Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvårdsenheten. Hälsoinformatik Uppdraget Att med nationella termer som utgångspunkt skapa landstingsgemensamma termer, definitioner, rutiner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvårdsenheten. Hälsoinformatik Uppdraget Att med nationella termer som utgångspunkt skapa landstingsgemensamma termer, definitioner, rutiner."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvårdsenheten

2 Hälsoinformatik Uppdraget Att med nationella termer som utgångspunkt skapa landstingsgemensamma termer, definitioner, rutiner och regelverk för en säker informationsför- sörjning kring patienternas vård även vid byte av hälso- och sjukvårdspersonal, klinik eller vårdgivare. Att genom standardisering skapa ökad kvalité på utdata för att öka patientsäkerheten samt underlätta verksamhetsuppföljning och rapportuttag. ” dvs skapa ”Trafikregler” för vårddokumentation Aktiviteter 2008 Besökstyper Sökord i journal Journaltyper Besöks- kontakt- & remissorsak kvalitetsgranskning och leverans av besök/vårdtillfällen inkl diagnos för 2007 till PAR, SoS Patientdatalagen Termdatabas Webbsida Organisationsstruktur Omvärldsbevakning Behov av nya koder

3 Vårdjuridik Uppdraget Att i ett strategiskt och praktiskt perspektiv ge stöd till verksamheten och de enskilda medarbetarna inom området vårdjuridik Prioriterat arbete 2008 - Patientdatalagen med tolkning - Regelverk - Anvisningar - Dokumentation - Information Syftet Att verka för ett gemensamt synsätt i vårdjuridiska frågor Att stödja kunskapsuppbyggnad inom området vårdjuridik Att översätta juridiken i praktiska anvisningar

4 Tillgänglighet Stödja Handlingsplan Rapportera

5 Patientsäkerhetsarbete Ett arbete som syftar till att analysera, fastställa och undanröja orsaker till risker, tillbud och negativa händelser Målet – att halvera antalet vårdskador - Händelseanalyser - Avikelsehanteringsprocessen - Analyser av LÖF, HSAN och Lex Maria - Patientsäkerhetsarbete t ex ”VRISS” och Vårdprevention Säker vård

6 Läkemedelsuppföljning i samverkan Användningen → kostnadseffektivitet → säkerhet Försörjningen → Styrgrupp läkemedel → Samverkansgruppen för länets läkemedelsförsörjning

7 Förbättrings- & utvecklingsarbete Initiera förbättringsarbete Utbildning - förbättringskunskap Metodstöd

8 FoU Stimulera Stödja Samverka Sprida Samordna

9 MONICA:s befolkningsundersökning Återkommande kartläggningar avseende trender i riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom Start i januari 2009 2 500 slumpvis utvalda män och kvinnor i åldrarna 25-74 år i Norrbotten och Västerbotten deltar i undersökningen


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvårdsenheten. Hälsoinformatik Uppdraget Att med nationella termer som utgångspunkt skapa landstingsgemensamma termer, definitioner, rutiner."

Liknande presentationer


Google-annonser