Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

U t v e c k l i n g s c e n t r u m Kort presentation av vad vi gör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "U t v e c k l i n g s c e n t r u m Kort presentation av vad vi gör."— Presentationens avskrift:

1 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Kort presentation av vad vi gör

2 www.skane.se/Utvecklingscentrum Utvecklingscentrums uppgift Verka för en utveckling av den skånska vården i den riktning som Skånsk Livskraft – vård och hälsa anger, det vill säga vården som skapas i mötet med patienten och vårt sätt att samarbeta kring denna process

3 www.skane.se/Utvecklingscentrum Utvecklingscentrum ska Tillvarata den utvecklingskraft som finns i verksamheterna i Region Skåne Samordna verksamhets- och kvalitetsutvecklings- arbetet inom Region Skåne Synliggöra och sprida den utveckling som redan pågår Skapa möjlighet till gemensamt lärande Bidra till att mätmetoder och dokumentation av resultat utvecklas

4 www.skane.se/Utvecklingscentrum Utvecklingscentrum ska (forts.) Visa på metodik och verktyg för förbättringsarbete Bidra till en effektivitet i verksamheten Medverka till utveckling av det vårdnära ledarskapet/medarbetarskapet: - Genombrottsmetodik - Bra mottagning (ökad tillgänglighet inom sjukvården) - Systemiska möten (sätt att ta till sig förändrings- arbete i verksamheten) - Förbättringsledarutbildning Etablera omvärldskontakter

5 www.skane.se/Utvecklingscentrum I fokus för verksamheten Resultatmätning och måluppfyllelse TillgänglighetKvalitet Kunskaps- och metodutveckling Patientsäkerhet Ledarskap Vårdtagarfokuserad verksamhetsutveckling Tillvaratar och sprider kunskap / utvecklingsarbete Teknik och metoder Förbättringsarbete (Genombrott m.m.) Info/IT-utvecklingOmvärldsbevakning Lärandet/ Lärande organisationer vad vi jobbar med hur vi gör det varför vi finns verkan av vårt jobb En bättre vård för medborgarna

6 www.skane.se/Utvecklingscentrum Kundorientering Effektiv verksamhet Helhetssyn Samarbete Systemkunskap i komplexa system Utvecklingscentrum Systemiskt tänkande Systemisk kunskap Systemiska möten Vårdnära ledarskap Forsknings- plattform Dynamiska konsekvensanalyser Processorientering Tillgänglighet 100 team klara 20 team genomgår Patientfokuserat förbättringsarbete med Genombrotts- metoden Spridning -webben -nyhetsbrev - föreläsningar Omvärldskontakter Kunskapsinhämtning Kvalitets- register

7 www.skane.se/Utvecklingscentrum Hälso- och sjukvårds- utveckling Lokala styrgrupper för närsjukvårdsutveckling FoU Hälso- och sjukvårdssektorn Informella forum (t.ex. läkargrupp) Regionala utvecklingssektorn Facklig idégrupp Brukargrupper Idéer, referenser, behovOmvärldskontakterSveriges kommuner landsting Qulturum Memeologerna SLL VG Akademiråd (vetenskaplig förankring) Kommun- förbundet i Skåne Koncernledning/ Regionstyrelse Programråd Inriktning och prioritering ”Vår värld” Utvecklingscentrum

8 www.skane.se/Utvecklingscentrum Edward Demings 4 punkter Systemförståelse -medarbetarna måste se/förstå det gemensamma målet Aktivt ledarskap -stödja och skapa förutsättningar för innovationer Aktivt medarbetarskap -alla vill i grunden göra ett bra jobb Utgå från kundens behov -kunden har tolkningsföreträde för vad som är bra kvalitet Källa (urval): The Deming Management Method (Mary Walton/Edward Deming)

9 www.skane.se/Utvecklingscentrum Nolans förbättringsmodell Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förbättring är en förbättring?Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Mål! Idéer! Mått! Test! PDSA-cirkeln StuderaGöra Planera Källa: The Improvement Guide - A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance (Langly, Nolan et al) Agera

10 www.skane.se/Utvecklingscentrum Utvecklingscentrum på internet www.skane.se/utvecklingscentrum


Ladda ner ppt "U t v e c k l i n g s c e n t r u m Kort presentation av vad vi gör."

Liknande presentationer


Google-annonser