Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VACCINATION VATTENKOPPOR BÄLTROS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VACCINATION VATTENKOPPOR BÄLTROS."— Presentationens avskrift:

1 VACCINATION VATTENKOPPOR BÄLTROS

2

3 VZV varicella zoster virus

4 Varicella

5 Varicella Zoster virusinfektion

6 Varicella

7 Varicella

8 Bakteriell hudinfektion varicella

9 Bullös hematom varicella

10 Varicellakomplikation

11 Varicella

12 Varicella

13

14 Herpes zoster Bältros

15 Herpes zoster Bältros

16 Varicella

17

18 DAGS ATT VACCINERA? VILKEN ÅSIKT HAR HÄLSO - OCH SJUKVÅRDSPERSONAL OM INFÖRANDE AV VACCINATION MOT VATTKOPPOR OCH BÄLTROS?

19 Hypotes Personal vid infektionskliniken är mer positiv till införande av vaccination i allmänhet och varicella/zoster i synnerhet jämfört med övrig vårdpersonal Bakgrund: Vid infektionsklinik vårdas barn med komplikationer efter varicella liksom vuxna med svår herpes zoster vilket ökar medvetenheten om vaccinationsbehov

20 Vad vet vårdpersonal på olika arbetsplatser?
Om varicella/zoster vaccin Om övriga framtida vaccin Om de infektionssjukdomar,som ingår i det nuvarande vaccinationsprogrammet i barnhälsovården

21 Kunskap om sjukdomens svårighetsgrad
Hur allvarlig/banal är vattenkoppor? Hur är allvarlig/banal bältros?

22 Kvantitativ studie Enkät
En jämförande studie mellan personalens synpunkter vid infektionskliniken och barnkliniken vid Östra sjukhuset Göteborg och vid barnmottagningar och BVC (barnavårdscentral) och skolhälsovård

23 Tillfrågas 100 sjuksköterskor från barnkliniken
Alla läkare från barnkliniken Alla sjuksköterskor, undersköterskor från infektionskliniken Alla läkare från infektionskliniken Skolhälsovård alla sjuksköterskor 160 pers Alla läkare från barnmottagningarna 100 sjuksköterskor från BVC

24 Statistik Epi info via CDC Center for Diseases Control Atlanta
Frågor förprogrammeras Svar analyseras i färdigställda dataprogram

25 Publikation MPH Master of Public Health vid NHV Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap Läkartidningen ESPID (European Society of Pediatric Infectious Diseases)

26 Målsättning Att stimulera till fortsatt god vaccinationstäckning i barnhälsovårdsprogrammet Att med nya vaccin förebygga kända infektionssjukdomar Att bibehålla fortsatt god kunskap om värdet av vaccination hos framtida hälso- och sjukvårdspersonal

27 Övriga framtida vaccin
Vilka framtida vaccin prioriteras i barnhälsovårdsprogrammet? Hur är personalens attityd mot dessa sjukdomar jämfört med vattkoppssjukdomen?

28 Framtida vaccin Hepatit B Rotavirus Hepatit A Varicella/Herpes zoster
Meningocock Pneumocock Influensa RS-virus (respiratory syncytial) Papillomavirus Övriga virus Övriga bakterier


Ladda ner ppt "VACCINATION VATTENKOPPOR BÄLTROS."

Liknande presentationer


Google-annonser