Fördelningsaspekter Samhällsekonomi Svagare incitament Kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnader Näringslivskultur Effektivitetsaspekter Företagsekonomi Starkare incitament Full kostnadstäckning, öronmärkning

4 Marknadspriser och ”parasiterande politiska priser” (Wagner 1997/2007, Pantaleoni 1911) I en marknadsekonomi prissätts varor och tjänster på en marknad med frivilligt utbyte Verksamheter som är skattefinansierade eller reglerade sätter priser som avviker från marknadspriserna De ”parasiterar” på marknadens aktörer, skattebetalarna eller korssubventionerar Parasiterande priser får marknaden att fungera sämre - försämrade signaler för resursallokering Vid en viss nivå på andelen ”paristerande/politiska” priser påverkas ekonomin påtagligt negativt

5 Är det sant att staten finansierar billigare? Ett vanligt argument, t.ex. i Infrastruktur- propositionen, att staten lånar billigare än privat sektor – därför bör privat finansiering väljas bort. ”Det är otvivelaktigt att staten lånar billigare än ett privat bolag och att kapitalkostnaderna för staten skulle öka vid ett val av OPS som finansieringsform.” (prop 2012/13:25, s 68) -> Ett ofullständigt resonemang. -> Kapitalet har alltid samma kostnad. -> Staten kan låna billigare eftersom den för över kostnaden på framtida skattebetalare eller på ett vidare kollektiv av kreditorer/kunder än vad ett företag kan göra.

6 Effektivitetsbegrepp Intern effektivitet = kundfokus, full kostnadstäckning 1944, 1963, 1988 Extern effektivitet = samhällsfokus, marginalkostnads- täckning 1963, 1979, 1998, 2004, 2008 2 0 1 2 ?!

7 Alternativ finansiering i andra länder Effektivare byggande och drift (PPP, PF2) Mer resurser till vägar och järnvägar Risker fördelas till de aktörer som kan bära dem bäst (t ex PPP) Alternativ till offentlig finansiering (koncessioner, vägtullar/avgifter) Lokalt/regionalt engagemang och inflytande (lokala skatter/avgifter)

8 Slutsatser 1 Prissättning av infrastruktur kan baseras på marknader eller på offentliga ingripanden - > Det finns bara marknadspriser att utgå från, i en marknadsekonomi 2 Offentlig sektor kan monopolisera/reglera – ”parasitera” -> Någon annan – ofta skattebetalarna - får stå för mellanskillnaden till marknadspriset 3 Alternativa finansieringsformer kan ha positiva incitamentseffekter -> PPP, avgiftsfinansiering, koncessioner/privatisering 4 Experimenterande förekommer i andra länder -> Vi bör också öppna för experimenterande!

9 Björn Hasselgren KTH Arkitektur och samhällsplanering +46-70-762 33 16 bjorn.hasselgren@abe.kth.se www.kth.se/blogs/hasselgren @HasselgrenB


Ladda ner ppt "PPP och andra finansieringsformer Transportforum 2013 Linköping 9 januari, session 4 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad."

Liknande presentationer


Google-annonser