Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vid en svår olycka måste vi ha hjälp av samhällets resurser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vid en svår olycka måste vi ha hjälp av samhällets resurser"— Presentationens avskrift:

1

2 Vid en svår olycka måste vi ha hjälp av samhällets resurser

3 Vi måste känna till hur samhällets resurser fungerar.

4 Vilka resurser har samhället?
Vad är det för hjälp jag får? Vilken utrustning kan jag förvänta mig att dom kommer med. Vilka kunskaper har dom om vår sport och tävlingsredskapen?

5 Samhällets resurser Polis Sjukvård SOS Alarm Räddningstjänst
POSOM (psykosocialt omhändertagande) Kyrkan

6 Samarbete Om man plötsligt skall samarbeta med en okänd part är det nästan omöjligt att kunna göra ett bra resultat Resultatet blir nästan alltid att den ena partnern blir passiviserad och inte når sin normala standard.

7 Man skall etablera ett samarbete mellan ”vår” sjuk och säkerhetspersonal och inkommande externa enheter Två parter skall bilda ett gemensamt team, utföra en svår och mycket komplicerad arbetsuppgift under en mycket pressad situation.

8 Är det någon som tror sig klara av detta utan noggranna förberedelser och träning?

9 Olycksplatsen Första ambulans på plats tar över ledningsansvar tillsammans med polis Detta är deras vardagliga arbetsuppgifter, ingen annan gör det jobbet bättre

10 SOS Alarm Samordning av samhällets resurser Överblick av resurser

11 Polis Avspärrningar Framkomlighet Utredningar

12 Sjukvården

13 Ledningsenhet Sjukvårdsledare Medicinskt ansvarig

14 Sjukvårdsledaren är sjukvårdens chef
samråder med medicinskt ansvarige måste ta hänsyn till medicinska bedömningar i sina beslut.

15 Sjukvårdsledaren Ansvar – säkerhet Resursbedömning Lägesbedömning
Samverkan med övriga organisationer Ansvar – säkerhet Resursbedömning Lägesbedömning Kontakt SOS Alarm, RMKL Anländande sjukvårdsresurser Avtransport Dokumentation Sammanfattning

16 Medicinskt ansvarig Fortlöpande kontakt med sjukvårdsledare
Bedöma tillvägagångssätt - t ex metod för losstagning Bedöma vart och hur patienten bäst transporteras Ansvara för att de medicinska åtgärderna dokumenteras Sammanfatta de medicinska åtgärderna vid teknisk genomgång, debriefing 16

17 Räddningstjänsten Erfarenhet Kunskap Utrustning Vana vid samverkan

18

19 Samverkan Samverkan operativ ledning Vårdprogram losstagning
Kamratstöd

20 Endast i egen organisation
Befälsrätt?? Endast i egen organisation

21 POSOM-grupp Socionomer Undersköterskor Präster Diakoner Kuratorer
Vårdbiträden Psykologer

22 Kyrkan Erfarenhet Vägledning Kunskaper o beteende Stöd

23 Sammanfattning Förberedelser Checklistor Övning Förberedelser

24


Ladda ner ppt "Vid en svår olycka måste vi ha hjälp av samhällets resurser"

Liknande presentationer


Google-annonser