Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luftföroreningar och hälsa Kristina Jakobsson Yrkes- och miljömedicinska kliniken Lund 2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luftföroreningar och hälsa Kristina Jakobsson Yrkes- och miljömedicinska kliniken Lund 2005."— Presentationens avskrift:

1 Luftföroreningar och hälsa Kristina Jakobsson Yrkes- och miljömedicinska kliniken Lund 2005

2 Studier av hälsoeffekter Tvärsnittsundersökningar Tidsserier i en befolkning Korttidsstudier i utvalda grupper (panel) Långtidsstudier i utvalda grupper Experimentella studier

3 Hälsoeffekter – vad har mätts? sot PM 10 (<10μm) PM 2.5 PM 1 PM 0.1(ultrafina) KolmonoxidCO OzonO 3 KvävedioxidNO 2 SvaveldioxidSO 2 med flera ….

4 Reassessment of the Lethal London Fog of 1952: Novel Indicators of Acute and Chronic Consequences of Acute Exposure to Air Pollution Michelle L. Bell and Devra Lee Davis Environ Health Perspect 109 (suppl 3):389–394 (2001). The London Fog of 1952

5 Cooking on open fire indoors? Indoor smoke? –50% unprocessed biomass fuel –Particle counts 10-100 times increased Study group –1058 Mayan highland children 4-6 ys in Guatemala –ISAAC-questionnaire –PM3.5 (24 h mean, µg/m3): Chimney 330 Gas + open fire 1200 Open fire1930 Schei M et al. J Expo Anal Environ Epidemiol 2004;14(Suppl 1):110-7

6 Cooking on open fire indoors? Open fire vs chimney Wheeze ever: OR=2.0 (1.1-3.7) Wheeze last 12 months OR= 3.4 (1.3-8.5) Schei M et al. J Expo Anal Environ Epidemiol 2004;14(Suppl 1):110-7

7 Påverkan på lungornas utveckling Longitudinell studie –Californien, 12 platser –1759 barn följda mellan 10 och 18 års ålder Exponeringsmått –Mätserier på respektive ort –NO2, O3, PM 2.5, PM10 m fl Lungfunktion (FEV1) –80 ml (95% CI: 6-153 ml) lägre för 23 µg/m 3 skillnad i PM 2.5 Subnormal lungfunktion (FEV1<80% förväntat) –5-faldig skillnad (8% vs 1.5%) för 23 µg/m 3 skillnad i PM 2.5 Gauderman et al. N Engl J Med 2004;351:1057-67

8 Hälsoeffekter av luftföroreningar Lung- och luftvägssjukdom –Nedsatt lungfunktion –Ökad retbarhet i luftrören –Astma (ökade besvär, ökad risk för astmasjukdom, dödsfall) –Luftvägsinfektioner (även dödsfall; barn och gamla känsligast) –Lungcancer

9 Hälsoeffekter av luftföroreningar Lung- och luftvägssjukdom –Nedsatt lungfunktion –Ökad retbarhet i luftrören –Astma (ökade besvär, ökad risk för astmasjukdom, dödsfall) –Luftvägsinfektioner (även dödsfall; barn och gamla känsligast –Lungcancer Hjärt-kärlsjukdom –Hjärtinfarkt (insjuknande, död) –Stroke(?)

10 Hälsoeffekter av luftföroreningar Lung- och luftvägssjukdom –Nedsatt lungfunktion –Ökad retbarhet i luftrören –Astma (ökade besvär, ökad risk för astmasjukdom, dödsfall) –Luftvägsinfektioner (även dödsfall; barn och gamla känsligast –Lungcancer Hjärt-kärlsjukdom –Hjärtinfarkt (insjuknande, död) –Stroke(?) Reproduktion –Neonatal mortalitet (ffa luftvägssjukdom) –Lägre födelsevikt? –Intra-uterin död??

11 Mekanismer (från Utell et al 2002)

12 Ingen nedre tröskel för effekt Risk Dos

13 Exponeringsnivåer i den kaliforniska studien (genomsnittsnivå 1994-2000)

14

15 Forsberg et al. Ambio Vol. 34, No. 1, February 2005 PM 10Skåne landsbygd - 7 mån livslängd, +99 förtida dödsfall tätort - 10 mån livslängd +830 förtida dödsfall (2838-7730)

16 Vedrök - riskskattning Meteorologin betyder mycket för exponeringen Inversion under vintersäsongen ger kraftigt ökade halter lokalt (100 m från källan) Det lokala tillskottet kan vara 10-faldigt högre nära hög-emitterande vedpannor* RISKSKATTNING FÖR BESVÄR: vet vi snart för Skåne RISKSKATTNING FÖR DÖDLIGHET: Forsberg et al. Ambio Vol. 34, No. 1, 2005 Man har skattat att sådana ”hot-spot”-källor* kan ge 50-170 förtida dödsfall per år i landet, dvs ungefär motsvarande det generella bidraget av vedeldning

17 Riskskattning Ökning av PM10 med 10 µg/m 3 Riskökning Inläggning på sjukhus pga astma1-12 % Astmasymptom3-11 % Hosta5-8 % Hjärt-lungsjukdom6-9% Lungcancer8-14%

18 Hälsoekonomisk beräkning Norra Sverigeper årpå 30 år Antal förtida dödsfall pga vedrök90-330 2700-9900 Antal lungcancerfall pga vedrök5-10 150-300 Utbyte av 6000-13000 icke-”miljögodkända” pannor kostnad 300-650 MSEK per förtida död 70 000-240 000 SEK Vägverket antagna kostnad per sparat liv20 MSEK

19 Air pollution The burden of disease, expressed as disability-adjusted-life-years (DALYs), according to a recent WHO report

20 Masaya volcano


Ladda ner ppt "Luftföroreningar och hälsa Kristina Jakobsson Yrkes- och miljömedicinska kliniken Lund 2005."

Liknande presentationer


Google-annonser