Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

april 2015 ha 1 Välkommen till FÖRARUTBILDNING RALLYCROSS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "april 2015 ha 1 Välkommen till FÖRARUTBILDNING RALLYCROSS."— Presentationens avskrift:

1

2 april 2015 ha 1 Välkommen till FÖRARUTBILDNING RALLYCROSS

3 april 2015 ha 2Utbildningen Grundutbildningen för blivande Rallycrossförare är en teoretisk utbildning som innehåller orientering om Bilsportens organisation, Gemensamma regler, Tävlingsregler samt Tekniska regler.

4 april 2015 ha 3 Målsättningen: Att skapa förståelse för regler Regler är till för, och skapade så, att tävlandet kan ske på lika villkor. Regler är till för, och skapade så, att tävlandet kan ske på lika villkor. Rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. Rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler.

5 april 2015 ha 4 4 Bilsportens organisation Svensk Bilsport leds av Svenska Bilsportsförbundet (SBF). Bilsportförbundet är ett specialförbund inom Riksidrottsförbundet. Svenska Bilsportförbundet har sitt kansli i Sollentuna. Sverige är uppdelat i tolv Distrikt, som leder motorsporten regionalt. Inom Förbundet finns över 500 klubbar som arrangerar tävlingar m.m. I någon av dessa klubbar måste du vara medlem i för att kunna vara med och tävla. Bilsportens organisation Svensk Bilsport leds av Svenska Bilsportsförbundet (SBF). Bilsportförbundet är ett specialförbund inom Riksidrottsförbundet. Svenska Bilsportförbundet har sitt kansli i Sollentuna. Sverige är uppdelat i tolv Distrikt, som leder motorsporten regionalt. Inom Förbundet finns över 500 klubbar som arrangerar tävlingar m.m. I någon av dessa klubbar måste du vara medlem i för att kunna vara med och tävla.

6 april 2015 ha 5 Bilsport för alla !

7 april 2015 ha 6 Krav på en hierarkisk struktur! Förbundsårsmötet (medl.) Förbundsstyrelsen ----------------------------- Utskott Kommittéer Ledare/funktionärer Klubbar Klubbmedlemmar Delegering - Ansvar!

8 april 2015 ha 7 Bilsportens Regler Alla regler är skrivna så att följande krav ska uppfyllas: Skapa sportslig rättvisa. Uppnå godtagbar säkerhet Uppfylla Bilsportförbundets värdegrund

9 april 2015 ha 8 Bilsportens Regler G = Gemensamma regler RC = Regler för Rallycross RC-T = Tekniska regler för Rallycross Bilsportens tävlingsregler och tekniska regler fastställs av Förbundsstyrelsen. Regeländringar under löpande år kan ske av tvingande skäl, och uppdaterade regler finnas på Bilsportens officiella organ (WWW.sbf.se) Regelbokens avsnitt innehåller följande:

10 april 2015 ha 9 Reglers tillämpning Om något, sportsligt eller tekniskt som ej förutsatts eller upptagits i reglerna, används så att det framstår som osportsligt eller ger fördel, är det ej tillåtet. D.v.s. allt som inte uttryckligen finns angivet i gällande regler är i princip förbjudet. Varje sportgrensutskott ansvarar för tolkningar och anvisningar för respektive sportgrensregler. Förbundsstyrelsen ansvarar för övriga regler.

11 april 2015 ha 10 Så blir Du Rallycrossförare Licensutbildning genomförs av godkänd utbildare. Utbildningsintyg - Intyg från förarutbildningen är giltigt under 6 månader, - Förare fr.o.m. det år de fyller 16 och t.o.m. det år de fyller 20 benämns Juniorer. Nationell licens - Intyg enligt ovan, gäller i 6 månader - Förare som innehar SBF-licens i annan sportgren kan efter prövning få nationell licens i Rallycross efter att ha genomgått nödvändig teoretisk utbildning.

12 april 2015 ha 11

13 april 2015 ha 12 Doping Idrottsutövare får inte använda stimulerande medel, anabola steroider eller på annan konstlad väg på sätt som är förbjudet enligt RF:s dopingbestämmelser. Deltagare och funktionärer får inte använda alkohol i samband med tävling/uppvisning eller träning. Det är förbjudet att vid deltagande i tävling, uppvisning eller träning inom motorsport vara under behandling med läkemedel som försämrar reaktionsförmågan, synen, hörseln eller koncentrationsförmågan.

14 april 2015 ha 13 Förutsättningar Grundregler - Tävlingsbanan måste ligga på inhägnat område. - Tävlingsområdet skall uppfylla kraven i Rikspolisstyrelsens författningssamling samt från övriga myndigheter. - Tävlingsbanan ska besiktigas av godkänd besiktningsman.

15 april 2015 ha 14 Miljö Svenska Bilsportförbundets Miljöpolicy: ”Svenska Bilsportförbundets klubbar, och dess medlemmar, förbinder sig att följa Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy och att sprida kännedom om denna.”

16 april 2015 ha 15Miljö Bilsportens tävlande och ledare förbinder sig att: - Vid all verksamhet visa respekt för den gemensamma miljön. - Använda bränslen minimerar påverkan på miljön. - Anpassa och begränsa ljudet från fordon och anläggningar så att verksamhet även kan bedrivas i samhällsnära områden. - Alltid minimera miljöpåverkan även i kringverksamheten. - Handskas miljöriktigt med allt material såsom t ex bränslen, oljor och andra vätskor liksom batterier och uttjänta bildelar. - Efter träning och tävling; ta hand om förbrukat materiel och/eller lämna det vid därför avsedd plats. - Förebygga miljöincidenter.

17 april 2015 ha 16 Miljö Svenska Bilsportförbundet förbinder sig att: - Vid regelskrivningar väga in miljömässiga aspekter. - På ett aktivt sätt delta i den tekniska utvecklingen för miljömässigt bättre fordon. - Genom utbildning och miljöcertifiering öka miljöengagemanget för utövare, funktionärer och övriga medverkande. - Aktivt arbeta med frågor inom miljöområden som kan ha betydelse för bilsportens utövare samt delta i miljödebatten.

18 april 2015 ha 17 Förarklasser Senior Senior Junior Junior

19 april 2015 ha 18 Tävlingsformer RallycrossBacke

20 april 2015 ha 19 Rallycrossbana

21 april 2015 ha 20 Tävlingsbestämmelser Öppen nationell tävling med publik Öppen nationell tävling med publik Lokal tävling (alltid utan publik) Lokal tävling (alltid utan publik) Begränsningar kan beslutas av sportgrensutskott, distrikt och/eller klubb.

22 april 2015 ha 21 Före tävling Annonser Annonser Kalender; lokal, regional, riks Kalender; lokal, regional, riks Inbjudan ger alla detaljer om tävlingen Inbjudan ger alla detaljer om tävlingen Arrangören kan komma att gallra Arrangören kan komma att gallra

23 april 2015 ha 22 Tävlingsinbjudan Hur gör man en anmälan till en tävling? På vanlig pappersblankett eller On Line På Internet Var finner man tävlingsinbjudan? Via SBF/Utskottets hemsida Klubbarnas hemsidor Distriktens hemsidor

24 april 2015 ha 23 Tävlingsinbjudan Vilka punkter i inbjudan är viktigast ? Vad gäller då anmälan är gjord?

25 april 2015 ha 24 Funktionärer Tävlingsledare Tävlingsledare Bitr. tävlingsl. (Racecontrol) Bitr. tävlingsl. (Racecontrol) Domarjury Domarjury Chefstekniker Chefstekniker Miljöchef Miljöchef Tävlingssekreterare Tävlingssekreterare Depåchef Depåchef Starter Starter Start/målfunktionär (fakta) Start/målfunktionär (fakta) Banchef Banchef Säkerhetschef Säkerhetschef SjukvårdspersonalSjukvårdspersonal BrandpersonalBrandpersonal Posteringschef Posteringschef PosteringspersonalPosteringspersonal

26 april 2015 ha 25 Tävlings D agen

27 april 2015 ha 26 Tävlingsdagen Anmälan & Besiktning Anmälan & Besiktning MAX GÅFART I DEPÅNMAX GÅFART I DEPÅN Visar licens/er och ev. betalar startavgift.Visar licens/er och ev. betalar startavgift. Teknisk kontroll av bilen (Besiktning) – Sker på anvisad plats. – Endast förare och bil skall närvara vid besiktning – Bilen skall vara startklar – Personlig utrustning skall medföras

28 april 2015 ha 27 Tävlingsdagen Rundvandring Rundvandring Alla bör gå ett varv för att bekanta sig med banan. Lägg märke var posteringarna finns. Alla bör gå ett varv för att bekanta sig med banan. Lägg märke var posteringarna finns.

29 april 2015 ha 28 Tävlingsdagen Förarsammanträde Förarsammanträde Närvaroplikt Upprop/signering Information Frågor

30 april 2015 ha 29 Starten Håll koll på vilket heat du skall köra. Håll koll på vilket heat du skall köra. Kör fram till lottningsfållan. Kör fram till lottningsfållan. 2-minutsregeln! 2-minutsregeln! Uppställning på startplatta. Uppställning på startplatta. Start, med ljus eller flagga. Start, med ljus eller flagga. Tjuvstart medför påföljd och omstart. Tjuvstart medför påföljd och omstart.

31 april 2015 ha 30

32 april 2015 ha 31 Tävlingsnummer Tävlingsnummer ska vara svarta på vit botten. Min. höjd ska vara 20 cm. och ska anbringas enligt arrangörens anvisning.

33 april 2015 ha 32 Flaggor/ljussignaler

34 april 2015 ha 33 Flaggor/ljussignaler

35 april 2015 ha 34 Körregler Föraren skall uppträda sportsligt. Föraren skall uppträda sportsligt. Påkörning avsiktligt är förbjudet Påkörning avsiktligt är förbjudet En förare får ej hindra en medtävlande att köra om. En förare får ej hindra en medtävlande att köra om. Förbjudet att köra mot banans färdriktningen under pågående heat Förbjudet att köra mot banans färdriktningen under pågående heat Stopp på bilen; lämna bilen & sätt dig själv i säkerhet. Stopp på bilen; lämna bilen & sätt dig själv i säkerhet. Förbjudet att laga bilen ute på banan Förbjudet att laga bilen ute på banan Teknisk fel på bil under heat; kör till depå! Teknisk fel på bil under heat; kör till depå!

36 april 2015 ha 35 Förbjudet att göra Tjuvstarta Tjuvstarta För tidigt spårbyte För tidigt spårbyte Vända medtävlande Vända medtävlande Köra utanför banan Köra utanför banan Använda annan bil som broms Använda annan bil som broms Hindra omkörning Hindra omkörning Strunta i flagg-/ljussignaler Strunta i flagg-/ljussignaler

37 april 2015 ha 36 Teknisk flagga Framruta eller sidoruta på förarsidan sönder. Framruta eller sidoruta på förarsidan sönder. Huvar eller andra delar som ej sitter fast. Huvar eller andra delar som ej sitter fast. Dålig sikt (smutsig ruta) etc. Dålig sikt (smutsig ruta) etc. Ljuddämpare saknas. Ljuddämpare saknas. Brand i bilen. Brand i bilen. Öppen dörr eller frilagd interiör. Öppen dörr eller frilagd interiör.

38 april 2015 ha 37 Målgång Alla som får målflagga har placerat sig i heatet. Alla som får målflagga har placerat sig i heatet. Har Du passerat startlinjen får Du placering efter antal körda varv. Har Du passerat startlinjen får Du placering efter antal körda varv. Målflaggan betyder att heatet är avslutat. Målflaggan betyder att heatet är avslutat. Man kan få målflagga fast man ej kört alla varv. Man kan få målflagga fast man ej kört alla varv.

39 april 2015 ha 38 Efter tävlingen Prisutdelning/klädsel Prisutdelning/klädsel Städa efter dig i depån Städa efter dig i depån

40 april 2015 ha 39Flaggsignaler Svart/vit - Observation Svart/vit - Observation Meddelas under pågående heat och innebär att den tävlande är under observation och kan komma att bestraffas.Meddelas under pågående heat och innebär att den tävlande är under observation och kan komma att bestraffas. Svart – Uteslutning ur heat Svart – Uteslutning ur heat Meddelas den tävlande under heat och föraren skall omgående lämna banan. Får även meddelas efter avslutat heat.Meddelas den tävlande under heat och föraren skall omgående lämna banan. Får även meddelas efter avslutat heat. Bestraffningen innebär att den tävlande i kvalheatet mister sin placering. Sker bestraffningen i någon av finalerna erhåller den tävlande sista placering.Bestraffningen innebär att den tävlande i kvalheatet mister sin placering. Sker bestraffningen i någon av finalerna erhåller den tävlande sista placering.

41 april 2015 ha 40 Tävlingsbestraffningar Vem kan bestraffas? Vem kan bestraffas? Endast föraren kan tävlingsbestraffasEndast föraren kan tävlingsbestraffas Vad kan bestraffas? Vad kan bestraffas? Brott mot tävlingsreglernaBrott mot tävlingsreglerna Brott mot säkerhetsföreskrifternaBrott mot säkerhetsföreskrifterna Osportsligt uppträdandeOsportsligt uppträdande Brott mot miljöreglernaBrott mot miljöreglerna

42 april 2015 ha 41 Tävlingsbestraffningar Vad blir straffet ? Vad blir straffet ? VarningVarning Uteslutning ur heatUteslutning ur heat TävlingsböterTävlingsböter Diskvalifikation (uteslutning ur tävling)Diskvalifikation (uteslutning ur tävling) Tävlingsledare eller bitr. tävlingsled. (Racecontrol) utdelar bestraffningar Tävlingsledare eller bitr. tävlingsled. (Racecontrol) utdelar bestraffningar

43 april 2015 ha 42 Förbundsbestraffningar RF 14 BESTRAFFNINGSÄRENDEN Omfattning Enskild medlem inom RF. Enskild medlem inom RF. Funktionär. Funktionär. Annan som biträder tävlande oavsett medlemskap Annan som biträder tävlande oavsett medlemskap

44 april 2015 ha 43 Förbundsbestraffningar RF 14 Förseelser 2. Anmält sig, men inte kommer. 2. Anmält sig, men inte kommer. 3. Annonserat om deltagare felaktigt. 3. Annonserat om deltagare felaktigt. 4. Avstängd, men ändå deltar. 4. Avstängd, men ändå deltar. 6. Tillåter deltagande trots avstängning. 6. Tillåter deltagande trots avstängning. 7. Uppträder otillbörligt. 7. Uppträder otillbörligt. 8. Våld. 8. Våld. 9. Osanna uppgifter. 9. Osanna uppgifter. 10. Falsk anmälan. 10. Falsk anmälan. 11. Utbetalt eller fått pengar orätt. 11. Utbetalt eller fått pengar orätt. 12. Otillbörlig förmån. 12. Otillbörlig förmån. 13. Skadat Bilsportens anseende 13. Skadat Bilsportens anseende 14. Brutit mot Bilsportens regler 14. Brutit mot Bilsportens regler 15. Ekonomiska falsarier som skadat org. anseende. 15. Ekonomiska falsarier som skadat org. anseende. 16. Brott mot stadgar eller fattade beslut. 16. Brott mot stadgar eller fattade beslut.

45 april 2015 ha 44 Protester Vad kan föraren inte protestera mot? Vad kan föraren inte protestera mot? Vad kan föraren protestera mot? Vad kan föraren protestera mot? Vilka tidsfrister för protester finns? Vilka tidsfrister för protester finns? Hur går protestförfarandet till? Hur går protestförfarandet till? Hur behandlas protesten? Hur behandlas protesten? Hur delges beslutet? Hur delges beslutet?

46 april 2015 ha 45 Tidsfrister för protester Medtävlares behörighet; 1 tim. före start. Medtävlares behörighet; 1 tim. före start. Tävlingens längd; 1 tim. före första start. Tävlingens längd; 1 tim. före första start. Beslut av besiktningsman;10 min efter beslut. Beslut av besiktningsman;10 min efter beslut. Fordons behörighet;30 min efter tävling. Fordons behörighet;30 min efter tävling. Fel under tävling; 10 min efter avslutat heat. Fel under tävling; 10 min efter avslutat heat. Placering i resultatlista Placering i resultatlista heat-/slutresultat; 30 min efter att det anslagits. heat-/slutresultat; 30 min efter att det anslagits.

47 april 2015 ha 46 Protester Endast förare äger rätt att protestera Endast förare äger rätt att protestera Protesten skall vara skriftlig, underskriven av föraren, samt åtföljd av protestavgift Protesten skall vara skriftlig, underskriven av föraren, samt åtföljd av protestavgift Seniorer; 1000 Kr. (2011) Seniorer; 1000 Kr. (2011) Juniorer, under 18 år; 500 Kr. (2011) Juniorer, under 18 år; 500 Kr. (2011)

48 april 2015 ha 47 Tävlingsböter Max 25 000 KRONOR Max 25 000 KRONOR Betalas senast på 5:e dagen efter det att beslutet meddelats För att få delta i en tävling krävs att deltagaren inte är skyldig för obetalda tävlings- eller förbundsböter. För att få delta i en tävling krävs att deltagaren inte är skyldig för obetalda tävlings- eller förbundsböter.

49 april 2015 ha 48 Tekniska regler

50 april 2015 ha 49 Besiktning Bilen i tävlingsfärdigt skick Vagnboken Personlig utrustning

51 april 2015 ha 50 Personlig utrustning I din skyddsutrusning ingår: godkänd hjälm samt overall, skor, handskar, strumpor och underställ. Allt av flamsäkert material. Från 2012 HANS-skydd eller motsv.

52 april 2015 ha 51 Säkerhetsutrustning Stol Stol Bälte Bälte Skyddsbur Skyddsbur Huvudströmbrytare Huvudströmbrytare FÖNSTERNÄT

53 april 2015 ha 52Bilen Avregistrera Avregistrera Kolla motor, växellåda, bromsar & stötdämpare Kolla motor, växellåda, bromsar & stötdämpare Rensa från inredning Rensa från inredning Laga rost, täta kupén Laga rost, täta kupén Förstärk infästningar till skyddsburen Förstärk infästningar till skyddsburen Montera skyddsburen Montera skyddsburen Sätt in stol och bälte Sätt in stol och bälte Sätt fast batteri och bränsletank Sätt fast batteri och bränsletank Huvar och dörrlås Huvar och dörrlås Bogseranordning Bogseranordning Ljuddämpare och katalysator Ljuddämpare och katalysator Rutor Rutor Besiktigas av godkänd vagnboksutfärdare Besiktigas av godkänd vagnboksutfärdare


Ladda ner ppt "april 2015 ha 1 Välkommen till FÖRARUTBILDNING RALLYCROSS."

Liknande presentationer


Google-annonser