Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HTA och ordnat införande av nya metoder i Hälso- och sjukvården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HTA och ordnat införande av nya metoder i Hälso- och sjukvården"— Presentationens avskrift:

1 HTA och ordnat införande av nya metoder i Hälso- och sjukvården
Rosemarie Klefsgård Vårdforskningsstrateg

2 Trender Budgetstyrning – kunskapsstyrning
Personbaserad – standardisering Fragmentering – processorientering Lokala enheter – gränsöverskridande Personalfokuserad – patientfokuserad Sluten kunskap – transparens Vårdinsatser – patientnyttan

3 Hur ska vi kunna hålla oss ajour med allt det nya?
Fler än 22 miljoner publicerade medicinska artiklar Nu produceras mer än 1 miljon nya artiklar per år 10–15% med bestående vetenskapligt värde Hur ska de som arbetar i vården hinna följa med?

4 Health Technology Assessment (HTA)
”Metod för systematisk granskning & utvärdering av det vetenskapliga underlaget för en behandling, teknik eller metod inom hälso- & sjukvården”

5 All världens forskning
Litteratursökning All världens forskning Sökning enligt bestämda kriterier Abstract Gallras ? Gallringsmall för Abstract Artiklar i fulltext Gallringsmall för fulltextartiklar Gallras ? Relevansbedömning Mall för relevansbedömning Gallras ? Kvalitetsbedömning Mall för kvalitetsbedömning Hög studiekvalitet Medelhög studiekvalitet Låg studiekvalitet K SBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering | Box 3657, Stockholm | Olof Palmes Gata 17 | 

6 HTA- samverkan i Sverige
Ökad samverkan med lokala/regionala HTA-enheter Gemensam produktion Utbildning, konferenser och workshops Prioriteringsstöd (underlag för eventuell utmönstring)

7 Lokala/regionala HTA-enheter
CAMTÖ - Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinsk metodik i Örebro läns landsting HTA-Centrum Västra Götalandsregionen SLL:s Metodråd Metodrådet, Sydöstra sjukvårdsregionen CMT Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Region Skåne

8

9 Sjukvård Utbildning Forskning

10 Sakkunniga (för aktuell fråga)
Styrgruppen FoOI Externa Ärenden Riktlinjer RS RS Styrgrupp SUS övriga styrgrupper Förvaltnings- chef Ledningsgrupp Ärende eller Fråga Nominering Styrgrupp FoOI AU ärendeberedning SUS Kliniker Beslut Sakkunniga (för aktuell fråga) Ordnat införande Rutinsjukvård Utveckling Forskning Stödprocesser Bibliotek Bygg/lokal Ekonomi Epicentrum Etiskt råd FoU-centrum HTA-enhet Investeringsgrupp Läkemedelsråd Regionala grupper Registercentrum Nominering sakkunniga SUS Institutioner

11 HTA– tre huvudkomponenter
EBM* Etik Ekonomi *Evidensbaserad medicin

12 Implementering och utmönstring
Ge hälso- och sjukvården vägledning när det gäller möjligheterna till att utmönstra metoder som har visats ha ogynnsam effekt, har visats sakna effekt eller inte är evidensbaserade

13 Var kan vi hämta den nya kunskapen
Kunskap Forskning Kvalitetsregister Avvikelser Health Technology Assessment Nationella vårdprogram Vårdhandbokens riktlinjer Internationella guidelines Standardvårdplaner (SVP)

14 Kunskapsstyrning på avdelningsnivå
Vad är det vi vill uppnå? Hur kommer vi att veta att en förändring är en förbättring? Planera (Plan) Pröva (Do) Analysera (Study) Agera (Act) Vilka förändringar resulterar i förbättringar?

15 Utmaningar Kunskapsstyrning Standardisering Processorientering
Gränsöverskridande Patientfokuserad Kunskap – transparens Patientnyttan

16 Vi som arbetar med HTA …om du vill veta mer om HTA i Region Skåne
Göran Hollenby Informatiker, utvecklare HTA Martin Laurell Läkare, enhetschef HTA Rosemarie Klefsgård Vårdforskningsstrateg Kjell Larsson Huvudsekr./HS-strateg

17 Länkar SBU – HTA-nätverkets databas
CRD – Centre for Reviews and Dissemination, York, UK HTA-centrum VGR – Västra Götalandsregionen Metodrådet SLL – Region Gotland – Stockholms läns landsting & Region Gotland CAMTÖ – Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinsk metodik i Örebro läns landsting (Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro) CMT – Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, Linköpings universitet IHE – Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi i Lund - hälsoekonomiska utvärderingar inom vård och omsorg


Ladda ner ppt "HTA och ordnat införande av nya metoder i Hälso- och sjukvården"

Liknande presentationer


Google-annonser