Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsdirektörens stab Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ( Del 2; från 7 kap, 23 §) Träder i kraft den 1 januari 2011 Britta Svensson, oktober 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsdirektörens stab Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ( Del 2; från 7 kap, 23 §) Träder i kraft den 1 januari 2011 Britta Svensson, oktober 2010."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsdirektörens stab Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ( Del 2; från 7 kap, 23 §) Träder i kraft den 1 januari 2011 Britta Svensson, oktober 2010

2 Landstingsdirektörens stab Britta Svensson, nov 2011 Åtgärder mot vårdgivare Om Socialstyrelsen anser att det föreligger underlåtenhet som medför fara för patientsäkerheten kan Socialstyrelsen förelägga vårdgivaren eller enheten att fullgöra sina skyldigheter. Vitesföreläggande kan sättas ut. Socialstyrelsen kan förbjuda verksamhet om patientsäkerheten är i fara i minst sex månader, längre om det finns synnerliga skäl. 7 kap, 23-28§

3 Landstingsdirektörens stab Britta Svensson, nov 2011 Åtgärder mot hälso- och sjukvårdspersonal Om Socialstyrelsen får kännedom om att hälso- och sjukvårdspersonal inte fullgör sina skyldigheter ska Socialstyrelsen vidta åtgärder för att skyldigheterna ska fullgöras Om hälso- och sjukvårdspersonal är skäligen misstänkt för att i yrkesutövningen begått brott kan Socialstyrelsen eller HSAN göra anmälan till åtal 7 kap, 29 §

4 Landstingsdirektörens stab Britta Svensson, nov 2011 Åtgärder mot legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Om Socialstyrelsen anser att det finns skäl för beslut om prövotid återkallelse av legitimation återkallelse av annan behörighet att utöva yrket inom hälso- och sjukvård eller begränsning av förskrivningsrätt ska detta anmälas till HSAN 7 kap, 30§

5 Landstingsdirektörens stab Britta Svensson, nov 2011 Prövotid och återkallelse av legitimation Erinran och varning upphör Prövotid om tre år (gäller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal) ska beslutas - vid oskicklighet som har betydelse för patientsäkerheten - vid brott eller brottsmisstanke - vid underlåtelse att följa föreskrifter och riktlinjer som har betydelse för patientsäkerheten - andra omständigheter - vid sjukdom 8 kap 1 §

6 Landstingsdirektörens stab Britta Svensson, nov 2011 Prövotidsplan I beslut om prövotid ska en prövotidsplan upprättas som den legitimerade ska följa Förslag till prövotidsplan upprättas av Socialstyrelsen och om det är möjligt i samråd med den legitimerade 8 kap, 2§

7 Landstingsdirektörens stab Britta Svensson, nov 2011 Återkallelse av legitimation Vid Grov oskicklighet vid yrkesutövningen Vid underlåtelse att följa prövotidsplan I och utanför yrkesutövningen begått allvarligt brott På annat sätt visat sig olämplig i sin yrkesutövning 8 kap, 3-4 §

8 Landstingsdirektörens stab Britta Svensson, nov 2011 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd HSAN ska - pröva frågor om prövotid - återkalla legitimationer - återkalla annan behörighet att utöva yrket inom hälso- och sjukvården - begränsa förskrivningsrätt samt - sköta ansökningar om legitimation


Ladda ner ppt "Landstingsdirektörens stab Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ( Del 2; från 7 kap, 23 §) Träder i kraft den 1 januari 2011 Britta Svensson, oktober 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser