Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kort presentation av vad vi gör

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kort presentation av vad vi gör"— Presentationens avskrift:

1 Kort presentation av vad vi gör

2 Utvecklingscentrums uppgift
Verka för en utveckling av den skånska vården i den riktning som Skånsk Livskraft – vård och hälsa anger, det vill säga vården som skapas i mötet med patienten och vårt sätt att samarbeta kring denna process

3 Utvecklingscentrum ska
Tillvarata den utvecklingskraft som finns i verksamheterna i Region Skåne Samordna verksamhets- och kvalitetsutvecklings-arbetet inom Region Skåne Synliggöra och sprida den utveckling som redan pågår Skapa möjlighet till gemensamt lärande Bidra till att mätmetoder och dokumentation av resultat utvecklas

4 Utvecklingscentrum ska (forts.)
Visa på metodik och verktyg för förbättringsarbete Bidra till en effektivitet i verksamheten Medverka till utveckling av det vårdnära ledarskapet/medarbetarskapet: - Genombrottsmetodik - Bra mottagning (ökad tillgänglighet inom sjukvården) - Systemiska möten (sätt att ta till sig förändrings- arbete i verksamheten) - Förbättringsledarutbildning Etablera omvärldskontakter

5 I fokus för verksamheten
Vårdtagarfokuserad verksamhetsutveckling varför vi finns Resultatmätning och måluppfyllelse Tillgänglighet Kvalitet Kunskaps- och metodutveckling Patientsäkerhet Ledarskap vad vi jobbar med Tillvaratar och sprider kunskap / utvecklingsarbete Teknik och metoder Förbättringsarbete (Genombrott m.m.) Info/IT-utveckling Omvärldsbevakning Lärandet/ Lärande organisationer hur vi gör det En bättre vård för medborgarna verkan av vårt jobb

6 Utvecklingscentrum Vårdnära ledarskap Forsknings- plattform Dynamiska
konsekvensanalyser Processorientering • Kundorientering • Effektiv verksamhet • Helhetssyn • Samarbete • Systemkunskap i komplexa system Utvecklingscentrum Systemiskt tänkande Systemisk kunskap Systemiska möten Kvalitets- register Omvärldskontakter Kunskapsinhämtning Tillgänglighet 100 team klara 20 team genomgår Patientfokuserat förbättringsarbete med Genombrotts- metoden Spridning webben nyhetsbrev - föreläsningar

7 ”Vår värld” Utvecklingscentrum FoU Omvärldskontakter Sveriges kommuner
landsting Qulturum Memeologerna SLL VG Akademiråd (vetenskaplig förankring) Kommun- förbundet i Skåne Hälso- och sjukvårds- utveckling Lokala styrgrupper för närsjukvårdsutveckling FoU Hälso- och sjukvårdssektorn Informella forum (t.ex. läkargrupp) Regionala utvecklingssektorn Facklig idégrupp Brukargrupper Idéer, referenser, behov Koncernledning/ Regionstyrelse Programråd Inriktning och prioritering Utvecklingscentrum

8 Edward Demings 4 punkter
Utgå från kundens behov kunden har tolkningsföreträde för vad som är bra kvalitet Aktivt medarbetarskap -alla vill i grunden göra ett bra jobb Aktivt ledarskap stödja och skapa förutsättningar för innovationer Systemförståelse -medarbetarna måste se/förstå det gemensamma målet Källa (urval): The Deming Management Method (Mary Walton/Edward Deming)

9 Nolans förbättringsmodell
Vad vill vi åstadkomma? Mål! Hur vet vi att en förbättring är en förbättring? Mått! Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Idéer! Agera Planera Test! PDSA-cirkeln Studera Göra Källa: The Improvement Guide - A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance (Langly, Nolan et al)

10 Utvecklingscentrum på internet


Ladda ner ppt "Kort presentation av vad vi gör"

Liknande presentationer


Google-annonser