Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn Obesitas Register I Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn Obesitas Register I Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Barn Obesitas Register I Sverige
BORIS Barn Obesitas Register I Sverige

2 BORIS - syfte Nationell överblick över behandling av feta barn i vården Kvalitetssäkra fetmabehandling som är riktad till barn i landet Utvärdera olika behandlingsformer, för barn i olika åldrar, och i vad mån insatt behandling leder till önskat resultat Utvärdera i vilken mån barn erbjuds behandling på likartat sätt med hänsyn tagen till grad av fetma, ålder, kön och sociala faktorer samt jämföra resultat mellan olika enheter Utvärdera effekt av insatta vårdresurser Överblick över behandlingsstudier Arbetsinstrument för den kliniska verksamheten Underlag för klinisk forskning 2 BORIS - syfte och innehåll aug (Rikscentrum Barnfetma, Huddinge)

3 Var står vi? BORIS levererat 2005, sommaren 2005 registrerades den första patienten : Vidareutveckling, rutiner, hemsida, fler enheter Rikscentrum: alla patienter registrerade, infört i verksamheten Drottning Silvia, Gbg och Södertälje har påbörjat registrering Nära 1000 patienter registrerade 3 BORIS - syfte och innehåll aug (Rikscentrum Barnfetma, Huddinge)

4 BORIS - innehåll Patientuppgifter Vårdenhet / vårdkedja
Besökskalender: nybesök, årskontroller, avregistrering Besöksdata: status (inkl. vikt & längd) o följdsjukdom, erbjuden behandling, uppföljning, labbprover Bakgrundsdata och hereditet Avregistrering Statistik på individ- och centernivå Patientlistor 4 BORIS - syfte och innehåll aug (Rikscentrum Barnfetma, Huddinge)

5 Patientuppgifter Födelsedatum (personnr lagras krypterat) Kön
Initialer 5 BORIS - syfte och innehåll aug (Rikscentrum Barnfetma, Huddinge)

6 Vårdenhet / vårdkedja Namn på vårdenhet Inremitterande enhet
Datum för första besök Utomlänspatient Tidigare genomförd behandling Vårdkedja: uppgifter samlas på ett ställe om respektive vårdenhet som behandlar samma patient 6 BORIS - syfte och innehåll aug (Rikscentrum Barnfetma, Huddinge)

7 Status o följdsjukdom Obligatoriska variabler Vikt Längd
BMI beräknas automatiskt BMI SDS beräknas automatiskt (Rolland-Cachera resp. Karlberg) Frivilliga variabler Midja- o höjftmått, kvot beräknas automatiskt Blodtryck Tanner Tidpunkt menarche Acanthosis nigricans Följdsjukdomar (ledbesvär, hypertoni, hyperlipidemi, fettlever, DM typ II, PCO, gallbesvär, sömnapné) 7 BORIS - syfte och innehåll aug (Rikscentrum Barnfetma, Huddinge)

8 Behandling Individuell el. gruppbehandling Typ av erbjuden behandling
råd fysisk aktivitet kostråd beteendemodifierande terapi läkemedel kirurgi VLCD/LCD utvidgad diagnostik Ingår patienten i projekt 8 BORIS - syfte och innehåll aug (Rikscentrum Barnfetma, Huddinge)

9 Uppföljning Fullföljt behandling Personalkategorier
Antal besök, uteblivna, återbud Annan regelbunden kontakt (telefon, e-post) Samarbete med andra vårdgivare 9 BORIS - syfte och innehåll aug (Rikscentrum Barnfetma, Huddinge)

10 Labbprover Fasteinsulin, fasteblodsocker, HbA1c, HOMA beräknas automatiskt Tot kolesterol, triglycerider, LDL, HDL ASAT, ALAT Urat Kromosomodling MC4 receptor mutation 10 BORIS - syfte och innehåll aug (Rikscentrum Barnfetma, Huddinge)

11 Bakgrund och Hereditet (frivilliga uppgifter)
Födelsevikt, födelselängd, graviditetslängd Födelseland pat o föräldrar Ålder isoBMI>30 Sjuklighet av betydelse för fetma Hereditet Adopterad Viktuppgifter föräldrar Viktuppgifter syskon Fetmarelaterad sjd. hos föräldrar, mor- och farföräldrar (hjärt-/kärlsjd., hypertoni, hyperlipidemi, DM typ II, samt grav. diabetes) 11 BORIS - syfte och innehåll aug (Rikscentrum Barnfetma, Huddinge)

12 Avregistrering Orsak behandlingen avbrutits
Remittering till annan vårdgivare Behandlingsmål uppnått 12 BORIS - syfte och innehåll aug (Rikscentrum Barnfetma, Huddinge)

13 Centerstatistik, exempel
13 BORIS - syfte och innehåll aug (Rikscentrum Barnfetma, Huddinge)

14 Individstatistik, exempel
14 BORIS - syfte och innehåll aug (Rikscentrum Barnfetma, Huddinge)

15 Individstatistik, exempel forts.
15 BORIS - syfte och innehåll aug (Rikscentrum Barnfetma, Huddinge)


Ladda ner ppt "Barn Obesitas Register I Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser