Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rosemarie Klefsgård Vårdforskningsstrateg HTA och ordnat införande av nya metoder i Hälso- och sjukvården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rosemarie Klefsgård Vårdforskningsstrateg HTA och ordnat införande av nya metoder i Hälso- och sjukvården."— Presentationens avskrift:

1 Rosemarie Klefsgård Vårdforskningsstrateg HTA och ordnat införande av nya metoder i Hälso- och sjukvården

2 2 Trender Budgetstyrning – kunskapsstyrning Personbaserad – standardisering Fragmentering – processorientering Lokala enheter – gränsöverskridande Personalfokuserad – patientfokuserad Sluten kunskap – transparens Vårdinsatser – patientnyttan

3 Hur ska vi kunna hålla oss ajour med allt det nya? Fler än 22 miljoner publicerade medicinska artiklar Nu produceras mer än 1 miljon nya artiklar per år 10–15% med bestående vetenskapligt värde Hur ska de som arbetar i vården hinna följa med?

4 Health Technology Assessment (HTA) ”Metod för systematisk granskning & utvärdering av det vetenskapliga underlaget för en behandling, teknik eller metod inom hälso- & sjukvården”

5 Litteratursökning SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering | Box 3657, 103 59 Stockholm | Olof Palmes Gata 17 | KSBU – Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården www.sbu.se All världens forskning Abstract Artiklar i fulltext Relevansbedömning Kvalitetsbedömning Sökning enligt bestämda kriterier Gallringsmall för fulltextartiklar Mall för relevansbedömning Mall för kvalitetsbedömning Hög studiekvalitet Medelhög studiekvalitet Låg studiekvalitet Låg studiekvalitet Gallras ? Gallringsmall för Abstract Gallras ?

6 HTA- samverkan i Sverige Ökad samverkan med lokala/regionala HTA-enheter Gemensam produktion Utbildning, konferenser och workshops Prioriteringsstöd (underlag för eventuell utmönstring)

7 Lokala/regionala HTA-enheter CAMTÖ - Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinsk metodik i Örebro läns landsting HTA-Centrum Västra Götalandsregionen SLL:s Metodråd Metodrådet, Sydöstra sjukvårdsregionen CMT Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Region Skåne

8 8

9 9 Sjukvård UtbildningForskning

10 Nominering Styrgrupp SUS övriga styrgrupper Ärende eller Fråga Ärende eller Fråga Styrgrupp FoOI AU ärendeberedning SUS Kliniker SUS Institutioner Nominering sakkunniga Sakkunniga (för aktuell fråga) Externa Ärenden Riktlinjer Externa Ärenden Riktlinjer Stödprocesser Bibliotek Bygg/lokal Ekonomi Epicentrum Etiskt råd FoU-centrum HTA-enhet Investeringsgrupp Läkemedelsråd Regionala grupper Registercentrum Stödprocesser Bibliotek Bygg/lokal Ekonomi Epicentrum Etiskt råd FoU-centrum HTA-enhet Investeringsgrupp Läkemedelsråd Regionala grupper Registercentrum Beslut Ordnat införande Rutinsjukvård Utveckling Forskning Ordnat införande Rutinsjukvård Utveckling Forskning Förvaltnings- chef Ledningsgrupp RS Styrgruppen FoOI RS

11 HTA– tre huvudkomponenter HTA EBM*EtikEkonomi *Evidensbaserad medicin

12 Implementering och utmönstring Ge hälso- och sjukvården vägledning när det gäller möjligheterna till att utmönstra metoder som har visats ha ogynnsam effekt, har visats sakna effekt eller inte är evidensbaserade

13 13 KunskapForskning Kvalitetsregister Avvikelser Health Technology Assessment Nationella vårdprogram Vårdhandbokens riktlinjer Internationella guidelines Standardvårdplaner (SVP) Var kan vi hämta den nya kunskapen

14 14 Kunskapsstyrning på avdelningsnivå Vilka förändringar resulterar i förbättringar? Vad är det vi vill uppnå? Hur kommer vi att veta att en förändring är en förbättring?

15 15 Utmaningar Kunskapsstyrning Standardisering Processorientering Gränsöverskridande Patientfokuserad Kunskap – transparens Patientnyttan

16 Vi som arbetar med HTA Göran Hollenby Goran.Hollenby@skane.se Informatiker, utvecklare HTAGoran.Hollenby@skane.se Martin Laurell Martin.Laurell@skane.se Läkare, enhetschef HTAMartin.Laurell@skane.se Rosemarie Klefsgård Rosemarie.Klefsgard@skane.se VårdforskningsstrategRosemarie.Klefsgard@skane.se Kjell Larsson Kjell.Larsson@skane.seKjell.Larsson@skane.se Huvudsekr./HS-strateg Göran Hollenby Goran.Hollenby@skane.se Informatiker, utvecklare HTAGoran.Hollenby@skane.se Martin Laurell Martin.Laurell@skane.se Läkare, enhetschef HTAMartin.Laurell@skane.se Rosemarie Klefsgård Rosemarie.Klefsgard@skane.se VårdforskningsstrategRosemarie.Klefsgard@skane.se Kjell Larsson Kjell.Larsson@skane.seKjell.Larsson@skane.se Huvudsekr./HS-strateg …om du vill veta mer om HTA i Region Skåne www.skane.se/sus/hta …om du vill veta mer om HTA i Region Skåne www.skane.se/sus/hta

17 17 Länkar SBU – HTA-nätverkets databas CRD – Centre for Reviews and Dissemination, York, UK HTA-centrum VGR – Västra Götalandsregionen Metodrådet SLL – Region Gotland – Stockholms läns landsting & Region GotlandMetodrådet SLL – Region Gotland – Stockholms läns landsting & Region Gotland CAMTÖ – Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinsk metodik i Örebro läns landsting (Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro)CAMTÖ – Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinsk metodik i Örebro läns landsting (Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro) CMT – Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, Linköpings universitetCMT – Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, Linköpings universitet IHE – Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi i Lund - hälsoekonomiska utvärderingar inom vård och omsorgIHE – Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi i Lund - hälsoekonomiska utvärderingar inom vård och omsorg


Ladda ner ppt "Rosemarie Klefsgård Vårdforskningsstrateg HTA och ordnat införande av nya metoder i Hälso- och sjukvården."

Liknande presentationer


Google-annonser